Місто Полонне ранньомодерної доби: соціально-економічний та демографічний аспекти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(84).2022.260314

Анотація

Попри значні зрушення останніх часів у вивченні урбанізаційних процесів в українських землях, історія українських міст, зокрема й раннього Нового часу, з’ясована ще недостатньо. Тому регіональна проблематика й історична локалістика залишаються актуальними завданнями вітчизняної історіографії.
Стаття присвячена висвітленню історії міста Полонного ранньомодерної доби на підставі Інвентаря поділу маєтків князя Олександра Острозького між його спадкоємцями 1620 р. З’ясовано, яким чином місто, відоме ще з давньоруської доби, увійшло до Великого князівства Литовського, а в подальшому до домену князів Острозьких. На основі інвентарного опису досліджено просторову організацію міста, його внутрішнє облаштування, систему та характер забудови. Виділено такі соціотопографічні елементи міста, як Замок, Передгород­дя, Старе Полонне, Нове Полонне, Лука і Загроддя. Проаналізовано соціально-демографічну ситуацію, зокрема обчислено осілі садиби, в їх межах домогосподарські структури та окремі родини, дана характеристика етнічного складу, конфесійної ситуації та міського само­управління на основі магдебурзького права. Щодо економічного життя встановлено наявність у місті щонайменше 196 ремісників і промисловців 46 спеціальностей, зазначено повинності містян та їх пов’язаність із сільським господарством. Доведено: на початок XVII ст. місто становило значний соціокультурний організм з добре розвинутою цеховою організацією ремісництва та системою міського самоуправління на основі магдебурзького права. Підкреслено роль власників міста, князів Острозьких, у розбудові ранньомодерного міста Полонного.

Біографія автора

Ірина Ворончук, Науково-дослідний інститут українознавства

Попри значні зрушення останніх часів у вивченні урбанізаційних процесів в українських землях, історія українських міст, зокрема й раннього Нового часу, з’ясована ще недостатньо. Тому регіональна проблематика й історична локалістика залишаються актуальними завданнями вітчизняної історіографії.
Стаття присвячена висвітленню історії міста Полонного ранньомодерної доби на підставі Інвентаря поділу маєтків князя Олександра Острозького між його спадкоємцями 1620 р. З’ясовано, яким чином місто, відоме ще з давньоруської доби, увійшло до Великого князівства Литовського, а в подальшому до домену князів Острозьких. На основі інвентарного опису досліджено просторову організацію міста, його внутрішнє облаштування, систему та характер забудови. Виділено такі соціотопографічні елементи міста, як Замок, Передгород­дя, Старе Полонне, Нове Полонне, Лука і Загроддя. Проаналізовано соціально-демографічну ситуацію, зокрема обчислено осілі садиби, в їх межах домогосподарські структури та окремі родини, дана характеристика етнічного складу, конфесійної ситуації та міського само­управління на основі магдебурзького права. Щодо економічного життя встановлено наявність у місті щонайменше 196 ремісників і промисловців 46 спеціальностей, зазначено повинності містян та їх пов’язаність із сільським господарством. Доведено: на початок XVII ст. місто становило значний соціокультурний організм з добре розвинутою цеховою організацією ремісництва та системою міського самоуправління на основі магдебурзького права. Підкреслено роль власників міста, князів Острозьких, у розбудові ранньомодерного міста Полонного.

Посилання

BARANOVYCH, O. (1930). Population Processes in Ukraine before the Uprising of Khmelnytskyi. I. Volhynian Voivodeship. Population Processes in Volhynian Voivodeship in the First Half of the 17th Century. Kyiv, 140 p. [in Ukr.]

BARANOVYCH, A. (1959). Ukraine on the Eve of the Liberation War of the Mid-17th Century (Socio-Economic Causes of the War). Table «The List of Guild Masters-Craftsmen, Tradesmen and Storekeepers of Volhynian Voivodeship according to the Taxation in 1635». Moscow, 208 p. [in Rus.]

BRAUDEL, F. (1995). Civilization and Capitalism, 15th–18th Century. Vol. I: The Structures of Everyday Life: The Limits of the Possible. Translated from French by H. Filipchuk. Kyiv: Osnovy, 543 p. [in Ukr.]

VERMENYCH, Ya. (2012). Local History as a Scientific Trend: Traditions and Innovations. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the NASU, 283 p. [in Ukr.]

VERMENYCH, Ya. (2011). Historical Urbanism in Ukraine: Urban Studies Theory and the Method of Chronology. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the NASU, 306 p. [in Ukr.]

