Специфіка критики буржуазних теорій у філософії доби «пізньої» УРСР (на прикладі праць Лариси Левчук)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(79).2021.236505

Анотація

У статті розглядається специфіка філософської критики в добу «пізньої» УРСР західних концепцій філософії, психології та мистецтва на прикладі книг Лариси Левчук «Мистецтво в боротьбі ідеологій» і «Психоаналіз: від безсвідомого до “втоми свідомості”». Показано специфічне втягнення в радянський філософський дискурс теоретичного доробку психоаналізу у всіх його різновидах, а також ознайомлення за допомогою цих книг радянського читача з ідеями культових митців Заходу. Серед представників «неореалізму», які відігравали значну роль у розвитку мистецтва насамперед Італії та Франції, Л. Левчук зупиняє свою увагу на творах Р. Гуттузо, К. Леві, В. Пратоліні, Р. Росселіні, В. де Сіка, А. Фужерона та ін.
Книгу «Мистецтво в боротьбі ідеологій» видано у 1985 р., коли на офіційному рівні йшлося не стільки про «перебудову», як про «прискорення соціально-економічного розвитку». Книга написана з позицій «філософського соцреалізму», коли виклад і висновки підганяються під ззовні заданий ідеологічний шаблон, хоч і відрізняється професіоналізмом та широтою охоп­лення матеріалу. На особливу увагу заслуговує застосування авторкою теорії психоаналізу у дослідженні феноменів західного мистецтва.
Книгу «Психоаналіз: від безсвідомого до “втоми свідомості”» опубліковано 1989 р., на піку перебудови. Вона побудована на такому самому типологічному матеріалі (тільки із залученням значно ширшого кола ідей і джерел), засвідчує вільне володіння авторкою цим матеріалом й ідеологічно незашорений його виклад, що вводив читачів у заявлене у книзі коло проблем.
Зазначено, що введення концепцій західної філософської думки та імен західних митців в інтелектуальний обіг суспільства доби УРСР розширювало його світоглядні горизонти, створюючи почуття багатства та різноманітності мистецького і філософського життя за кордоном СРСР. Зняття ідеологічного пресингу у розпал перебудови засвідчило, що частина філософів радянської доби вільно орієнтувалася у світовій філософській, культурологічній і психологічній думці.
Дослідження минулого, у тому числі і філософії доби УРСР, є необхідною умовою для створення цілісної картини тієї епохи та прояснення низки тенденцій сучасності.

Біографії авторів

Ірина Грабовська, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії і геополітики НДІУ

Сергій Грабовський, Інститут філософії імені Г. Сковороди НАНУ

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософських проблем етносу та нації Інституту філософії імені Г. Сковороди НАНУ

Посилання

BZHEZINSKIJ, Z. (1990). Big Failure. The Agony of Communism. Kvintessentsiia: Filosofskyi almanakh (Quintessence. A Philosophical Almanac). Moscow: Politizdat, pp. 256–277. [in Rus.]

BILODID, V. (2011). Stalin and Academic Philosophy in Ukraine. Kyiv: Stylos, 208 p. [in Ukr.]

BUTSYKIN, Ye. (2019). Psychoanalysis and the Ukrainian Word. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (71), pp. 140–149. [in Ukr.]

BIBIKHIN, V. For Administrative Use. [online]. Available at: https://fil.wikireading.ru/41977 [in Rus.]

HORSKYI, V. (1979). In Search of Truth: (Interaction of Philosophy and Art). Kyiv: Mystetstvo, 156 р. [in Ukr.]

HRABOVSKA, I . (2020). Ukrainian Philosophy / Philosophy in Ukraine during the USSR as a Problem of Modern Humanitarian Discourse. Ukrainoznavchyi almanakh (Ukrainian Studies Almanac), Vol. 27, pp. 69–77. [in Ukr.]

HRABOVSKA, I. (2020). Some Methodological Problems of Philosophy in Modern Ukrainian Humanitarian Discourse. Monografia pokonferencyjna «SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT» #34 PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY». Paris, pp. 5–8. [online]. Available at: http://конференция.com.ua/files/106_05_xi_2020_s.pdf [in Ukr.]

KOTSIUBA, M. (2019). The Ways of Investigating Latent Western Discourse in the Soviet Philosophy. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (71), pp. 150–157. [in Ukr.]

LEVCHUK, L. (1985). Art in the Struggle of Ideologies. Kyiv: Vydavnytstvo Politychnoi literatury Ukrainy, 149 р. [in Ukr.]

LEVCHUK, L. (1989). Psychoanalysis: From the Unconscious to “Fatigue from Consciousness”. Kyiv: Vyshcha shkola, 183 p. [in Rus.]

LEVCHUK, L. (2002). Philosophical Encyclopedic Dictionary. Kyiv: Abrys, pp. 324–325. [in Ukr.]

LISOVYI, V. (2014). Memoirs. Poetry. Kyiv: Smoloskyp, 664 p. [in Ukr.]

MINUTKO, I. (2004). Yurii Andropov. Reality and Myth. Moscow: AST-Press Kniga, 368 p. [in Rus.]

SHULHA, R. (2016). Levchuk Larysa Timofeevna. In: I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak, eds., et al. Encyclopedia of Modern Ukraine: An Electronic Version [Website]. NAS of Ukraine, NTSh. [online]. Kyiv: Institute of Encyclopedic Studies of NASU. Available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53998 [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

Філософські студії