DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(75).2020.205223

Роль сільського активу у проведенні організаційно-масової роботи з хлібозаготівлі під час Голодомору-геноциду (на основі архівних матеріалів)

Olesia Stasiuk

Анотація


У статті проаналізовано роль і значення сільського активу у проведенні організаційно-масової роботи з хлібозаготівлі під час Голодомору-геноциду на основі матеріалів фонду № 1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918–1991)» Центрального державного архіву громадських об’єднань України.
Виявлені архівні матеріали містять інформацію про кількісно-якісний склад сільського активу, його підбір, формування та практичні дії, про те, як радянська влада намагалася з максимальною користю для себе мобілізувати людський ресурс навколо виконання хлібозаготівельних планів, створюючи необхідну матеріальну базу з централізованим спецпостачанням для керівних районних кадрів задля зміцнення репресивного апарату уповноважених на місцях. Партійна організація, працюючи з колгоспним активом, звертала увагу на виконання плану хлібозаготівель, залучення активістів до роз’яснювальних заходів партії та радянської влади й забезпечення заходів із впровадження «правильної» більшовицької політики, де його основним завданням мала бути боротьба з «кулаком», «петлюрівщиною» та іншими так званими контрреволюційними елементами, які зривають виконання планів хлібозаготівель.
Стверджується, що поява сільського активу, армії виконавців та уповноважених на місцях, за умови ретельного контролю та оперативного керівництва хлібозаготівлями з боку райпарткомів, призвела до жахливих наслідків, по суті, терору, який обрушився на «куркулів» – заможних, і не тільки, господарів, що стояли на заваді «революційній доцільності». Архівні матеріали свідчать, що вище партійне керівництво докладало чималих зусиль і залучало значні ресурси для формування підконтрольного йому активу, здійснюючи постійні чистки від «саботажників» на місцях, адже добре усвідомлювало його роль у вчиненні Голодомору-геноциду.


Ключові слова


Голодомор-геноцид; сільський актив; комсомольці; хлібозаготівлі; архівні матеріали

Повний текст:

PDF

Посилання


BEM, N. (2003). Moral and Political Conditions of the Ukrainian Peasantry during the Holodomor. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky (Problems of History of Ukraine: Facts, Propositions, Research), (10), рр. 250–284. [in Ukr.]

BEM, N. (2007). Reflection of Public Mood in the Relations between the Ukrainian Peasantry and Intelligentsia (1928–1930). Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky (Problems of History of Ukraine: Facts, Propositions, Research), (16), pp. 307–315. [in Ukr.]

HRYNEVYCH, L. (2003). Stalin’s “Revolution from Above” and the Famine of 1933 as Factors in Politicization of the Ukrainian Community. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (5), pp. 50–64. [in Ukr.]

DROVOZIUK, S. (2003). A Sociopsychological Portrait of a Rural “Activist” of the 1920s–30s in the Ukrainian Historiography. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky (Problems of History of Ukraine: Facts, Propositions, Research), (9), pp. 360–372. [in Ukr.]

–1941, Vol. 1. of The Communist Party of Ukraine in Resolutions of Congresses, Conferences, and Plenary Sessions of the Central Committee: In 2 Vol. (1976). Kyiv: Politvydav, 1064 p. [in Ukr.]

(1898–1924), Vol. I of CPSU in Resolutions of Congresses, Conferences, and Plenary Sessions of the Central Committee. [7th ed.]. (1954). Moscow: Gospolitizdat, 832 p. [in Rus.]

LYSENKO, O. (2011). The Activity of Rural Activists as a Factor in the Emergence of Peasant Uprisings in the Spring of 1930. Istoriia Ukrainy. Malovidomi imena, podii, fakty: zbirnyk statei (History of Ukraine. Little-Known Names, Events, Facts: Collected Articles), (37), pp. 166–179. [in Ukr.]

LYSENKO, O. (2012). Rural Activists: Formation of This Social Group, Types of Behavior, and Methods of Work. Nastroi ta povedinka naselennia Chernihivshchyny v umovakh stalinskoi revoliutsii “zhory”. 1928–1938: zbirnyk dokumentiv ta materialiv (Moods and Behavior of Chernihiv Regional Residents in Terms of Stalin’s Revolution “from Above”): Collected Documents and Materials. Chernihiv: Vydavets Lozovyi V. M., pp. 40–62. [in Ukr.]

LYSENKO, O. (2013). Rural Activists of Chernihiv Region (late 1920–1930s): Typology of Behavior. Z arkhiviv VUCHK-GPU-NKVD-KGB (From the Archives of the VUCHK–GPU–NKVD–KGB), (1–2), pp. 255–284. [in Ukr.]

MARKOVA, S. (2012). Social Consequences of Stalin’s Industrialization for the Ukrainian Countryside: Tendencies and Character of Modern Academic Discussions and Assessments. Z arkhiviv VUCHK-GPU-NKVD-KHB (From the Archives of the VUCHK–GPU–NKVD–KGB), (2), pp. 350–372. [in Ukr.]

Central State Archives of Public Organizations of Ukraine. [in Ukr.]
Copyright (c) 2020 Olesia Stasiuk

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).