Possessions of the Ostrogski Princes in Eastern Volhynia (according to the Inventory of 1620) (2001). Transl., comp., and foreword by I.Voronchuk. Kyiv; Starokostiantyniv: Printing house of Khmelnytskyi Region, 411 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1997). The Role of the Ostrogski Princes in the Development of Volhynian Towns (according to the Materials of the Inventory of 1620). Starokostiantyniv and the Region in the Space of Time. Khmelnytskyi; Starokostiantyniv; Samchyky, pp. 46–58. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1998). Monetary and Credit Sphere in Khmelnytskyi Region in the Middle Ages. Entrepreneurship in Khmelnytskyi Region: History and Modernity. Khmelnytskyi: Printing House of the City of Khmelnytskyi, pp. 40−44. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1998). The Flourishing of Trade in Ostroh Rus. Entrepreneurship in Khmelnytskyi Region: History and Modernity. Khmelnytskyi: Printing House of the City of Khmelnytskyi, pp. 27–40. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2001). Medieval Ostropol (according to the Inventory of the Possessions of the Ostrogski Princes of 1620). Ostrohiana in Ukraine and Europe. Procedures of the International Scientific Symposium. Great Volhynia. Vol. 23. Starokostiantyniv: Printing House of the City of Khmelnytskyi, pp. 246–257. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2006). Fortification Buildings of Ostroh Region (according to the Inventory of the Estates of the Ostrogski Princely Family Composed in 1620). Medieval and Early Modern Fortifications in Volhynia. Kremenets, pp. 126–136. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2012). Population of Volhynia in the 16th – First Half of the 17th Centuries: Family, Household, Demographic Factors. Kyiv: Feniks. 711 p. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2015). «Small Cities» of Ostroh Region according to the Inventory of 1620. Ostrozka Davnyna. Issue 4. Ostroh: Publishing House of the National University of Ostroh Academy, pp. 93–109. [in Ukr.]

HRUSHEVSKYI, M. (1995). History of Ukraine-Rus. Kyiv: Naukova Dumka, Vol. VI. 667 p. [in Ukr.]

ZAIATS, A. (2003). Urbanization Process in Volhynia in the 16th – First Half of the 17th Century. Lviv: Publishing House Dobra Sprava, 206 p. [in Ukr.]

ZAIATS, A. (2019). Urban Society in Volhynia in the 16th – First Half of the 17th Century. Lviv: Kolo Publishing House , 581 p. [in Ukr.]

History of Cities and Villages of the USSR. Khmelnytskyi Region. (1971). Kyiv: Naukova Dumka, 708 p. [in Ukr.]

KOVALSKIY, N. (1983). Locational and Magdeburg Charters Issued to the Cities of Ukraine as Part of the Crown Books of Records of the Lithuanian Metrica of the Second Half of the 16th – First Half of the 17th Century. Historiographical and Source Study Issues in the National History. Dnepropetrovsk: Printing House of DSU, p. 3–15. [in Rus.]

KOMPAN, O. (1963). Cities of Ukraine in the Second Half of the 17th Century. Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 386 p. [in Ukr.]

Rus Chronicle. (1989). Translated by L.Mahnovets in accordance with the Hypatian Manuscript Chronicle. Kyiv: Publishing House Dnipro, XIV+590 p. [in Ukr.]

SAS, P. (1989). Feudal Cities in Ukraine from the End of the 15th Century till the 1560s. Kyiv: Naukova Dumka, 232 p. [in Rus.]

TEODOROVICH, N. (1899). Volyn in the Description of Cities, Towns and Villages in the Church-Historical, Geographical, Ethnographic, Archaeological and Other Respects. Pochaev: Printing House of Pochaevo-Uspenskaia Lavra, Vol. 4. IV+928 p. [in Rus.]

FRANKO, I. (1986). Thoughts on Evolution in the History of Mankind. Collection of Writings in 50 Volumes. Kyiv, Vol. 45, 575 p. [in Ukr.]

HOINATSKII, A. (1882). Bogorodichno-Pochaev Parish in the Town of Polonnoe. Journal of Volyn Eparchy. № 26, pp. 825–841. [in Rus.]

Central State Historical Archives of Ukraine in the City of Kyiv. [in Ukr.]

YASTREBITSKAIA, A. (1988). Small Cities as a Research Topic in Comparative Historical Studies of Medieval European Cities. Middle Ages. Issue 51, pp. 55–77. [in Rus.]

Archives of the Lubartowicz-Sanguszko Princes in Sławuta. (1887). Lviv, T. I. 1366–1506. 231 p. [in Pol.]

Archives of the Lubartowicz-Sanguszko Princes in Sławuta. (1890). Lviv, T. III. 1432–1534. 601 p. [in Pol.]

Library of the National Ossoliński Institute of the Polish Academy of Sciences (Wrocław). Manuscripts Department. Ref. № 3669/II. pp. 1–484. [in Pol.]

Długosz, J. (1969). The division of the Ostrogski family in 1621. Acta Universitatis Wratislaviensis Historia. Vol. 16. pp. 4–25. [in Pol.]

Jabłonowski, A. (1889). Historical sources. T. XIX. Poland of the 16th Century in Terms of Geography and Statistics. T. VIII. Ruthenian Lands: Volhynia and Podolia. Warsaw, II + 126 + 158 pp. [In Pol.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

Історичні студії