«Nie na przekup, ale ku swey potrzebie będą»: внутрішня торгівля волинської шляхти Речі Посполитої у другій половині XVI – першій половині XVII століття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(79).2021.235163

Анотація

У статті проаналізовано соціально-економічні процеси у ранньомодерній Європі, зокрема торговельну справу на території її окремих регіонів. Розглянуто класичну економічну модель, згідно з якою Східна і Західна Європа розвивалася в різних напрямках, із орієнтацією на промисловість і сільське господарство. Досліджено законодавство, а саме II Литовський Статут і сеймові конституції на предмет оцінки зайнятості представниками нобілітаційного стану в комерції. Вказано, що активність волинської шляхти у торгівлі Речі Посполитої зумовлювалася як зовнішніми змінами на ринку, насамперед попитом на продукцію із Східної Європи, так і тенденцією, що простежувалася на континенті, коли ведення господарства ставало справою, що уможливлювала зростання прибутків. Проаналізовано загальну критику в інтелектуальних колах торговельної діяльності шляхти як такої, що могла вести до певного псування традицій. Прийнятними були перетини людини-рицаря і людини-торговця у тогочасному суспільстві, якщо шляхтич провадив торгівлю товарами із власних маєтностей і міг засвідчити це присягою.
На основі документального матеріалу судових книг Волині XVI–XVII ст. і опублікованих раніше джерел економічного характеру проаналізовано ключові напрямки торгівлі волинської шляхти у Речі Посполитій. Досліджено основний асортимент товарів, які продавали і купували представники еліти. Простежено участь волинської шляхти у торговельних операціях із центральними осередками річпосполитської економіки та їхню залученість до локальних ярмарків і торгів. Показано роль посередників, передовсім представників єврейської спільноти і селян із шляхетських фільварків, у торговельній підприємливості шляхти.

Біографія автора

Ігор Гулюк, Науково-дослідний інститут українознавства

науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Посилання

BERKOVSKYI, V. (2009). On Export of Goods from Volhynian Region in the 15th – First Half of the 17thcentury. Wax and Livestock Trade. Ukraine Lithuanica, Vol. I. Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 223 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2012). The Population of Volhynia in the 16th – the First Half of the 17th Century: Family, Household, and Demographic Factors. Kyiv: Feniks, 711 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2001). Foreword. Possession of Ostroh Princes in Eastern Volhynia (Inventory for 1620). Kyiv – Starokostiantyniv, 416 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, І. (1997). The Role of Dukes of the Ostroh Family in the Development of Volhynian Towns (according to 1620 Inventory). Starokostiantyniv and its Region in the Time Span. Khmelnytskyi; Starokostiantyniv, Samchyky, pp. 46–58. [in Ukr.]

VORONCHUK, І. (2015). “Small Towns” of Ostroh Region according to 1620 Inventory. Ostrozka Davnyna (Ostroh Antiquities), Vol. 4. Ostroh: Publishing House of the National University of Ostroh Academy, pp. 93–109. [in Ukr.]

HRUSHEVSKY, M. (1995). History of Ukraine-Rus. Economic, Cultural, and National Life in the 14th to 17th Centuries. Vol. 6. Kyiv: Naukova Dumka, 667 p. [in Ukr.]

ZAIATS, A. (2019). Volhynian Urban Society of the 16th and the First Half of 17th Century. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 582 p. [in Ukr.]

KRYKUN, M. (2012). Palatines of Right-Bank Ukraine in the 16th through 18th Centuries: Studies and Source Materials. Lviv, 702 p. [in Ukr.]

PRYSHLIAK, V. (2012). Western Polissia during the Lithuanian-Polish Period (14th–18th Centuries). In: V. Baran, ed., Western Polissia: History and Culture. Lutsk: Volhynian Regional Printing House, 784 p. [in Ukr.]

BERSHADSKII, S., ed., (1882). Documents and Records on the History of Lithuanian Jews (1550–1559), Vol.1 of Russian-Jewish Archives. Documents and Materials for the History of Jews in Russia. St. Petersburg: Published by the Society for the Dissemination and Enlightenment among Jews in Russia, 259 p. [in Rus.]

KIVALOV, S., MUZYCHENKO, P. PANKOV A., eds., (2003). The 1566 Statute of the Grand Duchy of Lithuania. In: The Statutes of the Grand Duchy of Lithuania in Three Volumes. Vol. II. Odesa: Yurydychna literatura, 557 p. [in Ukr.].

