Дослідження колекції рушників Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у 2007–2021 роках

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(84).2022.263000

Анотація

Статтю присвячено вивченню питання дослідження колекції рушників Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (далі – НІЕЗ «Переяслав»), а також наукового доробку Наталії Заїки у висвітленні історії створення Музею українського рушника, розвитку художніх промислів у регіоні та формування історіографічної бази з розглядуваної тематики. Встановлено, що історіографія дослідження колекції рушників поділяється на три періоди: 1992–1998 рр.; 2005–2009 рр.; 2015–2021 рр. Аналіз напрацювань вказує на те, що колекція вивчалася виключно науковими співробітниками заповідника. До сучасного етапу дослідження збірки, хронологічні рамки якого визначені як 2015–2021 рр., належать праці Н. Заїки, С. Зубер, Н. Павлик. Їхній доробок за ці роки включає публікації та наукові статті й каталоги, в яких розглядаються: колекція монастирських рушників; регіональне представлення рушників у збірці; рушники фабрик художніх виробів; діяльність Музею українського рушника. Зокрема, встановлено, що у фондовій збірці зберігається чимало монастирських рушників, які є не менш цікавими й оригінальними, ніж народні, та мають свою орнаментальну композицію, розкольорування тощо. Визначено, що основою колекції рушників є її етнографічна складова, що розкривається в регіональному представництві предметів. Досліджуються декоративно-ужиткові вироби Переяславщини, Черкащини, Сумщини. Приділено увагу й виробам фабрик художніх виробів Переяслава й Богуслава, що зберігаються у фондах та експонуються в експозиціях заповідника. Зосереджено увагу на історії створення та діяльності Музею українського рушника в складі НІЕЗ «Переяслав». Окреслено науковий доробок співробітників заповідника та значення розвідок Н. Заїки з дослідження фондової збірки рушників, її тематики, а також з висвітлення історії створення та діяльності фабрики художніх виробів ім. Богдана Хмельницького у Переяславі.

Біографія автора

Віктор Ткаченко, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Посилання

HODLINA, L. (1996). Writings on Canvas. Ukrainska narodna estetyka: Naukove vydannia. (Ukrainian Folk Aesthetics: Scientific Edition). Kyiv: DALPU, pp. 168–179. [in Ukr.]

HODLINA, L., ZAIKA, N. (2007). Sacred Motifs in the Ornamentation of Monastic Ruschnyks in the Context of Ancient Beliefs of Ukrainians. Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav». Relihiine zhyttia Pereiaslavskoi zemli (IX–XXI st.) / zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». Religious life of the Pereiaslav Land (IX-XXI centuries): Collection of Scientific Articles). Kyiv: Milenium. Issue 1 (3), pp. 31–35. [in Ukr.]

