Концептуалізація ідентичності українства в офіційному дискурсі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(81).2021.247774

Ключові слова:

ідентичність, концепт, концепт ідентичності, концепт ідентичності українства, джерела, документи, законодавчі документи, національна безпека, національні інтереси

Анотація

Актуальність концепту «ідентичність» дедалі більшого значення набуває в умовах глобалізації та соціокультурних трансформацій. Європейська ідентичність українського народу закріплена в основному документі держави. Дослідження концепту ідентичності здійснено за допомогою аналізу офіційних документів держави, проектів концепцій загальнонаціональної ідентичності та результатів соціологічних досліджень. Ідеї ідентичності українства, національної єдності та консолідації суспільства досить виразно простежуються у концепціях, стратегіях національної безпеки України. Йдеться про зміцнення національної єдності та гарантування територіальної цілісності, здатності держави і суспільства давати адекватні відповіді на внутрішні і зовнішні виклики.
В офіційних документах акцентується увага на захищеності державного суверенітету та територіальної цілісності, зміцненні національної єдності та консолідації українського суспільства, попередженні загроз національній безпеці в гуманітарній сфері, утвердженні в усіх сферах української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності українського народу, збереження національної ідентичності в умовах глобалізаційних викликів. Державна політика захисту української мови є питанням національної безпеки та національно-патріотичного виховання українців.
Важливим чинником конструювання загальної ідентичності, ідентифікаційного простору виступає державна політика, закріплена в законодавчих актах, насамперед у концепціях, стратегіях, доктринах. Ідентичність має значний консолідаційний потенціал і є складною конструкцією, яка включає низку чинників, зокрема етнічних, культурних, територіальних, політичних, економічних, юридичних та інших. Формування загальнонаціональної ідентичності має стати пріоритетним завданням Української держави.

Біографія автора

Тетяна Бевз, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ

Посилання

An Analytical Report of the National Institute for Strategic Studies to the Extraordinary Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in the Sphere of National Security”. (2014). Kyiv: NISS, 148 p., p. 5. [in Ukr.]

The Constitution of Ukraine. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukr.]

Law of Ukraine “On Amendments to the Constitution of Ukraine (on the strategic course of the state to gain full membership of Ukraine in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization)”. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#Text [in Ukr.]

Declaration on European Identity (Copenhagen, December 14, 1973). [online] Available at: http://www.cvce.eu/obj/declaration_on_european_identity_copenhagen_14_december_1973-en-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html [in Eng.]

On the Concept (Basics of State Policy) of National Security of Ukraine. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3/97-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukr.]

On the National Security Strategy of Ukraine. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007#Text [in Ukr.]

On December 9, 2009, the Verkhovna Rada of Ukraine Held Parliamentary Hearings on “National Identity in Ukraine in the Context of Globalization Challenges: Problems and Ways of Preservation”. [online] Available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Parlamentski_slukhannya/26262.html [in Ukr.]

Decree of the President of Ukraine No 287/2015 “On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 6, 2015 ‘On the National Security Strategy of Ukraine’”. [online] Available at: https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070 [in Ukr.]

Presidential Decree “On Priority Measures to Promote the Strengthening of National Unity and Consolidation of Ukrainian Society, Support of Public Initiatives in this Sphere”. (December 1, 2016). [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534/2016#Text [in Ukr.]

Decree of the President of Ukraine “On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of December 29, 2016 ‘On the Doctrine of Information Security of Ukraine’”. [online] Available at: https://www.rnbo.gov.ua/en/Ukazy/439.html [in Ukr.]

Law of Ukraine “On National Security”. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. [in Ukr.]

National Security Strategy of Ukraine. (September 14, 2020). [online] Available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 [in Ukr.]

White Book 2021. Foreign Intelligence Service of Ukraine. [online] Available at: https://szru.gov.ua/download/white-book/WB-2021.pdf [in Ukr.]

Address of the President of Ukraine Viktor Yushchenko to the Verkhovna Rada of Ukraine on the Internal and External Situation of Ukraine. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0013100-08#Text [in Ukr.]

