Українські етнокультурні процеси у науковому доробку Леоніда Залізняка (до 70-річчя з дня народження)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(79).2021.235935

Анотація

У статті проаналізовано внесок Л. Залізняка у розвиток сучасної етнології, зокрема вивчення прадавньої історії України, українського етногенезу та сучасних вітчизняних етнокультурних процесів. Виявлено, що пріоритетом його досліджень є етнокультурні студії, які у добу пострадянської України набули довершеності й системності осмислення. З’ясовано, що праці вченого відзначаються ґрунтовністю новітніх методологічних підходів, масштабністю проблематики (від давньої історії, україногенези до сучасних подій та роздумів про місце України серед світових цивілізацій), високою науковою ерудицією і глибиною знань. Доведено, що Л. Залізняк запропонував не лише науковому середовищу, а цілому українському суспільству концепцію походження українського народу, побудовану на глибокому розумінні закономірностей історичного процесу утворення народів і розвитку націй. Обґрунтовано, що вчений працює над вдосконаленням цієї концепції, постійно повертається до поглиблення найважливіших питань україногенези, становлення української держави, етапів формування української нації, місця України серед світових цивілізацій тощо. З’ясовано, що побудована видатним вченим концепція походження українського народу має велике політичне значення, оскільки є міцним і надійним підґрунтям для утвердження української незалежної держави, а популяризація цієї концепції у народній самосвідомості допомагає зберегти самобутність українського народу в сучасному етнокультурному просторі. Виявлено, що Л. Залізняк активно долучився до осмислення реалій та сутності неоголошеної російсько-української гібридної війни. Зазначено, що наукові праці Л. Залізняка дають змогу осягнути минуле України й українців, фахово осмислити українські етнокультурні процеси, допомогти сучасній українській нації відновити територіальну цілісність українського етнокультурного простору та зберегти самобутність українського народу на сучасному етапі його етнокультурного розвитку.

Біографії авторів

Юрій Фігурний, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Ольга Шакурова, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Посилання

ZALIZNIAK, L. (1997). From the Sclaveni to the Ukrainian Nation. Kyiv: Biblioteka ukraintsia, 254 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1994). Essays on the Ancient History of Ukraine. Kyiv: Abrys, 256 p.

ZALIZNIAK, L. (1999). Primitive History of Ukraine: A Teaching Manual. Kyiv: Vyshcha shkola, 263 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1996). The Origin of the Ukrainian People. Kyiv: Biblioteka ukraintsia, 80 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2007). The Origin of Ukrainians through the Eyes of Scientists, Politicians, and Science Fiction. Zbirnyk naukovykh prats NDIU. (Collected Scientific Works of RIUS), Vol. XV, pp. 223–241. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1994). Ukraine in the Russian Empire. Kyiv: Fotovideoservis, 128 p.

ZALIZNIAK, L. (2008). The Origin of Ukrainians: Between Science and Ideology. Kyiv: Tempora, 104 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2012). Ancient History of Ukraine. Kyiv: Tempora, 542 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2019). Ancient History of Ukraine. Kyiv: Tempora, 640 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2020). My Archaeology. Biographical Memories and Subjective Impressions of Ukrainian Archaeology. Kyiv: Tempora, 352 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2001). Ukraine in the Circle of World Civilizations: Research and Methodological Manual for a Lecturer of the National University of Ukrainian Studies. Kyiv: T-vo “Znannia” Ukrainy, 96 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2011). Ukrainians: Origins and Historical Destinies. Kyiv: Tempora, 424 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1996). Ancient People: Imperial Myth or Historical Reality. Pamiat stolit, (2), pp. 2–14. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2014). Ukraine between East and West. On the Origins and Essence of the Russian-Ukrainian War of 2014. Kyiv: Shliakh, 168 p. [in Ukr.]

KYRYCHENKO, Yu. (2017). Concepts of Ukrainian Ethnogenesis and Nation-Genesis in Ethnological Science of the Second Half of the 19th – Beginning of the 21st Century. [Abstract of the thesis of the Candidate of Sciences degree in History]. Kyiv. 18 p. [in Ukr.]

KUKHARCHUK, Yu., KONCHA, S. (2010). From the Paleolithic to the Independent Ukrainian State (L. Zalizniak’s 60th Anniversary). Kamiana doba Ukrainy: Zbirnyk naukovykh statei. (The Stone Age of Ukraine: Collected Scientific Articles), Vol. 13. Kyiv: Shliakh, pp. 7–27. [in Ukr.]

MAVRODIN, V. (1945). Formation of the Old Rus State. Leningrad: Leningrad University Press, 432 р. [in Rus.]

MAVRODIN, V. (1971). The Formation of the Old Rus State and Ancient Rus People. Moscow: Vysshaya shkola, 192 p. [in Rus.]

OTROSHCHENKO, V. (2010). Master’s Program of NaUKMA “Archaeology and Ancient History of Ukraine” and Leonid Zalizniak. In: Kamiana doba Ukrainy: Zbirnyk naukovykh statei. (Stone Age of Ukraine: Collected Scientific Articles), Vol. 13. Kyiv: Shliakh, pp. 28–32. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2010). Ethnological Research of Leonid Zalizniak at the Institute of Ukrainian Studies of Kyiv National University in 1993–2004. In: Kamiana doba Ukrainy: Zbirnyk naukovykh statei. (Stone Age of Ukraine: Collected Scientific Articles), Vol. 13. Kyiv: Shliakh, pp. 315–322. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu., SHAKUROVA, O. (2018). Ethnocultural and Ethnogenetic Studies of Leonid Zaliznyak (1973–1991). Ukrainoznavstvo. (Ukrainian Studies), Vol. 4 (69), pp. 38–54. [in Ukr].

SHAKUROVA, O. (2017). Basic Concepts of Ethnogenesis of the Ukrainian People: Domestic Historiography (Late 19th – Early 21st Century). Kyiv, 272 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

Визначні українські науковці