HODLINA, L., ZAIKA, N. (2011). Rushnyks for Decorating Icons of the Siversk Region from the Collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». Zbirnyk naukovykh prats: «Sivershchyna v istorii Ukrainy». (Collection of Scientific Works: Siversk region in the History of Ukraine»). Kyiv–Hlukhiv: The Center of the Monuments Research of the NAS of Ukraine and USPHCM, Issue 4, pp. 454–458. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2015). «Tree of Life» – the Main Motif of Monastic Rushnyks (from the Collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereyaslav»). Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav» / zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»: Collection of Scientific Articles). Pereiaslav-Khmelnytskyi, 9 (11). [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2015). Exhibition «History of the B. Khmelnytsky Manufactory of Art Products: Past and Present». XV Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia «Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tretoho tysiacholittia u krainakh Yevropy ta Azii». Zbirnyk naukovykh prats (XV International Scientific and Practical Internet Conference «Problems and Prospects of Science Development at the Beginning of the Third Millennium in Europe and Asia». Collection of Scientific Works). Pereiaslav-Khmelnytskyi, pp. 123–125. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2016). Pereyaslav-Khmelnytsky Manufactory of art Products Named after Bohdan Khmelnytsky: Past and Present. Narodni khudozhni promysly Ukrainy: istoriia, sohodennia, perspektyvy: naukovyi zbirnyk za materialamy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Folk Arts and Crafts of Ukraine: History, Present Times, Prospects: a Scientific Collection Based on the Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference). Kyiv: DP NVTs Priorytety, pp. 77–79. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2016). To the History of the the Museum of Ukrainian Rushnyk (20th Anniversary of the Museum of Ukrainian Rushnyk). In: KOLYBENKO, O., eds., et al., NAHAIKO, T. comp. Kraieznavstvo Pereiaslavshchyny: doslidzhennia, problemy, postati: Materialy kruhloho stolu, 16 zhovtnia 2015 r., m: Pereiaslav-Khmelnytskyi. Seriia «Kraieznavcha biblioteka Pereiaslavshchyny» (Local Lore of Pereiaslav region: Research, Problems, Figures: Proceedings of the Round Table, October 16, 2015, Pereiaslav-Khmelnytsky. Series local History Library of Pereiaslav region). Pereiaslav-Khmelnytskyi: Private Entrepreneur Dombrovska Ya., Issue 3, pp. 54–63. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2017). Rushnyks of Krolevets in the Late XIX – Early XX Centuries in the Exposition of the Museum of Ukrainian Rushnyk of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». Zbirnyk naukovykh prats: «Sivershchyna v istorii Ukrainy». (Collection of Scientific Works: Siversk Region in the History of Ukraine). Kyiv–Hlukhiv: The Center of the Monuments Research of the NAS of Ukraine and USPHCM., Issue 10, pp. 454–460. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2017). Embroidered Rushnyks of Pereiaslav in the 60–90s of the XX Century: Traditional Features and Peculiarities (Based on the Materials of the Stock Collection of NHER «Pereiaslav»). Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav» / zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»: Collection of Scientific Articles). Pereiaslav-Khmelnytskyi: Private Entrepreneur Dombrovska Ya. , Issue 12 (14), pp. 198–205. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2017). The Museum of Ukrainian Rushnyk: Past and Present. Materialy do ukrainskoi etnolohii (Materials on Ukrainian ethnology). Kyiv, Issue 16, pp. 239–248. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2018). Interpretation of Traditions in the Modern Assortment of Pereyaslav-Khmelnytsky Manufactory of Art Products Named after Bohdan Khmelnytsky. Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav» / zbirnyk naukovykh statei. (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»: Collection of Scientific Articles). Pereiaslav-Khmelnytskyi, Issue 14 (16), pp. 221–226. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2018). Items of the Boguslav Factory of Art Products «Victory» in the Collection of NHER «Pereyaslav». In: KOTSUR, V., eds., et al. Pereiaslavskyi litopys: zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav Chronicle: Collection of Scientific Articles) Pereiaslav-Khmelnytskyi, Issue 13, pp. 258–266. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2018). Cataloging of Author’s Works of Boguslav Factory of Art Products «Victory» from the Fund Collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereyaslav». Nizhynska starovyna: Zbirnyk rehionalnoi istorii ta pamiatkoznavstva (Nizhyn Antiquity: Collection of Regional History and Monument Studies). Nizhyn; Kyiv: The Center of the Monuments Research of the NAS of Ukraine and USPHCM, Issue 25 (28), pp. 142–150. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2019). Rushnyks of Flooded Villages of Pereiaslav Region in the End of the XIX – Second Half of the XX Century in the Collection of NHER «Pereyaslav». In: KOTSUR, V., eds., et al. Pereiaslavskyi litopys: zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav Chronicle: Collection of Scientific Articles) Pereiaslav-Khmelnytskyi, Issue 1 (15), pp. 424–427. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2019). Exhibition Projects at the Museum of Ukrainian Rushnyk. Druhyi Vseukrainskyi Muzeinyi Forum. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. V zahalnii redaktsii L. O. Hriffena. (Second All-Ukrainian Museum Forum. Proceedings of the Scientific and Practical Conference. In the General Edition of L. O. Griffen). Pereiaslav-Khmelnytskyi, pp. 71–75. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2021). Rushnyks of Cherkasy Region from the collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». In: PRYSIAZHNIUK Yu. eds., et al. Odynadtsiati Bohdanivski chytannia: Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii: Zbirnyk naukovykh prats (Eleventh Bogdanov Readings: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference: Collection of Scientific Works). Cherkasy: Publisher Yu. Chabanenko, pp. 81–85. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2021). Pereyaslav Woven Rushnyks in the 60-90s of the XX Century in the Fund Collection of NHER «Pereyaslav»: Traditional Features and Peculiarities. In: KOTSUR, A., ed. Chasopys ukrainskoi istorii (Journal of Ukrainian History). Kyiv, Issue 44, pp. 104–111, doi:10.17721/2522-4611.2021.4410. [in Ukr.]

