Статус української шляхти у річпосполитському суспільстві (осмислюючи польську історіографію XIX – 30-х років XX століття)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(78).2021.224215

Біографія автора

Ігор Гулюк, Науково-дослідний інститут українознавства

науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Посилання

Бальцер О. Къ исторіи общественно-го­сударственнаго строя Польщи. Санктъ-Пе­тербургъ: Изданія А. Суворина, 1908. 266 с.

Кутшеба С. Очеркъ исторіи общественно-государственнаго строя Польщи. Санктъ-Петербургъ: Изданія А. Суворина, 1907. 231 с.

Шмитт Г. Исторія польскага народа. Т. 2. Санктъ-Петербургъ: Изданіе Ю. Шрейера, 1866. 576 с.

Шпорлюк Р. Формування модерних націй. Україна–Росія–Польща. Київ: Дух і Літера, 2016. 552 с.

Balzer O. Historya ustroju Polski: przegląd wykładów uniwersyteckich. Lwów: Księgarnia Gubrynowicz, 1922. 38 s.

Bandtkie J. S. Dzije narodu Polskiego. T. 2. Wrocław: U Wilhełma Bohumiła Korna, 1820. 401 s.

Bartoszewicz J. Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce. Kraków: Nakładem J. Zeno­wicza, 1880. 493 s.

Bobrzynski M. Dzieje Polski. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1879. 495 s.

Jablonowski A. Historya Rusi po­łud­nio­wej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Akademia Umiętnosci, 1912. 316 s.

Kalinka W. Sprawa ruska na Sejmie Czteroletniem. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1884. 39 s.

Korzon T. Historia nowożytna. T. 1. War­szawa: Gebethner i Wolff i Społka, 1901. 539 s.

Korzon T. Historia Polski, Kijów: Wydawnictwo Rady Okręgowej, 1918. 372 s.

Kutrzeba S. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1. Korona. Lwów: Księgarnia Polska B. Połonickiego, 1925. 320 s.

Kutrzeba S. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 2. Litwa. Lwów: Nakładem księgarni Polskiej, 1914. 241 s.

Kutrzeba S. Sejm walny dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Warzawa: Nakładem S-ki Akc. Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 1922. 198 s.

Lelewel Joachim. Dzije Litwy i Rusi az do unji z Polską w Lublinie 1569 zawartej. Poznań: Nakładem i drukiem W. Stefańskiego, 1844. 202 s.

Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej. T. 5 z drugiej połowy szesnastego wieku. Poznań: N. Kamieński, 1849. 295 s.

Schmitt H. Unja Litwy z Koroną dokonana na Sejmie Lubelskiem 1568 – 1569: szkic dziejowy. Lwów: Jasieński, 1869. 50 s.

Szujski J. Dzije Polski. T. 2. Kraków: W drukarnie «Czasu» Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1894. 422 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Номер

Розділ

XXIII Всеукраїнська конференція