Онтологія національних інтересів України: системні пріоритети

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(79).2021.234957

Анотація

Дослідження присвячено аналізу змісту національних інтересів України як системи забезпечення життєвих потреб громадянина, суспільства і держави. Онтологічні виміри дають змогу окреслити співіснування певної множини реальностей, включаючи і метафізичні, котрі істотно впливають на можливість успішної реалізації стратегії цивілізаційного поступу України. Національні інтереси визначаються потребами триєдиної цілісності: «громадянин – суспільство – держава». Важливо при цьому досягати співмірності та єдності інтересів кожного із складників, у тому числі збіг державних та національних інтересів України. Пріоритетами при цьому виступають права людини, верховенство закону та демократичні цінності. Деструктивний вплив мають безпосередня агресія РФ проти України, а також артефакти тоталітарної системи всередині країни, розмиваючи смисли, цінності та стратегічні вектори реалізації національних інтересів України. Обґрунтовано несумісність та альтернативність національних інтересів Росії та України, що підтверджується чинниками історичного, культурного, духовного та економічного розвитку. В кризових умовах вкрай важливою стає активність громадянського суспільства, котре переймає на себе і визначення змісту, і сам захист національних інтересів. Наголошено, що реальний суверенітет, безпека держави, суспільна злагода та високий рівень життя громадян своєю онтологічною підставою мають внутрішні детермінанти, зокрема національне самовизначення та діяльнісне самоутвердження українського народу. В даному випадку принципового значення набуває остаточне подолання духовно-практичних та політико-правових наслідків примусового знаходження України в системі тоталітарної реальності. Саме намаганням повернути Україну під верховенство Москви, нівелювати її ідентичність в державному, етнічному та культурному вимірах визначається спрямованість агресивної політики РФ проти нашої держави. Захист та відстоювання власних національних інтересів стають запорукою збереження Україною власної ідентичності та її утвердження як повноцінного су­б’єк­та міжнародних відносин.

Біографія автора

Валентин Крисаченко, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Посилання

ALPEYEVA, T. (1994). Social Myth as a Cultural and Historical Phenomenon. Minsk: Reklamexport, 256 p. [in Rus.]

BALEI, P. (2003). The Deprived Society. Marxism: Utopia in Theory and Terror in Practice. 2nd ed. Kyiv: Smoloskyp, 730 p. [in Ukr.]

HOBSBAUM, E. (2000). Nationalism in the Late 20th Century. In: NATIONALISM: An Anthology. Kyiv: Smoloskyp, pp. 771–796. [in Ukr.]

Humanitarian Policy in Ukraine: challenges and Prospects (White Book): An Analytical Note. (2020). Kyiv: NISS, 126 p. [in Ukr.]

DZIOBAN, O. (2007). National Security of Ukraine: Conceptual Principles and Worldview Meaning: A Monograph. Kharkiv: Maidan. 284 p. [in Ukr.]

KISSINGER, G. (2002). Does America Need Foreign Policy? Moscow: Ladomir, 352 p. [in Rus.]

KORTUNOV, S. (2009). Russia’s National Interests in the World. Moscow: Aspect-Press Publishing House, 243 p. [in Rus.]

KRYSACHENKO, V. (2020). Russia’s Official Historical Narrative as an Instrument of Aggression: Construction and Objectification. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (76), pp. 124–146. [in Ukr.]

LOCKE, J. (1988). Message on Religious Tolerance. In: Essays: In 3 vols. with English and Latin. Vol. 3. Moscow: Mysl, pp. 91–134. [in Rus.]

On the National Security Strategy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation No 683 of 31.12.2015. [online] Available at: rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-doc.html. [in Rus.]

On Approval of the Concept of Foreign Policy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation No 640 of 30.11.2016. [online] Available at: kremlin.ru/acts/bank/41451. [in Rus.]

On approval of the Concept of National Security of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation No 1300 of 17.12.1997. [online] Available at: zakonbase.ru/content/part/152376. [in Rus.]

PARAKHONSKYI, B., YAVORSKA, H. (2019). Ontology of War and Peace: Security, Strategy, Meaning: A Monograph. Kyiv: NISD, 560 p. [in Ukr.]

PASTERNAK, Ya. (1961). Archaeology of Ukraine. Primitive, Ancient, and Middle History of Ukraine according to Archaeological Sources. Toronto: T. Shevchenko Scientific Society, 791 p. [in Ukr.]

POPOVA, V. (2017). Self-Establishment of the Nation in the Context of Globalization. In: T. BOIKO, comp., et al. Chetverti Banderivski chytannia “Yak zavershyty Ukrainsku natsionalnu revoliutsiiu” (The Fourth Bandera Readings “How to Finish the Ukrainian National Revolution”: Collected Materials). Kyiv: Promin, pp. 218–233. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (1997). Europe – Ukraine – Right and Left: A Monograph. Kyiv: Center for Public Education “Kyiv Brotherhood” , 108 p. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (2010). Truth and Life. Thoughts of a Caring Person: Collected Scientific and Journalistic Materials. Kyiv: Institute of Philosophy, NASU, 428 p. [in Ukr.]

On the National Security of Ukraine: Law of Ukraine No 2469-VIII of June 21, 2018. [online] Available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. [in Ukr.]

PROLIEIEV, S. (2005). Metaphysics of Power: A Monograph. Kyiv: Naukova Dumka, 324 p. [in Ukr.]

Putin Explained the Difference between Selfishness and the Protection of National Interests: Interview for “Russia. Kremlin. Putin” on Russia 1 TV Channel. [online] Available at: rbc.ru/rbcfreenews/5eef66ba9a79472ffda67c70 [Accessed 21 June 2020]. [in Rus.]

Rozumnyi, M., ed., (2018). Putin’s Regime: Reboot 2018. Kyiv: NISS, 480 p. [in Ukr.]

ROZUMNYI, M. (2016). Challenges of National Self-Determination: A Monograph. Kyiv: NISS, 196 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

Актуальне українознавство