Локальна ідентичність та повсякденні практики мешканців київського передмістя (на прикладі смт Глевахи)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(73).2019.186041

Ключові слова:

локальна ідентичність, локальна спільнота, приміська зона, селище Глеваха

Анотація

У статті на основі польових матеріалів, а також власних спостережень автора розглянуто проблему формування локальної ідентичності мешканців селища Глевахи. Локальна ідентичність є первинним рівнем територіально-просторової ідентичності та постає результатом ідентифікації індивіда з місцевою спільнотою, відчуттям причетності до подій, що відбуваються на території проживання. Вона формується під впливом колективного та індивідуального досвіду і взаємодії в межах локальної спільноти.
Локальну ідентичність мешканців розглянуто шляхом комплексного аналізу її компонентів, яких, відповідно до традиційних соціально-психологічних підходів, є три: емоційний, когнітивний та поведінковий. Емоційний компонент передбачає сукупність емоцій, настроїв, почуттів, які відчуває індивід щодо своєї належності до регіональної спільноти. Когнітивний – полягає у поінформованості щодо спільноти, до якої належить індивід, про її спосіб життя, традиції, історію, соціально-економічний та політичний стан і т.д. Поведінковий компонент характеризує певну готовність до дії на основі соціальних потреб особистості та відповідно до її способу життя. Дослідження емоційної складової локальної ідентичності демонструє високий рівень емоційної прив’язаності мешканців до селища, близькості з іншими членами локальної спільноти. Аналіз когнітивного компонента локальної ідентичності показав, що для місцевої спільноти характерний як сільський, так і міський спосіб життя; респонденти відзначили значну кількість позитивних зрушень, що відбулися у соціально-побутовій інфраструктурі селища, а також висловилися про необхідність її подальшого роз­витку та вдосконалення. Для характеристики поведінкового компонента локальної ідентичності нами здійснено аналіз соціальних медіа та онлайн-ресурсів, зокрема веб-сайтів, груп у соцмережі «Фейсбук» та мобільному додатку «Вайбер». Результати опитування респондентів демонструють їхню зацікавленість життям місцевої громади переважно на споглядацькому рівні, а також низький ступінь залучення громадян до соціально-політичного та культурного життя селища. Автор зазначає, що важливим рушієм змін у соціально-побутовій сфері селища постає громадська ініціатива у поєднанні із співпрацею з місцевими органами влади та самоврядування.

Біографія автора

Oksana Semenova, Науково-дослідний інститут українознавства

Оксана Семенова

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Посилання

BAINAZAROV, A., LOHVYNOVA, M., SEHIDA, K. (2018). Scientific Approaches to the Definition of the Notion “Suburban Area”. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu (Scientific Bulletin of Kherson State University), Vol. 9, pp. 15–22. [in Ukr.]

Kyiv vs Suburb: Which Is Better for Buying a New Flat? [online] Available at: https://ua.112.ua/statji/kyiv-vs-peredmistia-de-krashche-kupuvaty-novu-kvartyru-493605.html [in Ukr.]

OVCHYNNIKOVA, L. (2012). Place and Local Community as Factors for Local Identity Formation. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina (Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University), (999), pp. 137–142. [in Ukr.]

MUSIIEZIDOV, O. (2016). Urban Identity in the (Post) Modern City (a case study of Kharkiv and Lviv). Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh (Sociology: Theory, Methods, Marketing), (3), pp. 94–111. [in Ukr.]

ZORYCH, O. (2013). Urban Identity through the Prism of Memory Politics (a case study of Poltava city). Naukovi zapysky instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im I. F. Kurasa NAN Ukrainy (Scientific Bulletin of I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of NASU), (6), pp. 177–187. [in Ukr.]

KORZHOV, H. (2010). The Specifics of Territorial Identification of Contemporary Ukraine’s Population. Ukrainskyi sotsium (Ukrainian Society), (2 (33)), pp. 31–43. [in Ukr.]

KORZHOV, H. (2010). Territorial Identities: Conceptual Interpretations in Contemporary Foreign Sociology. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh (Sociology: Theory, Methods, Marketing), (1), pp. 107–124. [in Ukr.]

MOROZOVA, Ye., ULKO, Ye. (2008). Local Identity: Forms of Actualization and Types. Politeks, (4), pp. 139–151. [in Rus.]

KOTENKO, Ya., TKACHUK, A. (2018). Local Identity and Amalgamated Territorial Communities. 2nd ed., revised and expanded. Kyiv: “Vydavnytstvo ‘YuSTON’” LLC, 56 p [in Ukr.]

KOTENKO, Ya. (2016). Local Identity as a Factor for Formation of Amalgamated Territorial Communities (an educational module). Kyiv: ICC “Lehalnyi status”, 44 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Платформа наукових ініціатив