Електронні інформаційні ресурси архівів як джерельне підґрунтя українознавства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(82).2022.253199

Анотація

Обґрунтовується джерельне значення електронних інформаційних ресурсів архівів для розвитку українознавства, з’ясовується українознавчий контекст концептів «електронне джерело» та «інформаційний електронний ресурс», відстежується процес трансформації традиційного українознавства як інтегрованої системи знань і навчальної дисципліни в електронне. Систематизовано відомості про інформаційно-довідковий апарат, веб-портали, веб-сайти Державної архівної служби, центральних, галузевих та місцевих архівів, їхні електронні путівники, покажчики, картотеки, показано їх роль у методах пошуку і виявлення документів українознавчого характеру.
Розглянута проблематика і охарактеризовано змістове наповнення електронних інформаційних ресурсів центральних історичних архівів у Києві та Львові, їх значення для дослідження давньої історії України, її княжих та козацько-гетьманських часів, доби національно-культурного відродження, революцій та воєн. Висвітлено під кутом зору потенційних можливостей залучення документальних ресурсів Центрального державного електронного архіву, архівів вищих органів влади і управління, громадських об’єднань, кінофотофоноархіву ім. Г. С. Пшеничного, архіву-музею літератури і мистецтва, архівів м. Києва та областей до дослідження ключових концентрів українознавства: Україна–етнос, Україна–природа (екологія), Україна–мова, Україна–нація, Україна–держава, Україна–постаті, Україна–культура, Україна–духовність, Україна–ментальність. Наголошено, що для з’ясування концентру Україна–світ незамінне значення мають оцифровані особові фонди діячів української еміграції, українського державницького центру та уряду УНР в екзилі, колекції документів політичних, громадських та культурних об’єднань в діаспорі, які зберігаються в Центральному державному архіві зарубіжної україніки.
Зважаючи на те, що в тематиці українознавчих студій значне місце посідають проблеми історичної пам’яті, драматичні сторінки української минувшини, пов’язані з масовими репресіями, голодоморами, «розстріляним відродженням», великим терором комуністичного режиму, українським рухом опору, шістдесятниками і дисидентами, націоналістичним підпіллям, діяльністю ОУН та УПА, дедалі більшої уваги заслуговують документальні свідчення, які відклалися в паперовому, аудіовізуальному та електронному форматах в галузевих державних архівах Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Українського інституту національної пам’яті та ін.
Виокремлено місце і роль у структурі джерельної бази українознавства електронних інформаційних ресурсів соціальних мереж, інтернет-спільнот, зокрема Facebook, YouTube, WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter, Telegram, Messenger та ін., які мають глобальний, динамічний і загальнодоступний характер. Висловлено застереження про необхідність критичного ставлення до відомостей, почерпнутих із соціальних мереж, адже нерідко вони використовуються для дезінформації шляхом фейкових постів, маніпуляції свідомістю, що особливо проявилось в умовах окупаційно-гібридної війни Росії проти України, потужної інформаційної агресії, «війни історій», нав’язуванні парадигми «русского мира».
Обґрунтовано висновок про те, що формування електронного українознавства, дедалі ширше залучення до джерельної бази електронних інформаційних ресурсів сприяють підвищенню його ролі як системи наукових знань і навчальної дисципліни.

Біографія автора

Ярослав Калакура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Aleksieienko, A., Balyshev, M. (2019). International Roundtable Discussion “Problems of Archives’ Informatization: Digitalization as a Means of Meeting the Needs of the Information Society (to the 50th anniversary of CDN)”. Arkhivy Ukrainy (Archives of Ukraine), Vol. 2-3, pp. 248–260. [in Ukr.]

Hai-Nyzhnyk, P. (2015). The Role and Place of Ukrainian Studies in the Latest Scientific Space and Their Importance in the Humanitarian Policy of the State and the National Security System. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (54), pp. 53–60. [in Ukr.]

KHOKHLOV, Yu., ed., (2000). Glossary of the Information Society. Moscow: Institute for Information Society Development, 102 p. [in Ukr.]

State Archival Service of Ukraine. [online] Available at: https://www.archives.gov.ua [in Ukr.]

Kalakura, Ya. (2017). Historical Source Studies: A Textbook for Students of Higher Educational Establishments, 2nd ed., ext. and rev. Kyiv: Lybid, 512 p. [in Ukr.]

Kalakura, Ya. (2020). Electronic Sources in the Structure of Sociocultural Information. Kulturno-istorychna spadshchyna Ukrainy: perspektyvy doslidzhennia ta tradytsii zberezhennia (Cultural and Historical Heritage of Ukraine: Prospects of Research and Traditions of Preservation). In 2 parts, part 1. Cherkasy: CSTU, pp. 3–6. [in Ukr.]

