Соціальний капітал українського суспільства: сутність, трансформація, консолідаційний потенціал

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(81).2021.244880

Ключові слова:

Україна, соціальний капітал, гуманітарні цінності, довіра, віра, традиції, полонізація, русифікація, зрада, звичаї, російська агресія, колабораціонізм, клановість

Анотація

Дослідження присвячено феномену соціального капіталу українського суспільства як сукупності креативних ресурсів соціуму, взаємини в якому будуються на основі морально-етичних регулятивних принципів. Здійснено аналіз виникнення та функціонування національного соціального капіталу, визначено чинники його підтримки та використання, значення для консолідації громадянських зусиль із захисту національних інтересів України. В традиційній культурі взаємини між людьми ґрунтувалися на засадах довіри, відповідальності, обов’язковості, пошанування, добра та справедливості, колективної турботи за ближнього, відданості Батьківщині. Іноземна наруга нав’язувала в Україні чужорідну матрицю поведінки, канонами якої ставилися служіння владі, обман, ненависть до інших та зневага до слабших, що істотно впливало на повноту та зміст соціального капіталу українства. Особливу увагу звернено на категорії довіри та зради: перша постає наснажуючим джерелом зростання соціального капіталу, друга – його руйнівником та засобом примноження ресурсності агресорів. Наголошено на функціях основних форм соціального капіталу – зв’язуючого та об’єднуючого: у першому випадку йдеться про інтегруючі зв’язки всередині групи (спільноти), в другому – міжгрупові позитивні взаємодії. Груповий соціальний капітал може негативно впливати на загальносуспільний лад у разі протиставлення локальних норм і цінностей загальнонаціональним регулятивам. У сучасних умовах пріоритетного значення набуває поєднання евристичного потенціалу архетипових звичаїв мультикультурного українського суспільства із модерними демократичними механізмами формування соціального капіталу. Останнє передбачає набуття нормативного статусу відносин довіри та відповідальності між громадянським суспільством та владою у різних сферах діяльності (виробництво, фінанси, торгівля тощо) та ін. Секторальна індексація соціального капіталу України засвідчує існування проблемних зон, пов’язаних із втратою соціального капіталу внаслідок низького рівня довіри до різних гілок влади, корупцією, неефективними економічними реформами, недосконалим суддівством та колабораціонізмом.

Біографія автора

Валентин Крисаченко, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Посилання

ALEKSEIENKO, D. (2017). Quantitative Measurements of Social Capital. Ekonomichnyi visnyk natsionalnoho hirnychoho universytetu (Economic Bulletin of the National Mining University), (4), pp. 31–38. [in Ukr.]

BARANNIK, L., DATSENKO, V., (2019). Social Capital: Questions of Theory and Practice. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia (Scientific View: Economics and Management), (1 (63)), pp. 160–166. [in Ukr.]

BEZANSON, A. (2017). Holy Russia. Kyiv: Klio, 112 p. [in Ukr.]

BOURDIEU, P. (2002). [1983] Forms of Capital. Ekonomika i sotsiolohiia (Economics and Sociology). Vol. 3 (5), pp. 60–74. [in Rus.]

WEBER, M. (2008). Types of Domination. Lichnost. Kultura. Obshchestvo (Personality. Culture. Society), (1 (40)), pp. 31-47. [in Rus.]

VOROPAI, O. (1958). Customs of Our People. Ethnographic Essay. Vol. 1. Munich: Ukrainian Publishing House. 455 p. [in Ukr.]

HAZUDA, M., HAZUDA, L. (2017). Formation of Human and Social Capital of Rural Territorial Systems. In: Regulation of Social and Labor Relations: Current Status and Development Prospects. Nizhyn, pp. 8–28. [in Ukr.]

HONCHAR, V. Francis Fukuyama and Russia as the Destruction of Individuality. [online] Available at: ru.krymr.com/a/27078773.html (06/18/2015). [in Rus.]

HRYTSAIENKO, M. (2018). The Essence of Social Capital and Its Features in the Agricultural Sector. Ekonomika APK (Economics of Agro-Industrial Complex), (1), pp. 60–65. [in Ukr.]

HRUSHEVSKY, M. (1991). History of Ukraine-Rus: In 11 vols., 12 books. Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka. 736 s. [in Ukr.]

GUDKOV, L. (May-June 2012). Social Capital and Ideological Orientations. Pro et Contra, pp. 6–32. [in Rus.]

DEMKIV, O. (2012). Social Capital of the Ukrainian Society: Strong and Weak Capital-Generating Structures. Sotsiolohiia: teoriia, metody, monitorynh (Sociology: Theory, Methods, Monitoring), (4), pp. 3–21. [in Ukr.]

