Військово-політичне протистояння між УНР та РСФРР в новітній українській історіографії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(72).2019.178619

Ключові слова:

війна, протистояння, УНР, РСФРР, дослідження, конфлікт, суперечності, Центральна Рада

Анотація

У статті проаналізовано висвітлення сучасними українськими вченими першої більшовицько-української війни (грудень 1917 р. – квітень 1918 р.), яка почалася внаслідок конфлікту між УНР та РСФРР.
За добу незалежності України з’явилася чимала кількість наукових досліджень, присвячених цьому протистоянню. Це праці В. Верстюка, О. Бойко, Л. Гарчевої, В. Ешпанова, Я. Тинченка, В. Савченка, В. Солдатенка, С. Литвина, М. Ковальчука та ін. В цій історіографічній розвідці звернена увага на нові підходи та інтерпретації в працях вітчизняних вчених найважливіших подій цієї війни.
Досліджено, що в науковій літературі досить детально висвітлено причини першої радянсько-української війни та особливості перебігу подій в кінці 1917 р. – на початку 1918 р., а також важливі мотиви військових невдач національних формувань.
Стверджується, що більшість сучасних вітчизняних дослідників роблять висновок про неготовність УНР до війни. В їхніх працях аналізуються причини та наслідки конфлікту між В. Винниченком та С. Петлюрою, заходи останнього з розбудови української армії, його кроки щодо зміцнення обороноздатності України й підготовки до відсічі більшовицької агресії в листопаді – грудні 1917 р. Основну відповідальність за складну ситуацію, що склалася, вчені покладають на В. Винниченка як голову українського уряду, який не спромігся забезпечити оборону України і не підтримував заходи С. Петлюри з організації опору більшовицькому наступу.
Спірними у новітніх наукових працях залишаються питання неготовності УНР до війни з РСФРР, її витоки та початок, невдачі в справі створення національної армії. Різняться думки науковців щодо боєздатності військових сил, як українських, так і радянських, їх чисельного складу. Розбіжності у цифрах є досить суттєвими і потребують подальшого уточнення.

Біографія автора

Iryna Krasnodemska, Науково-дослідний інститут українознавства

Ірина Краснодемська

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Посилання

BOIKO, O. (2011). The First War of the Soviet Russia against the UPR in 1917–1918. In: Pa-Pryk, Vol. 8 of V. SMOLII, ed., Encyclopedia of the History of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka; NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine, pp. 161–162. [in Ukr.]

BOIKO, O. (2009). “A Manifesto to the Ukrainian People with the Ultimate Require­ments for the Ukrainian Council”. In: La-Mi, Vol. 6 of V. SMOLII, ed., Encyclopedia of the History of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka; NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine, p. 495. [in Ukr.]

BOIKO, O. (2003). Political Con­fron­tation between the Ukrainian Central Council and the Bolsheviks (October–December 1917). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (4). Kyiv, pp. 11–21. [in Ukr.]

VERSTIUK, V. (2011). February Revolution. Ukrainian Central Council. Brest. In: V. SMOLII, ed., Essays on the History of the Ukrainian Revolution of 1917–1921: In 2 Books. Kyiv: Naukova dumka; NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine, pp. 87–251. [in Ukr.]

VERSTIUK, V. (2012). Ukrainian Central Council and Ukrainization of the Military Units of the Russian Army. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (3). Kyiv, pp. 4–27. [in Ukr.]

VERSTIUK, V. (2003). Ukrainian National Liberation Movement (March–November 1917). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (3). Kyiv, pp. 63–81. [in Ukr.]

HAVRYLIUK, H. (1998). Ukrainian Military Policy in 1917–1918. [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.01]. Kharkiv, 17 p. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P. (2016). Mykola Porsh: A State and Public-Political Figure, Ambassador of the Ukrainian People’s Republic to Germany. Dyplomatychna ta konsulska sluzhba cherez vymir osobystosti (Diplomatic and Consular Service through a Personal Dimension). Kyiv, pp.125–146.

HARCHEVA, L. (1995). Political Confrontation and Armed Struggle of Russia with Ukraine (1917–early 1918). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.02]. Lviv, 54 p. [in Ukr.]

HARCHEVA, L. (1999). On the Legitimacy of the All-Ukrainian Congress of Soviets (Kyiv, December 4–6, 1917). Visnyk universytetu vnutrishnikh sprav (University of Internal Affairs Bulletin), (9), pp. 227–232. [in Ukr.]

HOLUBKO, V. (1997). UPR Army in 1917–1918. Formation and Struggle for the State. Lviv: Kalvariia, 275 p. [in Ukr.]