YAKOVENKO, N., KRAVCHENKO, V., eds., (1990). Trade in Ukraine from the 14th to the Mid-17th Century: Volhynia and the Dnipro Region. Kyiv: Naukova Dumka, 408 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I., ed., (2014). Volhynia in the 16th Century, Vol. 1 of Ukrainian Everyday Life in the Early Modern Era. Collected Documents. Kyiv: Fenix, 739 p. [in Ukr.]

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. [in Ukr.]

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv. [in Ukr.]

–1577, Vol. 6 of Archives of the Princes Lubartowicz Sanguszko in Slavuta. (1910). Lviv: Published by Prince Roman Sanguszko, 305 p. [in Ukr.]

–1572, Vol. 7 of Archives of the Princes Lubartowicz Sanguszko in Slavuta. (1910). Lviv: Published by Prince Roman Sanguszko, 433 p. [in Ukr.]

AUGUSTYNIAK, U. (2008). A History of Poland, 1572–1795. Warsaw: PWN, 999 p. [in Pol.]

BERKOVSKI, V. (2004). Trade between Volhynia and Lublin in the 16th and First Half of the 17th Century. In: H. Gmitterek, ed., Res Historica. From the History of Lublin Region in the Period from the 16th to the 18th Century. Lublin: Maria-Składowska University Press, 171 p. [in Pol.]

BOGUCKA, M. (1985). Old Poland. Birth, Flourishing, Fall. Warsaw: Wiedza Powszechna, 479 p. [in Pol.]

FROST, R., SCOTT, H., ed., (1995). The Nobility of Poland-Lithuania 1569-1795. European Nobility in the 17th and 18th Century. Northern, Central and Eastern Europe. Vol. 2. London: Longman, 315 p. [in Eng.]

WYCZAŃSKI, A., JEZIERSKI, A., eds., (2003). History of Poland in Numbers. State. Society. Vol. 1. Warsaw: Zakład wydawnictw statystycznych, 576 p. [in Pol.]

LE GOFF, J. (2005). The Birth of Europe. Oxford: Blackwell Publishing, 289 p. [in Eng.]

MARKIEWICZ, M. (2004). History of Poland. Krakow: Literary Publishing House, 758 p. [in Pol.]

POTOCKI, W. (1696). Collected Coats of Arms of the Nobility of the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania, the Cradle and the Prospect of Old-Fashioned Virtues [...] Here You Will Visit Families [...] Briefly, Concisely Describes in Verse by Waclaw [...] Potocki, the Deputy Cup-Bearer of Krakow. Krakow. At the Printing House of Mikołaj Aleksander Schedel, 741 p. [in Pol.]

RYBARSKI, R. (1929). Statistical Tables and Materials, Vol. II of Trade and Trade Policy of Poland in the 16th Century. Poznan: Christian Workers Printing House, 344 p. [in Pol.]

RYBARSKI, R. (1928). Development of Trade and Trade Policy, Vol. 1 of Trade and Trade Policy of Poland in the 16th Century. Poznan. Christian Workers Printing House, 363 p. [in Pol.]

SCHIPER, I. (1937). The History of Jewish Trade in Poland. Warsaw: Published by the Headquarters of the Merchants’ Union in Warsaw, 792 p. [in Pol.]

SCOTT, T., CAMERON, E., ed., (2006). The Economy. Short Oxford History of Europe. The 16th Century. Oxford: Oxford University Press, 276 p. [in Eng.]

TOPOLSKI, J. (2015). History of Poland. Poznań: Poznań Publishing House, 419 p. [in Pol.]

Volumina Legum. Rights, Constitutional Rights, and Privileges of the Polish Kingdom, the Grand Duchy of Lithuania and All the Provinces. (1859).Vol. 2. St. Petersburg: Circulation and printing by Jozafat Ohryzki, 482 s. [in Pol.]

WÓJCIK, Z. (1991). Universal History of the 16th – 17th Centuries. Warsaw: State Scientific Publishing House, 609 p. [in Pol.]

ZBYLITOWSKI, A. (1853). Village Life of the Nobility. Poznań. Printed in the Bookstore of Jan Konstanty Żupański, 25 p. [in Pol.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

Історичні студії