Сучасна українська історіографія про повсякденне життя шляхти ранньомодерної доби

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(82).2022.255049

Анотація

У статті проаналізовані підходи в сучасній українській історіографії до висвітлення проблем повсякденного життя української шляхти ранньомодерного періоду. Наголошено, що вивчення цієї проблеми тривалий час було тенденційним і побіжним. Звернуто увагу на те, що у XIX ст. це було пов’язано із сприйняттям Речі Посполитої як держави інших націй, в якій українська шляхта втрачала свою ідентичність та поступово асимілювалася із польською. У XX ст. на студії, присвячені цій темі, значний вплив мало історіописання радянської доби: як через марксистсько-ленінську методологію досліджень, так і у зв’язку з обмеженням комунікації із західноєвропейськими вченими. Вказано, що такі інтерпретації та дистанціювання від історії шляхти негативно позначилися на вивченні реалій життя цієї спільноти, а відповідно – розумінні характерних особливостей українського ранньомодерного часу.
Розглянуто праці сучасних істориків, присвячені повсякденню шляхти. Встановлено, що найбільший внесок у розробку цієї проблеми зробили Н. Яковенко, І. Ворончук, М. Довбищенко, Н. Старченко. Наголошено на активній розробці генеалогії української шляхти та розглянуто оцінку ідентичності ранньомодерного шляхтича в сучасних працях, які дають можливість побачити множинність його самосприйняття (з усвідомленням належності до локальних груп та відчуттям своєї Вітчизни). На основі проаналізованих праць українських істориків доведено, що конфліктність шляхетського повсякдення була регульованою та контрольованою самою ж спільнотою. Розглянуто дискусію навколо чисельності шляхетського стану та стратегій шляхтича у приватному просторі, який визначався його родиною та двором. Зіставлено думки українських дослідників щодо проблем релігійних конверсій та присутності сакрального у світосприйнятті шляхти.
Виокремлено проблеми шляхетського повсякдення, які потребують додаткових досліджень (історія локальних груп та економічної активності шляхти, поняття праці та вільного часу, культура споживання, історія одягу, інтелектуальні запити та ін.).

Біографія автора

Ігор Гулюк, Науково-дослідний інститут українознавства

науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Посилання

BERKOVSKYI, V. (2009). On Export of Goods from Volhynian Region in the 15th – First Half of the 17th Century. Wax and Livestock Trade. Ukraina Lithuanica. Vol. I. Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 223 p. [in Ukr.]

BILOUS, N. (2013). The Price of a Noble Burial in Volhynia at the End of the 17th Century. Everyday Life of Early Modern Ukraine. Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, pp. 297–315. [in Ukr.]

VINNYCHENKO, O. (2013). “Forced Violence”: Two Complaints about Sexual Violence upon Dependent Peasant Women of 1637 and 1648. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna (Bulletin of Lviv University. History Series), Vol. 48, pp. 435–451. [in Ukr.]

VINNYCHENKO, O. (2012). Proving the Nobility at the Sejmiks of the Ruthenian Voivodeship (17th – Middle of the 18th Century): Legal Regulations and Everyday Practice. In: V. Smolii, ed., Practices, Incidents and Deviations of Everyday Life, Vol. 1. of Everyday Life of Early Modern Ukraine. Historical Studies in 2 Volumes. Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, pp. 13–58. [in Ukr.]

VINNYCHENKO, O. (2015). Life Strategies and Risks of a Nobleman in the Polish–Lithuanian Commonwealth in the 16th – 18th Centuries. Zapysky naukovoho tovarystva imeni Shevchenka (Notes of the Shevchenko Scientific Society). Lviv, pp. 238–264. [in Ukr.]

VINNYCHENKO, O. (2010). Religious Notes and Soul Salvation in Early Modern Period (On the Basis of Written Records of the Ruthenian Nobility – During the First Half of the 18th Century). Naukovi zapysky UKU (UCU Scientific Notes). P. 2. Vol. 1, pp. 51–65. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2018). Revisiting the History of Private Life of Early Modern Era Ukrainians. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (66), pp. 82–109. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2012). The Population of Volhynia in the 16th – First Half of the 17th Century: Family, Household, Demographic Factors. Kyiv: Feniks, 711 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2014). The Genealogies of the Volhynian Nobility in the 16th – First Half of the 17th Centuries (The Reconstruction of Family Structures: Methodology, Method, Sources). Kyiv: Vyshcha Shkola, 511 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1997). The Role of Ostroh Princes in the Development of Volhynian Cities (Based on the Materials of the Inventory of 1620).Starokostiantyniv and the Region in the Space and Time. Khmelnytskyi, pp. 46–59. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2021). Present Status of Ukrainian Studies of the Early Modern Period: Problems and Prospects. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (78), pp. 54–64. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2017). Ukrainian Noble Family of the Early Modern Period in Its Internal Ties and Relationships: Parents and Children. Ukraina Lithuanica. Vol. 4, pp. 189–205. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2020). Ukrainian Noble Family of the Early Modern Period in Its Internal Ties and Relationships: Brothers and Sisters. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (76), pp. 8–20. [in Ukr.]

-а. VORONCHUK, I. (2007). Ukrainian Family in the 16th – First Half of the 17th Century in the Light of Interconfessional Relations (on the Materials of Volhynia). In: V. Sobchuk, ed., Relihiia i tserkva v istorii Volyni. Zbirnyk naukovykh prats (Religion and the Church in the History of Volhynia. Collected Scientific Works). Kremenets: Aston, pp. 69–85. [in Ukr.]

HORIN, S. (2007). The Monasteries of Western Volhynia (the Second Half of the 15th – the First Half of the 17th Century). Lviv: Misioner, 336 p. [in Ukr.]