ZAIKA, N. (2021). Research of the Collection of Rushnyks of NHER «Pereiaslav» (Historiographical Aspect). Ukrainskyi selianyn (Ukrainian Peasant). Issue 26, pp. 48–54, doi: 10.31651/2413-8142-2021-26-Zaika. [in Ukr.]

ZAIKA, N., CHEREDNICHENKO, L. (2007). Monastic Rushnyks from the Collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». Mohylianski chytannia 2007: Zbirnyk naukovykh prats (Mohyla Readings 2007: Collection of Scientific Works). Kyiv, pp. 53. [in Ukr.]

ZAIKA, N., CHEREDNICHENKO, L. (2011). Punching in the Pereyaslav Region in the Late 19th – Mid 20th Century (from the Fund Collection of NHER «Pereiaslav». In: SKRYPNYK, H., ed. Ukrainske mystetstvo: materialy, doslidzhennia, retsenzii. Zbirnyk. Naukovych Prats (Ukrainian Art: Materials, Investigations, Reviews. Collection of Scientific Works). Kyiv, Issue 11, pp. 31–34. [in Ukr.]

ZUBER, S. (2017). Folk Rushnyks in the Late XIX – First Half of the XX Century in the Exposition of the Museum of Ukrainian Rites of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». In: KOVALCHUK, Ye., MIROSHNYCHENKO-HUSAK, L., comp. Mynule i suchasne Volyni y Polissia. Etnohrafi chne muzeinytstvo v Ukraini i na Volyni. Naukovyi zbirnyk. Materialy Piatoi Volynskoi naukovo-etnohrafi chnoi konferentsii, 27-28 kvitnia 2017 roku, m. Lutsk (Past and Present of Volyn and Polissya. Ethnographic Museum Work in Ukraine and Volyn. Scientific Collection. Proceedings of the Fifth Volyn Scientific and Ethnographic Conference, April 27-28, 2017, Lutsk.) Lutsk. Issue 61, pp. 86–92. [in Ukr.]

KOZII, H. (1992). Homespun Rushnyks of Pereyaslav Region in the Second Half of the XIX – Beginning of the XX Century]. Tezy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Pereiaslavska zemlia ta yii mistse v rozvytku ukrainskoi natsii, derzhavnosti i kultury» Pereiaslav-Khmelnytsky, 21-23 veresnia, 1992. (Thesis of the All-Ukrainian Scientific Conference «Pereyaslav Land and its Place in the Development of the Ukrainian Nation, Statehood and Culture». Pereiaslav-Khmelnytskyi, September 21-23, 1992). Pereiaslav-Khmelnytskyi, pp. 125–127. [in Ukr.]

PAVLYK, N. (2018). Cataloging of K. Kulyk Author’s Works from the Fund Collection of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». Nizhynska starovyna: Zbirnyk rehionalnoi istorii ta pamiatkoznavstva. (Nizhyn Antiquity: Collection of Regional History and Monument Studies). Nizhyn; Kyiv: The Center of the Monuments Research of the NAS of Ukraine and USPHCM, Issue 25 (28), pp. 150–157. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

Історичні студії