Політика та війна: до визначення терміна «військово-політична думка»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(73).2019.185910

Ключові слова:

військово-політична думка, війна, термінологія

Анотація

У дослідженні проаналізовано погляди світових мислителів (від античності до новітньої історії) на взаємовплив політики та війни. Фундаментальною працею для висвітлення цієї проблеми стала книга Карла фон Кляузевіца «Про війну» (1816–1831), автор якої вважав, що війна – це продовження політики іншими засобами. Він зазначав, що війна завжди викликана політичними мотивами, що вона є лише інструментом політики, а її характер визначають саме політичні цілі. У статті також висвітлено погляди мислителів на такі питання, як розбудова армії, залучення різноманітних ресурсів (мобілізація, вишколи, військові союзи тощо), вибір стратегії, форм і методів боротьби.
Автор дає таке визначення терміна «військово-політична думка» – це система поглядів, спрямованих на досягнення політичної мети за допомогою використання військових засобів. Також зазначає, що суміжним терміном до «військово-політичної думки» є термін «воєнно-політична думка», однак у своєму трактуванні останній є звуженим і стосується лише ведення бойових дій, натомість перший розглядає і питання розбудови армії.
Вказано, що у процесі розвитку суспільства відбувалося вдосконалення апарату управління й поступово політична та військова влада почали розділятися. Спершу політична та військова влада були функціонально нероздільними та зосереджувалися у руках вождя чи правителя. Поступово механізм управління ускладнювався, проте його військова складова ще впродовж тривалого часу не виділялася в окрему галузь, залишаючись похідною політичної влади. Про вплив політики на війну свідчить і те, що самі ж політики доволі часто визначають початок та завершення збройного конфлікту. Зауважено, що військово-політична думка активно розвивається не лише у воєнний час, адже до збройного конфлікту зазвичай готуються заздалегідь.
Дослідник переконаний, що вивчення історії військово-політичної думки дає змогу унеможливити повторення помилок, які були допущені у минулому, та здійснити проекцію у майбутнє.

Біографія автора

Mykhailo Halushchak, Науково-дослідний інститут українознавства

Михайло Галущак

молодший науковий співробітник відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Посилання

ARISTOTLE. Politics. (1983). [online] Available at: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/aristot/04.php [in Rus.]

Napoleon’s Military Rules (1846). [online] 79 p. Available at: http://militera.lib.ru/science/voennye-pravila-napoleona/index.html [in Rus.]

GOLOVIN, N. (1938). The Science of War. On the Sociological Study of War. Paris: Signal Newspaper Publishing, 241 p. [in Rus.]

GROTIUS, H. (1994). On the Law of War and Peace. Moscow: Ladomir, 868 p. [in Rus.]

DELBRYUK, G. (2001). History of Military Art. [online] Available at: http://militera.lib.ru/science/0/pdf/delbruck_h01.pdf [in Rus.]

YEKADUMOVA, I. History of Military and Political Thought. [online] Available at: https://sites.google.com/site/sjedumova/home/istoria-voenno-politiceskoj-mysli/vvedenie [in Rus.]

JELLINEK, G. General Theory of State. [online] Available at: https://www.litres.ru/g-ellinek/obschee-uchenie-o-gosudarstve/chitat-onlayn/page-12/ [in Rus.]

KINGSTON-McCLOUGHRY, E. (1957). The Direction of War. [online] Available at: http://militera.lib.ru/science/kingston-macloughry_ej01/index.html [in Rus.]

KISIL, Z. (2002). Formation and Activity of the Ukrainian Military-Historical Society (1920–1939). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.01]. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 18 p. [in Ukr.]

CLAUSEWITZ, C. (2007). On War. [online] Available at: http://hrguru.ucoz.ru/_ld/0/9_2Aw.pdf [in Rus.]

KOLODZINSKYI, M. (1957). Ukrainian Military Doctrine. Part 1. Toronto: Former UPA Soldiers’ Association in Canada and USA, 62 p. [in Ukr.]

KOST, S. (1998). Essays on the History of the Ukrainian Military Press. Lviv: Svit, 355 p. [in Ukr.]

KREVELD, M. (2005). Transformation of War. [online] Available at: https://www.e-reading.club/book.php?book=1037777 [in Rus.]

MACHIAVELLI, N. A Statesman. (2007). [online] Available at: http://shron1.chtyvo.org.ua/Machiavelli_Niccolo/Derzhavets.pdf [in Ukr.]

Levenets,Yu., ed., et al. (2011). Political Encyclopedia. Kyiv: Verkhovna Rada Publishing, 808 p. [in Ukr.]

Yakubski, Ya, comp., (1928). Russian-Ukrainian Dictionary of Military Terminology. Kharkiv, 216 p. [in Ukr.]

SENECA. (2004). Moral Letters to Lucilius. Letter XCVI. [online] Available at: http://aelib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm [in Ukr.]

SNESAREV, A. (2013). Philosophy of War. [online] Available at: http://militera.lib.ru/science/0/pdf/snesarev_ae02.pdf [in Rus.]

Plekhov, A., comp., (1988). Dictionary of Military Terms. Moscow: Voenizdat, 335 p. [in Rus.]

SUN TZU. (2014). The Art of War. [online] Available at: http://shron1.chtyvo.org.ua/Tzu_Sun/Mystetstvo_viiny_vyd_2014.pdf [in Ukr.]

Presidential Decree No.555/2015 on the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine as of September 2, 2015 “On the New Version of the Military Doctrine of Ukraine”. [online] Available at: https://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 [in Ukr.]

SCHELLING, T. (2007). Conflict Strategy. Moscow: IRISEN, 366 p. [in Rus.]

Dictionary of Military and Associated Terms. (2004). [online] Available at: https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/B9/B9875E9C2553D81D1D6E0523563F8D72_DoD_Dictionary_of_Military_Terms.pdf [in Eng.]

KARRETH, J., TIR, J. (2013). International Institutions and Civil War Prevention. Journal of Politics, [online] Vol. 75 (1), pp. 96–109. Available at: http://www.jkarreth.net/files/karreth.tir.2013.pdf [in Eng.]

Quarterly “Bellona”. [online] Available at: https://sgwp.wp.mil.pl/plik/File/dodatekspecjalny.pdf [in Pol.]

PEREZ, С. (2010). Politics and the Soldier: On the Limits of Nation-Building as a Political and Military Objective. [online] Available at: https://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/wp-content/uploads/sites/80/2015/09/Celestino-Perez.pdf?fbclid=IwAR2ZOE1ndNHevxtVMdSAyPXxdpOnp93p1uhqlDXvnFLlR_vIksUFbB2-4WA [in Eng.]

Łepkowski, W., ed., (2002). Dictionary of National Security Terms. [online] Warsaw: National Defense University; Department of Strategic Defense. Available at: https://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf [in Pol.]

SULLIVAN, P. (2012). Who Wins? Predicting Strategic Success and Failure in Armed Conflict. Oxford: Oxford University Press, 177 p. [in Eng.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Військова історія