Формування та розвиток етнічних українців у Криму (кінець XVIII – початок XXI ст.) в сучасній вітчизняній історіографії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(81).2021.247649

Ключові слова:

Крим, Україна, українці, кримське питання, кримські радянські республіки; дослідження, праці

Анотація

У статті схарактеризовано стан наукових досліджень з історії формування української громади в Криму в кінці XVIII – на початку XXI ст., які з’явилися в 90-ті роки ХХ ст. – на початку ХХІ ст., коли після відродження його автономії настав прорив у дослідженнях різних аспектів кримської історії, та написані на новому, більш високому рівні на принципах історизму, об’єктивності, альтернативності. Саме пострадянський період характеризується широкими науковими дискусіями з історії Криму і перспектив його розвитку. Особливу увагу звернено на аналіз праць, у яких осмислюються дискусійні питання спільної історичної долі України й Криму, розвінчуються міфи про «исконно русский Крым», висвітлюються проблеми вирішення кримського питання у 1917–1920 рр., хронологія походу П. Болбочана, проголошення кримських республік у 1918–1921 рр., проведення більшовиками політики коренізації в Криму, голод 20–30-х років та репресії на півострові, а також партизанська війна у роки Другої світової війни. Автор стверджує, що після 1991 р. з’явилися сотні наукових монографій, статей, захищено десятки дисертацій, проведено ряд наукових конференцій з різних напрямів історії Криму.
Встановлено відсутність комплексного дослідження формування громади українців Криму наприкінці ХVIII – на початку ХХІ ст. Недостатньо з’ясованими є суспільно-політичне, демографічне, господарче становище українців на півострові в часи розвалу Російської імперії та існування на її теренах національних і квазідержавних утворень, а також політика крайових кримських урядів щодо українців та політика урядів УНР та УД щодо захисту українців у Криму, його державної належності тощо. Потребують комплексного аналізу політика України щодо української етнічної спільноти АР Крим та м. Севастополя у 1991–2014 рр., а також окупаційна політика РФ після 2014 р., яка призвела до дискримінації кримських українців та загрози асиміляції частини з них. Анексія Криму, яка відбулася з порушенням Конституцій України і АРК, законів України та загальновизнаних міжнародних правових норм, прав і свобод громадян України, що проживають на території Криму, була заздалегідь підготовленою спецоперацією, однією з ключових складових якої стала інформаційно-пропагандистська політика. Нині маловивченими є проблеми зародження і подолання проросійської ідентичності в Криму на сучасному етапі та вироблення шляхів оптимізації системи державного управління й національної безпеки України.

Біографія автора

Ірина Краснодемська, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, завідувачка відділу історичних студій НДІУ

Посилання

An Analytical Report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in 2016” (2016). Kyiv: NISS, 688 p. [in Ukr.]

BARAN, V., DANYLENKO, V. (1999). Ukraine in the Conditions of Systemic Crisis (1946–1980). Kyiv: Alternatyvy, 304 p. [in Ukr.]

Challenges and Integration Prospects of Ukraine in the Сontext of Russian Aggression in Crimea and Donbas: Analysis of Assessments of Foreign Analysts and Experts. (2017). Kyiv: I. F. Kuras IPES of NAS of Ukraine, 184 p. [in Ukr.]

HAZIZOVA, O. (2017). Dynamics of Transformation of Cultural and Ideological Priorities in the Educational Space of the Autonomous Republic of Crimea in the Context of Humanitarian Challenges (1991–2017). Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3, pр. 166–180. [in Ukr.]

HAZIZOVA, O. (2017). Post-Deportation Crimea in the Sociodemographic Specification of the Ukrainian SSR and Historical Processes of Independent Ukraine. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies),Vol. 4 (65), pр. 193–203. [in Ukr.]

HAZIZOVA, O. (2018). Ukraine’s Security Strategy in the Context of Ethno-Political Challenges in Annexed Crimea. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (67), pр. 8–22. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P. (2017). Exacerbation around the Island of Tuzla in 2003 as Part of the Geostrategic Operation of the Russian Federation to Capture the Waters of the Sea of Azov and the Occupation-Annexation of Crimea. Pivden Ukrainy: etnoistorychnyi, movnyi, kulturnyi ta relihiinyi vymiry: zbirka naukovykh prats (South of Ukraine: Ethnohistorical, Linguistic, Cultural, and Religious Dimensions: Collected Scientific Works). Vol.6. Kherson: NPE Hrin D.S., рр. 86–93. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P. (2017). The Crimean Knot and the Issues of the Black Sea Fleet of the Russian Federation in Russian-Ukrainian Military-Political Relations (1991–2013). Hileia, Vol. 117 (2), pр.77–90. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P. (2017). Basic Principles of the Strategy of Deoccupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Touches to the Problem and Directions of Solution. Kyiv: “MP Lesia”, 52 р. [in Ukr.]

HORBATIUK, M. (2018). Expert Environment of Belarus on Current Challenges and Integration Prospects of Ukraine in the Context of Russian Aggression in Crimea and Donbas. Kyiv: I. F. Kuras IPES of NAS of Ukraine, 76 р. [in Ukr.]

To the Second Anniversary of Russia’s Aggression against Ukraine. (February 20, 2016). Kyiv: NISS, 32 р. [in Ukr.]

