Вплив Г. Сковороди на формування української кордоцентричної традиції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(75).2020.206816

Ключові слова:

Г. Сковорода, українська філософія, кордоцентризм, Д. Чижевський, Паскаль

Анотація

В статті висвітлюються головні філософські ідеї Г. Сковороди, серед яких однією з ключових є кордоцентризм. Вказується, що на творчість Г. Сковороди активно вплинули як ідеї німецької містичної традиції, так і античні традиції, зокрема ідеї пантеїзму та неоплатонізму, які ми можемо зустріти і в попередній українській філософській думці. Зазначається, що Г. Сковорода, продовжуючи кордоцентричну традицію, вважав, що тільки через серце, через віру людина може осягнути свою божественну сутність. Але він не протиставляє віру і розум. Розум має прагнути відшукати істину, яка не дана людині готовою. Підкреслюється, що розумові як джерелу пізнання філософ надавав першорядну вагу в пізнанні всіх трьох світів – великого, або космосу, малого, або людини, символічного, або Біблії; в цій останній розум мав знайти глибоке духовне розуміння. Але без віри розум не може піднятися на височінь духовності.
Вказується, що ідеї Сковороди близькі до ідей Паскаля. Як і Паскаль, Г. Сковорода надає серцю раціональної форми, прирівнюючи іноді думку до серця. Для Паскаля серце справді є джерелом пізнання такою ж мірою, як і когнітивна думка. І Паскаль, і Сковорода вважали, що серце пізнає насамперед через любов. Підкреслюється, що серце більше за будь-яку іншу частину людського тіла спроможне прокласти шлях до сприйняття повноти людської особистості (Homo totus).
Акцентується увага на тому, що розум і віра у Г. Сковороди – це два аспекти людського духу, які нерозривно пов’язані між собою, пізнаючи як зовнішнє буття, так і внутрішній світ людини. Але глибинне осягнення своєї божественної сутності можливе лише через віру, осереддям якої є серце.

Біографія автора

Leonid Chuprii, Національний авіаційний університет

Леонід Чупрій

дoктop пoлiтичних нaук, кaндидaт фiлoсофських нaук, пpoфeсop НАУ

Посилання

CHYZHEVSKYI, D. (1931). Philosophy of Hryhorii Skovoroda. Prague, 256 p. [in Ukr.]

SKOVORODA, H. (1973). Complete Collection of Works in 2 Volumes. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka, 574 p. [in Ukr.]

STOHNII, I. (1992). Labor and Moral­ity in the Legacy of H. Skovoroda and Its Connection with the Previous Development of Ukrainian Thought. In: Hryhorii Skovoroda. A Study. Kyiv: Naukova dumka, pp. 52–68. [in Ukr.]

SKOVORODA, H. (1983). Complete Collection of Works in 2 Volumes. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka, 571 p. [in Ukr.].

ZAKYDALSKYI, T. (1993). The Diaspora Experiments on the History of Ukrainian Philosophy. Filosofska i sotsiolohichna dumka (Philosophical and Sociological Thought), (4), pp. 95–120. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософські проблеми українознавства