Shtohrin, I. (Feb. 18, 2010). Political Results of Viktor Yushchenko’s Presidency. [online] Available at: https://www.radiosvoboda.org/a/1962196.html [in Ukr.]

Ukraine of the 21st Century. Strategy of Reforms and Social Consolidation. Expert Report of the National Institute for Strategic Studies to the Address of the President of Ukraine Viktor Yanukovych to the Ukrainian People. [online] Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2010-12/ukr.pdf [in Ukr.]

Analytical Report of the National Institute for Strategic Studies to the Extraordinary Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in the Sphere of National Security”. (2014). Kyiv: NISS, 148 p. P. 45. [in Ukr.]

Analytical Report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Internal and External Situation of Ukraine in 2017”. [online] Available at: https://niss.gov.ua/publikacii/poslannya-prezidenta-ukraini/analitichna-dopovid-do-schorichnogo-poslannya-prezidenta-2 [in Ukr.]

Address of the President of Ukraine Petro Poroshenko to the Verkhovna Rada of Ukraine. (Sept. 20, 2018). [online] Available at: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/09/20/7192645/ [in Ukr.]

New Year’s Greetings of the President of Ukraine. (December 31, 2020). [online] Available at: https://www.president.gov.ua/videos/novorichne-privitannya-prezidenta-ukrayini-1637 [in Ukr.]

Decree of the President of Ukraine “On the National Doctrine of Education Development”. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [in Ukr.]

Report on the Results of the Project “Research of the Discourse of Civic Education and Its Impact on the Political Culture of Youth”. [online] Available at: http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/033/original/CSR_civic_education_discourse.pdf?1393849913 [in Ukr.]

The Concept of the National Target Social Program of Patriotic Education of Citizens for 2013–2017. [online] Available at: www.mon.gov.ua/images/files/kollegy/21.doc [in Ukr.]

Decree of the President of Ukraine “On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021”. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text [in Ukr.]

Decree of the President of Ukraine “On the Strategy of National-Patriotic Education of Children and Youth for 2016-2020”. (October 13, 2015). [online] Available at: https://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494 [in Ukr.]

Public Discussion of the Concept of the State Targeted National-Cultural Program of Research and Promotion of the History of Ukraine Has Begun. [online] Available at: https://old.uinp.gov.ua/news/rozpochalos-gromadske-obgovorennya-kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-natsionalno-kulturnoi-progra [in Ukr.]

The Concept of Forming a National Identity of Citizens of Ukraine. Project for Public Discussion. (2007). Natsionalna bezpeka i oborona (National Security and Defense), (9), pp. 28–31. [in Ukr.]

The Concept of Forming National Identity of Citizens of Ukraine. Project. (2017). Natsionalna bezpeka i oborona (National Security and Defense), (1-2), pp. 89–94. [in Ukr.]

Identity of Citizens of Ukraine: Common and Different. (2006). Natsionalna bezpeka i oborona (National Security and Defense), (7), pp. 3–23. [in Ukr.]

Tyshchenko, Yu., Horob­chy­shyna, S. (2010). Civil Society in Ukraine and “Identity Politics”. Ukrainian Independent Center for Political Studies. Kyiv: Ukraine Agency, 76 p. [in Ukr.]

Civic Identity in Modern Ukraine Is Dominant. (May 22, 2012). [online] Available at: http://biznes.km.ua/onenews/1173 [in Ukr.]

The Vast Majority of Crimean People Called Ukraine Their Homeland Four Months before Annexation. [online] Available at: http://novosti.dn.ua/details/221270/ [in Ukr.]

Basic Principles and Ways of Forming a Common Identity of Citizens of Ukraine. Information and Analytical Materials for the Roundtable Discussion. (April 12, 2017). [online] Available at: https://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2017_04_12_ident/2017-Identi-3.pdf [in Ukr.]

What Ukraine and the World Experienced in 2020 and What to Expect in 2021: Political and Economic Forecasts. [online] Available at: https://dif.org.ua/article/shcho-perezhili-ukraina-ta-svit-u-2020-rotsi-y-chogo-nam-chekati-2021-go-politichni-y-ekonomichni-prognozi# _Toc59385790 [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-22

Номер

Розділ

Актуальне українознавство