HOTZULIAK, V. (2013). In the Struggle for the United Ukraine: State-Building Activity of Symon Petliura. Khmelnytskyi: Khmelnytskyi National University Press, 202 p. [in Ukr.]

HUBSKYI, S. (2018). The Meaning of the Brest Peace Treaty (1918) for the UPR in the Contemporary Ukrainian Historiography. In: Ukraina ta Nimechchyna: mizhderzhavni vidnosyny v 1918–1924: Zbirnyk naukovykh prats (Ukraine and Germany: International Relations in 1918–1924. Collected Scientific Works). Chernihiv: Siversk Center for Postgraduate Education, pp. 40–52. [in Ukr.]

YEFREMOV, S. (December 6, 1917). Cain’s Work. Nova Rada, (202), p.1. [in Ukr.]

YESHPANOV, V. (1998). Relations between the Soviet Russia and the Ukrainian People’s Republic (October 1917 – March 1918). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.02]. Kyiv, 16 p. [in Ukr.]

KOVALCHUK, M. (2013). The Fight between the Central Council Forces and the Soviet Units on the Southwestern Front (December 1917). Viiskovo-istorychnyi almanakh (Military-Historical Almanac), Yearbook XIV, Vol. 1–2 (25–26), pp. 9–28. [in Ukr.]

KOVALCHUK, M. The Battle of Kruty: Famous and Unknown Pages. [online] Available at: http://www.istpravda.com.ua/research/2014/01/29/141189/ [Accessed 9 July 2019]. [in Ukr.]

KUDLAI, O. (2016). Problems of Military Construction of the Ukrainian Central Council Era in Modern Ukrainian Historiography. In: V. Verstiuk, ed., Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv. Zbirnyk naukovykh statei (Studying the History of the Ukrainian Revolution of 1917–1921. Collected Scientific Works), Vol. 12. Kyiv: Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, pp. 261–318. [in Ukr.]

LYTVYN, S. (2007). Central Council Troops: Criminal Negligence, or the Threshold of the Possible? Voienna istoriia (Military History), ((1–3) (31–33)), pp. 9–15. [in Ukr.]

LOBODAIEV, V. (2010). The Power of Revolution. Free Cossack Movements in Ukraine in 1917–1918. Kyiv: Tempora, 671 p. [in Ukr.]

A Manifesto to the Ukrainian People with the Ultimate Requirements for the Ukrainian Council. (1974). In: V. LeniN, October 1917 – March 1918, Vol. 35 of Complete Works. Moscow: Vydavnytstvo Politychnoi literatury, pp. 143–145. [in Ukr.]

SMOLII, A., ed., et al. (2011). Essays on the History of the Ukrainian Revolution of 1917–1921: In 2 Books. Book 1. Kyiv: Naukova dumka; NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine, 390 p. [in Ukr.]

SAVCHENKO, V. (2006). Twelve Wars for Ukraine. Kharkiv: Folio, 415 p. [in Rus.]

SOLDATENKO, V. (1992). Armed Forces in Ukraine (December 1917 – April 1918). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (12), pp. 42–58. [in Ukr.]

SOLDATENKO, V. (1992). The Formation of Ukrainian Statehood and the Problem of the Armed Forces (March 1917 – April 1918). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (5), pp. 38–51. [in Ukr.]

SOLDATENKO, V. (2012). Ukraine: 1917. Kyiv: Krion, 211 p. [in Ukr.]

TYNCHENKO, Ya. (1996). The First Ukrainian-Bolshevik War (December 1917 – March 1918). Kyiv: [n.p.]; Lviv: [n.p.], 371 p. [in Ukr.]

TYNCHENKO, Ya. (2009). Ukrainian Armed Forces: March. 1917 – November 1918 (Organization, Number, Fighting). Kyiv: Tempora, 480 p. [in Ukr.]

FAIZULIN, Ya. The Battle of Kruty as an Important Episode of the First Hybrid Russian-Ukrainian War. [online] Available at: http://www.memory.gov.ua/news/bii-pid-krutami-vazhlivii-epizod-pershoi-gibridnoi-rosiisko-ukrainskoi-viini-faizulin [Accessed 9 July 2019]. [in Ukr.]

KHMIL, I. (2003). The 1917 All-Ukrainian Congress of Peasant, Labor, and Military Councils of Deputies. In: A-B, Vol. 1 of V. SMOLII, ed., Encyclopedia of the History of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka; NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine, p. 658. [in Ukr.]

SHCHUS, O. (2003). The War of Soviet Ukraine with the Support of the RSFSR against the UPR in 1918–1919. In: A-B, Vol. 1 of V. SMOLII, ed., Encyclopedia of the History of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka; NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine, pp. 537–538. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії