Особливості етнокультурних взаємин української діаспори з Україною у період від середини 80-х до середини 90-х років ХХ століття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(72).2019.179022

Ключові слова:

Україна, українці, українська діаспора, етнокультурні процеси, етнокультурні взаємини, середина 80-х – середина 90-х років ХХ століття

Анотація

У статті проаналізовано особливості етнокультурних взаємин «Україна – діаспора» у період від середини 80-х до середини 90-х років ХХ ст. Теоретично обґрунтовано, що взаємовідносини України та діаспори змінювалися від спорадичних контактів, підпорядкованих тоталітарній адміністративно-командній системі, до комплексної взаємовигідної співпраці на демократичних засадах. Виявлено, що у результаті цих взаємовідносин між Україною та діаспорою виникає спільний етнокультурний простір, який сприяє збереженню та розвитку української ідентичності та комплексу етнокультурних взаємин. Простежено етнокультурні зміни, що сталися у кризовий період розпаду СРСР, і нові проблеми, що з’явилися перед Україною на переломному етапі розвитку. Доведено, що в цей період вирішенню як внутрішніх, так і зовнішніх проблем України сприяла українська діаспора. Розглянуто стосунки України з діаспорою в усіх ключових сферах етнокультурних взаємин. Виділено два основних етапи етнокультурного державно-політичного розвитку – 1985–1991 рр. та 1991–1995 рр. Виявлено, що взаємовідносини України й діаспори до та після здобуття незалежності Україною докорінно відрізнялися. Показано, що на першому етапі контакти України з представниками діаспори були епізодичними та здійснювалися лише під безпосереднім наглядом і жорстким контролем радянських спецслужб. В Україні відбувалися політичні репресії, мовне і культурне зросійщення, а національна еліта була змушена виконувати настанови компартії. Українцям за межами України теж загрожувала етнокультурна асиміляція, тому відбувалося духовне, культурне й релігійне єднання світового українства. На другому етапі, тобто після здобуття незалежності, взаємостосунки України і діаспори зазнали суттєвих трансформацій. Свідченням цього стала поява спільного етнокультурного простору, у координатах якого об’єдналися зусилля представників України та діаспори у боротьбі за подолання наслідків насильницької асиміляції та становлення сильної й вільної країни.

Біографія автора

Liubov Otroshko, НДІУ

Любов Отрошко

науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Посилання

ANTONIUK, O. (2015). Ukrainian Diaspora as a Factor for National Memory Formation in Ukraine. Kulturolohiia (Cultural Studies), (4 (29)), pp. 102–110. [in Ukr.]

BARAN, V., DANYLENKO, V. (1999). Ukrainians in the World. Ukraine in the System Crisis (1946–1980). Vol. 13. Kyiv: Alternatyvy, 304 p. [in Ukr.]

BORYSENKO, V. (2007). A Candle of Remembrance: The Oral History of the Genocide of Ukrainians in 1932–1933. Kyiv: Stylos, 288 p. [in Ukr.]

In the Name of a Future Nation. Documents and Materials on the Assistance Organized by the Ukrainian Diaspora for Expat Students in 1920−2000. (2005). Kyiv, 920 p. [in Ukr.]

VYNNYTSKYI, M. Ukraine and the Diaspora: The Process of Forming Global Ukrainian Community Abroad. [online] Available at: http://etnohraphy.national.orh.ua/lib/diaspora.html [in Ukr.]

VYNNYCHENKO, I. (1992). Ukrainians in the USSR: A Historical and Geographical Study. Zhytomyr: Lonok, 164 p. [in Ukr.]

HORIELOV, D. (2011). Impact of the Ukrainian Diaspora Organizations on the Development of Civil Society in Ukraine. Stratehichni priorytety (Strategic Priorities), (3 (20)), pp. 32–38. [in Ukr.]

HRYSHKO, V. (1988). Ukrainian National Situation in the USSR against the Background of Gorbachev’s “Perestroika”. Suchasnist, (2), pp. 73–91. [in Ukr.]

DNISTRIANSKYI, M. (2008). Ethnogeography of Ukraine. Lviv, 232 p. [in Ukr.]

KubiIovYch, V., ed., Encyclopedia of Ukrainian Studies: Dictionary [in 11 volumes] (1955–2003). Shevchenko Scientific Society. Paris; New York: Molode zhyttia; Lviv; Kyiv: Hlobus. [in Ukr.]

Encyclopedia of the Ukrainian Diaspora. [online] Available at: http://eudusa.orh/indekh.php?title=Main_Pahe [in Eng.]

YEVTUKH, V., TROSH­CHYN­SKYI, V., POPOK, A. (2005). Ukrainians Abroad. A Study Guide. Kyiv: VIK, 308 p. [in Ukr.]

YEVTUKH, V. (2004). Ethnosocial Processes in Ukraine: Opportunities for Scientific Interpretation. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv; Stylos, 243 p. [in Ukr.]

LAZEBNYK, S. et al. (1991). Ukrainians Abroad. Kyiv, 252 p. [in Ukr.]

ZASTAVNYI, F. (1991). Ukrainian Diaspora: Resettlement of Ukrainians in Foreign Countries. Lviv: Svit, 120 p. [in Ukr.]

Proceedings of the First International Scientific Conference “Diaspora as a Factor in the Establishmnet of Ukraine as a State in the International Community”. (2006). Lviv: Spolom, 508 p. [in Ukr.]

KLIUCHKOVSKA, I. (2008). State and Diaspora in the Global Reality. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Istorychni nauky (Scientific Proceedings of the National University “Ostroh Academy”. Historical Sciences), [online] Vol. 11, pp. 8–19. Available at: http://nbuv.hov.ua/UIRN/Nznuoai_2008_11_3. [in Ukr.]

KLIUCHKOVSKA, I. (2007). Ukraine and Diaspora: A New Format of Relations. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1, pp. 299–302. [in Ukr.]

KLIUCHKOVSKA, I. (2006). Ukraine and Diaspora: Two-Vector Relations. In: Ukrainskyi vymir. Mizhnarodnyi zbirnyk informatsiinykh, osvitnikh, metodychnykh statei i materialiv (Ukrainian Dimension. International Collection of Information, Educational, and Methodological Articles and Materials). Nizhyn: Nizhyn Gogol State University Press, 19–21 pp. [in Ukr.]

KLIUCHKOVSKA, I. (December 16, 2010). What Can the Diaspora Do? Experience of Other Countries and Ukrainian Reality. [online] Available at: http://day.kiv.ua/uk/article/cuspilstvo/shcho-mozhe-diaspora [in Ukr.]

KRASNODEMSKA, I. (2018). The Role of the Western Ukrainian Diaspora in the Ethnocultural Processes of Ukraine (late 1980s–mid-1990s). Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3, pp. 21–40. [in Ukr.]

KUDRIACHENKO, A., KALI­NI­CHEVA, H., KOSTYRIA, A. (2006). Political History of Ukraine in the 20th Century: A Textbook for University Students. Kyiv: Interregional Academy of Personnel Management Press, 696 p. [in Ukr.]

LOZYNSKYI, A. (2006). Basic Questions to the Diaspora. In: Diaspora yak chynnyk utverdzhennia derzhavy Ukraina u mizhnarodnii spilnoti: Persha mizhnarodna naukova konferentsiia: tezy dopovidei, 8–10 bereznia, 2006 r. (Diaspora as a Factor in the Establishment of Ukraine as a State in the International Community. First International Scientific Conference. Abstracts. March 2006). Lviv, 368 p. [in Ukr.]

LOZYNSKYI, A. (2013). World Congress of Ukrainians and the United Nations: For the Sake of Justice. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Press, 220 p. [in Ukr.]

LOMAKA, O. (2012). Classification of Ethnic Processes in National Ethnology. Naukovi zapysky. Seriia: Istorychni nauky (Scientific Proceedings. Historical Sciences Series), Vol. 16, pp. 48–55. [in Ukr.]

OTROSHKO, L. (2018). Social and Political Activity of Slava Stetsko in the Context of Ethnocultural Processes in Ukraine from the Mid-1980s to the Beginning of the 2000s. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (68), pp. 62–81. [in Ukr.]

NEDUZHKO, Yu. (2010). Activities of the Ukrainian Diaspora for the Restoration of the State Independence of Ukraine (mid-1940s – early 1990s). [A thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.01]. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 35 p. [in Ukr.]

NEDUZHKO, Yu. (2009). The Ukrainian Diaspora in the Process of Restoring the State Independence of Ukraine. Lutsk: Volynska oblasna drukarnia, 618 p.

PASEMKO, I. (2006). Ukrainian Community: Global Scopes: Articles, Essays, Research. Kharkiv: Maidan, 604 p. [in Ukr.]