Horbulin, V., ed., et al. (2015). Donbas and Crimea: The Price of Return: A Monograph. Kyiv: NISS, 474 р. [in Ukr.]

IVANETS, A. (2021). An Expert-Analytical Report “Community of Ethnic Ukrainians of Crimea in the Conditions of Russian Occupation as of 2020". Kyiv: Ukrainska kultura, 60 р. [in Ukr.]

KULYK, V., ed., (2020). Interpretations of the Russian-Ukrainian Conflict in Western Scientific and Expert-Analytical Works. Kyiv: I. F. Kuras IPES of NAS of Ukraine, 328 р. [in Ukr.]

ISHYN, A., BEDNARSKYI, I., SHVETS, O., SHEVCHUK, O., ed., On the Question of the Present-Stage Manifestations of Ethnopolitical Contradictions in Crimea. Simferopol: Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Simferopol; SF ShSD, 60 р. [in Ukr.]

KARMAZINA, M., BEVZ, T., ROTAR, N. (2018). Ukraine’s Integration Prospects in the Context of the Russian Aggression in Crimea and Donbas: An Analysis of the Approaches of Parliamentary Political Forces: A Monograph. Kyiv: I. F. Kuras IPES of NAS of Ukraine, 328 р. [in Ukr.]

KOT, S. (Nov. 3, 2021). Ukraine Is Waiting for “Scythian Gold”. Den. [in Ukr.]

Bazhan, O., comp., et al. Crimea in Terms of Sociopolitical Transformations (1940–2015): Collected Documents and Materials. (2016). Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 1092 р. [in Ukr.]

Smolii, V., ed., (2014). Crimea from Antiquity to the Present: Historical Studies. Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 708 р.

Cultural Value of Crimea and Donbas in the Conditions of War and Occupation: Materialy Kruhloho stolu “Istoryko-kulturnyi ta naukovyi potentsial Pivdnia ta Skhodu Ukrainy v umovakh okupatsii ta voiennykh dii: zahrozy, vtraty, perspektyvy zberezhennia ta vidnovlennia” (12 lystopada 2015 r.) (Proceedings of the Roundtable Discussion “Historical, Cultural and Scientific Potential of the Southern and Eastern Ukraine in the Conditions of Occupation and Hostilities: Threats, Losses, Prospects for Preservation and Restoration”. November 2015). (2016). Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 90 р. [in Ukr.]

LOBODA, M. (2007). The Use of Labor Resources in the Reconstruction of Heavy Industry in Ukraine (1943–1950): [Abstract of Thesis for Candidate of Sciences degree in History. Specialty 07.00.01]. Kyiv: T. Shevchenko National University of Kyiv, 20 р. [in Ukr.]

ONOHDA, O. “Scythian Gold” in Amsterdam: What Exactly Is Ukraine Winning in Court? [online] Available at: http: //lb.ua/culture/2021/11/10/498225_skifske_zoloto_amsterdami_shcho.html. [Accessed 29 July 2021] [in Ukr.]

PASHCHENIA, V. (2008). Crimean Region during the Soviet Period (1946–1991). A Monograph. Simferopol: DIAYPI, 519 р. [in Rus.]

Vermenych, Ya., Yas, O. Soutern Ukraine on the Border of Civilization. (2015). Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 482 р. [in Ukr.]

Political Process in the Autonomous Republic of Crimea: Features, Contradictions, Miscalculations (1991–2014). An Analitycal Report. (2016). Kyiv: I. F. Kuras IPES of NAS of Ukraine, 304 р. [in Ukr.]

Aleksandrov, O., Fylypen­ko, A., Vlasenko, R. et al., VEREMII, I., PALAMARCHUK, M., eds., Russian Policy in the Black Sea Region: Threats and Challenges for Ukraine: An Analytical Report. Kyiv: NISS, 37 р. [in Ukr.]

SATSKYI, P. (2019). Crimea: The Way to Ukraine (1945–1954): A Monograph. Kyiv: KNEU, 522 р. [in Ukr.]

SEITOVA, E. (2013). Labor Migration to Crimea (1944–1976): [Abstract of Thesis for Candidate of Sciences degree in History. Specialty 07.00.01]. Dnipropetrovsk, 20 р. [in Ukr.]

SERHIICHUK, V. (2001). Ukrainian Crimea. Kyiv: Ukrainska vydavnycha spilka, 304 р.

SMOLII, V., YAKUBOVA, L. (2019). Crimea and Donbas: Problems and Prospects of Integration into the Modern Ukrainian Project (an analytical note). Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 116 р. [in Ukr.]

Eastern and Southern Ukraine: Time, Space, Society: in 2 Vol. Vol. 1. A Collective Monograph. (2014). Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 378 р.

Ukraine and Russia: The Ninth Shaft, or the Great Wall of China. (2015). Kyiv, 132 р. [in Ukr.]

Horbatov, V., et al. (2005). Standard of Living and Quality of Life of the Population of the Autonomous Republic of Crimea: A Monograph. Kharkov: Institute of the Society Development Problems; INZhEK, 239 р. [in Rus.]

Stable Crimea. Simferopol – the Southern Capital: Scientific Works. (2001). Simferopol: SONAT, 360 р. [in Rus.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-22

Номер

Розділ

Історичні студії