У пошуках засад консолідаційного поступу України в реалізації цілей сталого розвитку

Роздуми над книгою «Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосферному веку / П. О. Водопьянов, В. С. Крисаченко. Минск, 2018. 306 с.»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(79).2021.234479

Анотація

У статті осмислюються ключові ідеї книги П. Водоп’янова та В. Крисаченка «Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосферному веку» (2018) у контексті пошуків засад консолідаційного поступу України в реалізації цілей сталого розвитку. Зак­центовано увагу на аспектах, які актуалізують формування нового ставлення до природи, спрямованого на виживання людства, подолання небезпек та загроз у житті сучасного суспільства, що вимагає вдосконалення кожного з людей і світового суспільного устрою в цілому. Виокремлено головні ідеї книги, а саме: ідею значущості для людства новітніх світоглядних цінностей та ідею доцільності вибору ним безпечних стратегій розвитку. У контексті реалізації цих ідей наголошено, що авторам вдалося здійснити аналіз світоглядних висновків та об’єктивних закономірностей розвитку природи, а також наслідків людської діяльності, що сприяють або перешкоджають руху людства до самознищення, дослідити різноманітні версії апокаліпсису, основні напрями досягнення економічної, екологічної та енергетичної безпеки, обґрунтувати стратегію сталого (достатнього) розвитку. У зв’язку з цим показано, що розробка цих проблем, здійснена у книзі, призвела автора статті до роздумів з метою застосування основних ідей книги до сучасної України, яка наразі вступила в добу глобалізаційних змін. Зокрема, закцентовано увагу на досягненнях, труднощах та перспективних зав­даннях у вирішенні проблеми сталого (достатнього) розвитку сучасною Україною. Зроблено висновок, що ця книга сприяє формуванню сучасного глобального мислення, спрямованого на актуалізацію значущості загальнолюдських ціннісних та стратегічно-буттєвих засад консолідаційного поступу людства в цілому і українського соціуму зокрема.

Біографія автора

Надія Турпак, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Посилання

VODOPIANOV, P., KRYSACHENKO, V. (2018). The Strategy of Human Existence: From Apocalyptic to the Noospheric Age. Minsk, Belaruskaya Navuka, 306 p. [in Rus.]

UN Conference on Sustainable Development Rio + 20. [online] Available at: https://www.un.org/ru/events/pastevents/rio20.shtml [in Rus.]

P. Poroshenko’s Speech on Sustainable Development at the UN General Assembly. [online] Available at: https://tsn.ua/politika/vistup-poroshenka-na-genasambleyi-oon-povniy-tekst-501661.html [in Ukr.]

STEPYKO, M. (2019). Problems of Realizing Consolidation Potential of the Ukrainian Nation. Analitychna zapyska. Seriia Humanitarnyi rozvytok (An Analytical Note. Humanitarian Development Series), [online] (2). Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019 [in Ukr.]

TURPAK, N. (2018). Noospheric Approach in Understanding Modern Environmental Challenges. Hileia: Academic Bulletin. Collected Academic Works, Vol. 130 (3), pp. 313–317. [in Ukr.]

Decree of the President of Ukraine “On Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030”. [online] Available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

Гуманітарні виклики ХХІ ст.