PEDENKO, V. (2006). The Influence of the Ukrainian Diaspora on the Development of Ukraine as a European Democratic State and the Promotion of Ukrainian National Interests among Influential Players in the International Arena. In: Diaspora yak chynnyk utverdzhennia derzhavy Ukraina u mizhnarodnii spilnoti: Persha mizhnarodna naukova konferentsiia: tezy dopovidei, 8–10 bereznia, 2006 r. (Diaspora as a Factor in the Establishment of Ukraine as a State in the International Community. First International Scientific Conference. Abstracts. March 2006). Lviv, 368 p. [in Ukr.]

POPOK, A. (2007). Ukrainians Abroad as an Object of Public Policy. Kyiv: Alterpres, 226 p. [in Ukr.]

About the “Education” National State Program (“Ukraine of the 21st Century”). Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Program. Events of Nov. 03. 1993. No. 896. [online] Available at: https://zakon.rada.hov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF [in Ukr.]

The Draft Action for Decolonization of the USSR Developed by the World Congress of Ukrainians in 1980. In: Central State Archives for Foreign Ukrainian Studies. [in Ukr.]

POLTAVA, L., ed., et al. (1984). Russification of Ukraine. A Popular Scientific Collection. New York: Ukrainian Congress Committee of America. [in Ukr.]

Ukrainian World Congress (UWC). [online] Available at: http://www.uvkr.com.ua/about/providni_orhanizatsii.html [in Ukr.]

SERHIICHUK, V. (2008). History of the Commission for Assisting Ukrainian Students. Kyiv: PE Serhiichuk M.I., 386 p. [in Ukr.]

SOVINSKA, N. (2002). Contribution of the Ukrainian Western European Diaspora to the Development of the Economy and Culture of Independent Ukraine (1991−2001). [A thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.01]. Chernivtsi, 20 p. [in Ukr.]

SOKOLIUK, Z. (1988). The Soviet State System and Gorbachev’s Reforms. Suchasnist, (3), 85–98 pp. [in Ukr.]

TROSHCHYNSKYI, V., SHEVCHEN­KO, A. (1999). Ukrainians in the World. Ukraine through the Ages. Vol. 15. Kyiv: Alternatyvy, 352 p. [in Ukr.]

UDOVENKO, H. In the Name of Ukraine: Let’s Build the Ukrainian State in Ukraine. In: Diaspora yak chynnyk utverdzhennia derzhavy Ukraina u mizhnarodnii spilnoti: Persha mizhnarodna naukova konferentsiia: tezy dopovidei, 8–10 bereznia, 2006 r. (Diaspora as a Factor in the Establishment of Ukraine as a State in the International Community. First International Scientific Conference. Abstracts. March 2006). Lviv, 368 p. [in Ukr.]

VYNNYCHENKO, I., comp. (2003). Multiethnic Ukraine. Information and Bibliography. Kyiv, 108 p. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P., ed., (2015). Ukrainian Studies: Conceptual, Theoretical, and Methodological Foundations of the Development. Kyiv: MP Lesia, 504 p. [in Ukr.]

YEVTUKH, V. et al. (2003). Ukrainian Diaspora. Sociological and Historical Studies. A Monograph. Kyiv: Feniks, 228 p. [in Ukr.]

Isaiv, V., ed. (2004). Ukrainian Society on the Path of Transformations: A Western Interpretation. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Press, 362 p. [in Ukr.]

Ukrainians in the Foreign World. (1991). Kyiv: Naukova dumka, 138 p. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2018). Ukrainian Ethnic, State-Building, Nation-Creating, and Ethnocultural Processes: Conceptual Generalizations. In: Ukraine and Ukrainians in Ethnocultural Processes: Conceptual Generalizations: A Collective Monograph. Kyiv: RIUS Press, pp. 207–214. [in Ukr.]

CHERNOVA, K. (2007). The Ukrainian Diaspora as a Sociocultural System. Kyiv: National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts Press, 347 p. [in Ukr.]

YARMOLENKO, M. (2015). Ethno­cultural Processes in Western Ukraine in 1944–1991. Hrani (4 (120)), pp. 141–149. [in Ukr.]

Encyclopedia of Ukraine. The Canadian Institute of Ukrainian Studies; The Shevchenko Scientific Society (Sarcelles, France); The Canadian Foundation for Ukrainian Studies. Toronto: University of Toronto Press. [in Eng.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Україна і світ