DOVBYSHCHENKO, M. (2021). A Forgotten Bishop: Lutsk Bishop Ostafii (Eugene) Yelo-Malynskyi in the Shadows of His Outstanding Contemporaries. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (80), pp. 101–113. [in Ukr.]

DOVBYSHCHENKO, M. (2019). Ukrainian Advocacy of Volhynia of the Lithuanian-Polish Period of the 16th – First Half of the 18th Century. Kyiv: Computer Publishing Information Center, 288 p. [in Ukr.]

DOVBYSHCHENKO, M. (2008). Volhynian Gentry in the Religious Movements of the Late 16th – First Half of the 17th Century. PE M.I. Serhiichuk, 882 p. [in Ukr.]

ZAZULIAK, Y. (2007). Rebaptizao ruthenorum: Double Names and Confessional and Cultural Identity among Nobles of Ruthenian Origin in the 15th Century. Vol. 6, pp. 275–298. [in Ukr.]

ZAZULIAK, Y. (2007). Craft of the Super-Arbiter. Gentry Conflicts and Amicable Appeasements in the Ruthenian Voivodeship of the Early 16th Century. Sotsium. Almanakh sotsialnoi istorii (Socium. Almanac of Social History). Vol. 7, pp. 43–57. [in Ukr.]

KRYKUN, M. (2012). Voivodeships of the Right-Bank Ukraine in the 16th–18th Centuries: Studies and Source Materials. Lviv, 702 p. [in Ukr.]

KULAKOVSKYI, P. (2019). A Scribe, a Nobleman and a Shepherd: Biography of the Bishop in Volodymyr and Brest Joseph Mokosii-Bakovetskyi (1595–1654). Lviv: Ukrainian Catholic University, 504 p. [in Ukr.]

-а. MYKHAILOVSKYI, V. (2018). Bibliography of Parliamentarism in Ukrainian Land through 1648: Polish Kingdom, Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth. Studies on the History of Parliamentarism in Ukrainian Lands of the 14th–20th Centuries. Vol. II. Kyiv: Tempora, 192 p. [in Ukr.]

-b. MYKHAILOVSKYI, V., ed., (2018). “By Example of Our Ancestors…” History of Parliamentarism in Ukrainian Lands in 1386–1648: The Polish Kingdom and Polish-Lithuanian Commonwealth. Studies on the History of Parliamentarism in Ukrainian Lands of the 14th–20th Centuries. Kyiv: Tempora, 384 p. [in Ukr.]

SMUTOK, I. (2017). The Ruthenian Gentry of the Peremyshl Land in the 14th – 18th Centuries (a historical-genealogical research). Lviv: Prostir-M, 504 p. [in Ukr.]

SOBCHUK, V. (2014). From the Roots to the Crown: Studies in the History of Princely and Noble Families of Volhynia in the 15th – the First Half of the 17th Century. Kremenets: Kremenets-Pochaiv State Historical-Architectural Reserve, 506 p. [in Ukr.]

STARCHENKO, N. (2009). The Kaptur Court of the First Interregnum through the Prism of Complaints (1572–1574). Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk (Ukrainian Archaeographic Yearbook), Vol. 13/14, pp. 265–283. [in Ukr.]

STARCHENKO, N. (2012). Honor as a Regulator of Nobleman’s Everyday Life (Volhynia of the Last Third of the 16th – Early 17th Centuries). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (6), pp. 25–39. [in Ukr.]

STARCHENKO, N. (2014). Honor, Blood, and Rhetoric. Conflict in the Volhynian Nobility Environment (Second Half of the 16th – Early 17th Century). Kyiv: Laurus, 510 p. [in Ukr.]

STARCHENKO, N., comp., (2020). Finding a Foothold: A Researcher between the Source as an Uncertain Narrator and Noble Conventions. Strategies and Rituals of the Conflict: The Szlachta Society in Volhynia at the Turn of the 16th – 17th Century. Source Texts and Interpretations. Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, pp. 6–73. [in Ukr.]

STARCHENKO, N., comp., (2020). Strategies and Rituals of the Conflict: The Szlachta Society in Volhynia at the Turn of the 16th – 17th Century. Source Texts and Interpretations. Kyiv: NASU Institute of History of Ukraine, 615 p. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N., KRAVCHENKO, V., comps., (1990). Trade in Ukraine from the 14th to the Mid-17th Century: Volhynia and Dnipro Region. Kyiv: Naukova Dumka, 408 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I., ed., (2014). Volhynia of the 16th Century, Vol. 1 of Ukrainian Everyday in the Early Modern Era. Collected Documents. Kyiv: Fenix, 739 p. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2012). Mirrors of Identity. Studies on the History of Concept and Ideas in Ukraine (16th through the Early 18th Century). Kyiv: Laurus, 472 p. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2002). Parallel World. Research on the History of Representations and Ideas in Ukraine in the 16th–17th Centuries. Kyiv: Krytyka, 415 p. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (1991). An Attempt to Calculate the Number of Nobility in the Righ-Bank Ukraine in the First Half of the 17th Century. In: V. Smolii, ed., Ukraine and Poland in the Period of Feudalism. Kyiv: Naukova Dumka, 144 p. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2008). The Ukrainian Nobility. From the End of the 14th to the Middle of the 17th Century. Volhynia and Central Ukraine. Kyiv: Krytyka, 472 p. [in Ukr.]

ANKERSMIT, F. (2004). Narration, Representation, Experience. Studies in the Theory of Historiography. Kraków: Universitas, 454 p. [in Pol.]

BOGUCKA, M. (2013). Between Custom and Law. Culture of Sarmatism in Poland in the 16th – 18th Centuries. Warsaw: Neriton, 302 p. [in Pol.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Історичні студії