Лінії розмежування в українському суспільстві: генеза, структура, подолання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(80).2021.239445

Анотація

Предметом дослідження є лінії розмежування в українському суспільстві, які впливають на  його здатність до самоорганізації та розвитку. Методологічною парадигмою пошуку виступає модель Ліпсета-Роккана, котра успішно апробована в аналізі політичних змін у європейських країнах.

 Висвітлено особливості виникнення та розвитку фундаментальних суспільних опозицій: центр – периферія, держава – церква, місто – село, власник – робітник. На їхній зміст кардинальним чином вплинуло колоніальне становище України в Російській імперії (в усіх її історичних формах). Наслідки цього впливу відчуваються досі: агресивні наміри Росії щодо залишення України у сфері свого впливу, деструктивна роль РПЦ, формування антидержавницьких рухів та структур тощо. Деструктивний ефект від подібного впливу простежується у потенційній загрозі трансформації традиційних ліній розмежування в т. зв. «червоні» лінії протистояння. Це – штучні конструкти, котрі живляться агресивною політикою агресора і спрямовані на внесення в український соціум станів хаосу та безладу із перспективою підриву та руйнування державності та ідентичності України загалом. В цьому контексті стратегічними орієнтирами сталого розвитку України постають зроблена переорієнтація на європейські цінності, всебічна підтримка національної культури  та духовності, здійснення повноцінної земельної реформи, створення національного ринку праці, легалізація тіньової економіки, утвердження системи національної безпеки. Політико-правовою  підвалиною відповідних змін мають стати синергетична взаємодія демократичного розвитку суспільства та усталення практики верховенства закону в діяльності громадян та держави.

Біографія автора

Валентин Крисаченко, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Посилання

ALOSHKIN, V. (2014). A Synergetic Approach to Modeling the Socio-Economic Policy of Ukraine on the Path to European Integration. Ekonomichnyi visnyk Donbasu (Economic Bulletin of Donbas), (2 (36)), pp. 74–79. [in Ukr.]

BARDIN, A., BARINOV, I. (2018). Problems of National Development and Consolidation of Political Terrains (a case study of Moldova and Romania). Polis. Politicheskiye issledovaniya (Polis. Political Research), (6), pp. 99–111. [in Rus.]

ZARYTSKIY, T. (2003). Politics on the Periphery through the Prism of the Lipset-Rokkan Formula: The Lines of Political Watersheds in Poland in the Historical and International Contexts. Politiya, (1 (28)), pp. 141–164. [in Rus.]

ISAYEV, B., VLASKINA, A. (2016). Lipset-Rokkan’s Theory of Social Splits and Possibilities of Its Application for the Analysis of the First, Second, and Third Party Systems in Russia. Politeks. Vol. 12 (4), pp. 43–61. [in Rus.]

KANEVSKIY, P. (2017). Social Demarcation in American Society as a Factor in the 2016 Presidential Campaign. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser.18. Sotsiologiya i psikhologiya (Bulletin of Moscow University. 18th Series. Sociology and Psychology). Vol. 23 (4), pp. 169–182. [in Rus.]

KARGUNYUK, Yu. (2019). The Сoncept of Demarcation and the Theory of Problem Measurements: Points of Intersection. Polis. Politicheskiye issledovaniya (Polis. Political Research), (6), pp. 95–112. [in Rus.]

KRYSACHENKO, V. (2011). Ukrainian Society: The Main Dimensions of the Sociopolitical Analysis. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3, pp. 28–33. [in Ukr.]

LARSEN, St. (1995). Modeling of Europe in the Logic of Rokkan. Polis. Politicheskiye issledovaniya (Polis. Political Research), (1), pp. 39–58. [in Rus.]

LARSEN S., HERSWICK J. (2004). The Collapse and Restoration of the Democratic Regime in Portugal. Experience in Applying Game Theory to the Analysis of Historical Events. Polis. Politicheskiye issledovaniya (Polis. Political Research), (2), pp. 52–63; (3), pp. 66–82. [in Rus.]

LIPSET, S. (2008). Inevitability of Political Parties. Polis Politicheskiye nauki (Polis. Political Sciences), (1), pp. 14–26. [in Rus.]

MALINOVSKAYA, O. Labor Migration of Ukrainian Citizens Abroad: Challenges and Ways to Respond. [online] Available at: old2.niss.gov.ua./content/artides/files/Malynovska-d28e1.pdf [Accessed: August 2018]. [in Ukr.]

MYKHALCHENKO, M. (2009). Ukrainian Dream and National Idea: Genesis, Interaction. Politychnyi menedzhment (Political Management), (6), pp. 3–13. [in Ukr.]

POPKOV, D. (2018). Actualization of the Concept of Social Distinctions of S. Rokkan and S. Lipset in the Context of Secession Threats. Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. (Bulletin of NTUU “KPI”. Politology. Sociology. Law), (2 (38)), pp. 34–39. [in Ukr.]

Ranking of the 45 Largest Agricultural Holdings in Ukraine. [online] Available at: landlord.ua/reiting. [in Rus.]

Ranking of the Countries according to the Rule of Law Index. [online] Available at: https://qtmarket.ru.ratings/rule-2020-of-law-index [Accessed: 11 Nov. 2020]. [in Rus.]

Ranking of Countries by the Level of Democracy. [online] Available at: qtmarket.ru/ratings/democracy-index [Accessed: 11 Nov. 2020]. [in Rus.]

The Level of the Shadow Economy in Ukraine Has Grown to 31% of GDP – Ministry of Finance. [online] Available at: prm: ua / riven-tinovoyi-ekonomiki-v-ukrayini-zris-do-32-vid-obsyagy-vvp-minfin / [Accessed: 23 Sept. 2020]. [in Ukr.]

World Hybrid Warfare: The Ukrainian Front: A Monograph. (2017). Kharkiv: Folio, 496 p. [in Ukr.]

Shadow Economy in Ukraine: Research Results of 2019. [online] Available at: kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=8978&page=1 [Accessed: 11. Oct. 2019]. [in Ukr.]

FRANKO, I. (1984). Ukrainians. In: I. FRANKO. Collected Works in 50 Volumes. Kyiv: Naukova Dumka. Vol. 41. Pp. 101 – 161. [in Ukr.]

HAKEN, G. (1980). Synergetics. Moscow: Mir, 388 p. [in Rus.]

TCHAIKOVSKA, A. (2018). Research of the Causes of Corporate Conflicts. Aktualni problem derzhavy i prava (Current Issues of State and Law), Vol. 80, pp. 202–206. [in Ukr.]

LIPSET, S. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. American Political Science Review. Vol. 53 (1), pp. 64–105. [in Eng.]

LIPSET, S., ROKKAN, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems and Water Alignment. New York: Free Press, 64 p. [in Eng.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Актуальне українознавство