Kalakura, Ya. (2021). Institutionalization of Electronic Archival Studies as a Scientific and Educational Discipline. Arkhivistyka: teoriia, metodyka, praktyka: materialy Druhoi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 22–23 kvitnia 2021 r. (Archival Science: Theory, Methods, Practice: Proceedings of the Second International Research and Practical Conference. April 2021). Kamianets-Podilskyi: Ruta, pp. 88–93. [in Ukr.]

Kalakura, Ya. (2008). Modern Ukrainian Studies in the Source and Historiographical Dimensions. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 4 (29), pp. 40–44. [in Ukr.]

Kalakura, Ya. (2012). Ukrainian Studies: Theory and Methodology. Ternopil: Dzhura, 294 p. [in Ukr.]

Kovtaniuk, Yu. (2011). Electronic Document as an Object of Study of Electronic Document Studies. Terminolohiia dokumentoznavstva ta sumizhnykh haluzei znan: zbirnyk naukovykh prats (Terminology of Document Studies and Related Fields of Knowledge: Collected Scientific Works). Vol. 5, pp. 237–243. [in Ukr.]

Kuzminska, O. (2015). The Use of Electronic Communications in the Preparation of Master’s Research. Pedahohika ta psykholohiia (Pedagogy and Psychology), (5), pp. 58–65. [in Ukr.]

Kulikov, V. (2013). Digital History: Formation, Current Status, Prospects. Spetsialni istorychni dystsypliny (Special Historical Disciplines), Vol. 21, pp. 27–44. [in Ukr.]

Levchuk, O. (2020). Archival Electronic Information Resources as a Source of Historical Information. Arkhivy Ukrainy (Archives of Ukraine), Vol. 4, pp. 52–70. [in Ukr.]

Muravytska, H. (2016). The Main Directions of Information and Resource Support of Research in the Field of Public Administration. Visnyk Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy: nauk. zhurn. Seriia Derzhavne upravlinnia (Bulletin of the National Academy of State Administration under the President of Ukraine. Academic Journal. Public Administration Series), (3), pp. 124–130. [in Ukr.]

TOKAR, L. (2012). Research Tools of Ukrainian Studies: A Handbook. Kyiv: NRIUSWH, 376 p. [in Ukr.]

Onyshchenko, O., Horovyi, V., Popyk, V., et al. (2014). National Information Resources as an Integrative Factor of the Domestic Sociocultural Environment. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, National Vernadsky Library, 296 p. [in Ukr.]

Nesterenko, O. (2003). Unified State System of Electronic Information Resources. Naukovo-tekhnichna informatsiia (Scientific and Technical Information), Vol. 4. pp. 3–9. [in Ukr.]

Popyk, V. (2015). Conceptual Principles of Building a Fundamental National Electronic Library “Ukrainian Studies”. Bibliotechnyi visnyk (Library Bulletin), (2), pp. 3–9. [in Ukr.]

On Access to Public Information: Law of Ukraine Dated 13.01.2011 No 2939-VI. (2011). Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy (Proceedings of the Verkhovna Rada of Ukraine). (32). Art. 314. Current Edition Dated 24.10.2020. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text [Accessed 21 Aug. 2021]. [in Ukr.]

On Electronic Documents and Electronic Document Circulation: Law of Ukraine Dated 22.05.2003 No 851-IV. (2003). Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy (Proceedings of the Verkhovna Rada of Ukraine), (36). Art. 275. Current Version Dated 01.08.2021. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text [Accessed 21 Aug. 2021]. [in Ukr.]

On the National Archival Fund and Archival Institutions: Law of Ukraine dated 24.12.1993 No 3814-XII. (1994). Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy (Proceedings of the Verkhovna Rada of Ukraine), No 15. Art. 86. Current Version Dated 16.10.2020. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12#Text [Accessed 21 Aug. 2021]. [in Ukr.]

Samoilenko, A. (2021). Specifics of the European Union’s Digitalization in the Context of Globalization. Visnyk ekonomiky (Economic Bulletin), Vol. 1, pp. 46–54. [in Ukr.]

Tokar, L. (2017). Scientific Foundations of Ukrainian Studies, 2nd ed., enl. and rev. Kyiv: NRIUSWH, 352 p. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P. (2015). Ukrainian Studies: Conceptual and Theoretical and Methodological Foundations of Development. Kyiv: RIUS, 504 p. [in Ukr.]

Khromov, A. “COVID” Collection… 14.10.2020. [online] Available at: //https://archives.gov.ua › [Accessed 16 Dec.2021]. [in Ukr.]

Tsymbalenko, Ye., Ivanov, V., ed., (2012). Scientific Understanding of Informatization in the Theory of Social Communications. Kyiv: Free Press Center, 189 p.

Tsipko, A. (2019). Ukrainian Scientific Discourse: Dominants of Communicative Projections. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (71), pp. 16–30.

Holodomor Research and Education Consortium. [online] Available at: https://holodomor.ca [in Eng.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Джерела з українознавства