DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(72).2019.177119

Внесок Сергія Кримського в українську філософію етнокультури

Nadiia Turpak

Анотація


У зв’язку з входженням України в процеси глобалізації, починаючи з середини 80-х років ХХ століття, в Україні активізувалися етнокультурні процеси, що знайшло свій вияв, у тому числі, в соціально-гуманітарній сфері. Завдяки творчості провідних істориків, культурологів, філософів у цей період набуває оформлення нова галузь соціально-гуманітарного знання – українська філософія етнокультури. У статті досліджено системний внесок одного з фундаторів Київської філософської традиції, українського філософа Сергія Кримського (1930 – 2010) в сучасну українську філософію етнокультури через виділення ключових аспектів цього напрямку соціально-гуманітарного знання, що знайшли своє висвітлення у творчій спадщині вченого. Зосереджено увагу на з’ясуванні таких аспектів, як застосування філософії культури як методу дослідження національної культури та етнічної історії; розкриття глибинних духовних засад української культури (архетипів); виявлення культурної універсальності феномену українського бароко; аналіз специфіки національної ментальності; осмислення духовності в аспекті національної ідеї та стратегічного орієнтира майбутнього етнокультурного та соціокультурного розвитку України. Наголошено також на знакових явищах в українській культурній історії: феномені Києва, феномені Софії Київської, феномені Києво-Могилянської академії, які постали об’єктами наукових зацікавлень філософа. Стверджується, що виявлення евристичного потенціалу філософських пошуків Сергія Кримського в галузі української філософії етнокультури може стати ґрунтовною основою та матеріалом для подальшої розробки та втілення в соціально-гуманітарному просторі України.

Ключові слова


архетипи української культури; архетипи української ментальності; духовність; національна ідея; «національна Доля»; «Софійність»; українська філософія етнокультури; філософія культури; «філософія серця»; феномен українського бароко; цивілізаційне мислення українців

Повний текст:

PDF

Посилання


YOLON, P. et al. (2010). Life in Philosophy and Philosophy in Life. A Bibliographical Index. Kyiv, pp. 3–16. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2006). Archetypes of the Ukrainian Mentality. In: M. POPOVYCH, ed., Problems of the Theory of Mentality. Kyiv: NAS of Ukraine, H. Skovoroda Institute of Philosophy, pp. 273–299 [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2003). Queries of Philosophical Senses. Kyiv, 240 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2008). Under the Signature of Sophia. Кyiv, 718 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2010). On Sophianism, Truth, and Meanings of Human Being: Collected Scientific, Journalistic, and Philosophical Articles. Kyiv, 464 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2009). Morning Reflections: Collected Articles. Kyiv: Maisternia Biletskykh, 120 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S., PAVLENKO, Yu. (2007). Civilizational Development of the Mankind. [Text]. Kyiv: Feniks, 316 p. [in Ukr.]

LYCHKOVAKH, V. (2014). Sophiology of Serhii Krymskyi against the Background of the Ukrainian Philosophy of Ethnoculture. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury (Philosophy and Political Science in the Context of Contemporary Culture), Vol. 7, pp. 106–110. [in Ukr.]

LYCHKOVAKH, V. (2011). Philosophy of Ethnoculture: Theoretical, Methodological, and Aesthetic Aspects of the History of the Ukrainian Culture. Кyiv, 196 p. [in Ukr.]

MOISEIV, I. (1995). The Temple of the Ukrainian Culture (Philosophy of Semiosphere): A Study Guide. Kyiv, 464 p. [in Ukr.]

POPOVYCH, M., ed., et al. (2006). Problems of the Theory of Mentality. Kyiv: NAS of Ukraine, H. Skovoroda Institute of Philosophy, 407 p. [in Ukr.]

Ways and Crossroads of Modern Civilization (Man – Culture – Posthistory): Based on the Proceedings of the Conference Devoted to the 75th Anniversary of S. Krymskyi. In: Filosofski dialohy’2009: zbirnyk naukovykh prats (Philosophical Dialogues 2009: Collected Scientific Articles), Kyiv, 236 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. Spiritual Principles of the 21st Century. [online] Available at: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/sergiy-krimskiy-principi-duhovnosti-hhi-stolittya [in Ukr.]
Copyright (c) 2020 Nadiia Turpak

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).