State and Social Institutions: Who Do Ukrainians Trust and Who Do They Not? [online] Available at: dif.org.ua/article/derzhavni-ta-sotsialni-instituti-komu-ukraintsi-doviryayut-a-komu-ni (Accessed 16 March 2021).

Research and Analytics – European Business Association. [online] Available at: eao.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/ (Accessed 24 Feb. 2021).

YEVSIEIEVA, H., ZHAK, O., MIRZO­IAN, K. (2007). Toloka as a Type of Collective Mutual Assistance in Ukrainian House-Building. Budivnytstvo, materialoznavstvo, mashynobuduvannia (Construction, Materials Science, Mechanical Engineering), Vol. 99, pp. 52–58. [in Ukr.]

ZLOBINA, O. (2017). Chains of Disappointments: Modern Trends of Emotional Transformations in Ukrainian Society. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh (Sociology: Theory, Methods, Marketing), (4), pp. 37–52. [in Ukr.]

Corruption Perception Index 2020. [online] Available at: ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2020.

KOZHEMIAKINA, O. (2016). Trust and Social Capital: A Spatial Value-Normative Interpretation. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika (Demography and Social Economy), (1 (21)), pp. 119–131. [in Ukr.]

The Concept of the Welfare State of Ukraine: Draft Law of Ukraine No 2312 of 02.04.2008. [online] Available at: ips.ligazakon.net/document/JF1S800A?an=3. [in Ukr.]

COLEMAN, J. (2001). Social and Human Capital. Obshchestvennyye nauki i soveremennost (Social Sciences and Modernity), (3), pp. 121–139. [in Rus.]

KRYSACHENKO, V. (2012). Historical Types of States on the Territory of Ancient Ukraine. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (42), pp. 95–100. [in Ukr.]

KRYSACHENKO, V. (2012). Ukrainian Statehood of Princely Times: Essential Dimensions. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (44), pp. 114–120. [in Ukr.]

LESECHKO, M. (2010) Social Capital: Theory and Practice: A Monograph. Lviv: ­LRISA NASA, 220 p. [in Ukr.]

NOVOSELOVA, V. (December 2016). Index of Trust to the Judiciary System in Ukraine: Concepts and Criteria. Natsionalnyi yurydychnyi zhurnal: teoriia i praktyka (National Legal Journal: Theory and Practice), pp. 12–15. [in Ukr.]

PAIN, E. (2007). Imperial Syndrome and Imitation of Nation-Building in Russia. Sotsiolohiia: teoriia, metody, monitorynh (Sociology: Theory, Methods, Monitoring), pp. 38–59. [in Ukr.]

PATNAM, R. et al. (2001). Creation of Democracy. Traditions of Public Activity in modern Italy. Kyiv: Osnovy, 302 p. [in Ukr.]

Ranking of Countries by the Level of People’s Trust in Politicians [online] Available at: nonews.co/directory/lists/countries/public-trust-politicians. [in Ukr.]

SEREDA, Yu. (2013). Social Capital in Ukraine and Other European Countries: The Legitimacy of the Aggregate Construct. Ukrainskyi sotsium (Ukrainian Society), (4 (47)), pp. 81–97. [in Ukr.]

SKRYNNIKOV, R. (1994). The Third Rome. [online] Saint Petersburg: Dmitry Bulavin. 192 p. Available at: booksonline.com.ua/view.php?book=11573. [in Rus.]

H. HNATIUK, Т. CHERTORYZKA, eds. (1972). Dictionary of the Ukrainian Language. In XI vol. Vol. III. Kyiv: Naukova dumka, 744 p. [in Ukr.]

SUPRUNETS, T. (2013). Conceptualization of the Notion of “Trust” in the Context of Socio-Humanitarian Research. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Sotsiolohiia (Bulletin of Lviv University. Series: Sociology), Vol. 7, pp. 77–86. [in Ukr.]

FLETCHER, J. (1991). About the Russian State. Driving through Muscovy (Russia of the 16th–17th Centuries through the Eyes of Diplomats). Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya, pp. 25–138. [in Rus.]

FukuIama, F. (2005). The Great Crash. Human Nature and the Restoration of Social Order. Lviv: Kalvariia, 380 p. [in Ukr.]

SHYNKARUK, V. (2000). Methodo­logical Principles of Philosophical Teachings about Man. In: Philosophical Anthropology: Existential Problems. Kyiv: Pedahohichna dumka, pp. 8-49. [in Ukr.]

SHTOMPKA, P. (2006). Trust in the Era of Globalization. Sotsialnaya politika i sotsiologiya (Social Policy and Sociology), (4), pp. 8–15. [in Rus.]

YAVORNYTSKYI, D. (1990). History of the Zaporozhzhian Cossacks. In 3 volumes. Vol. 1. Lviv: Svit, 319 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-22

Номер

Розділ

Актуальне українознавство