Локалізація племен неврів і скіфів-орачів у контексті етногенезу східного слов'янства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(84).2022.263010

Анотація

Археологічні дослідження поселень та городищ VII–ІІІ ст. до н. е. в Середньому та Верхньому Подніпров’ї на території України і Білорусі в ХХ і ХХІ ст. сприяли можливості подальших етнологічних досліджень слов’ян. Б. Рибаков у 80-ті роки ХХ ст. методами історичної географії, опираючись на дослідження українських (С. Березанської, В. Іллінської, О. Тереножкіна та ін.) та білоруських (О. Мельниківської, Л. Поболя) археологів, розробив систему дослідження етногенезу східних слов’ян від доби бронзи до Русі. Він порівняв карти батьківщини праслов’янських племен різних періодів і виявив однаковість їх основних контурів протягом двох тисячоліть. Цей факт став основою наших подальших досліджень.
У скіфський період в Римі та Афінах відбувається цивілізаційний злам – зміна природного родоплемінного ладу на імперський – олігархічний. У Східній Європі в ці віки й до виникнення Київської Русі слов’янські племена продовжували жити родоплемінним ладом. У цій праці ми прагнемо засвідчити родоплемінну структуру слов’ян, локалізуючи в басейнах річок Дніпра, Прип’яті і Десни гнізда родових поселень слов’янських племен неврів та скіфів-орачів Геродота на сучасних картах масштабу 1:250 000. Аналогічне картографування гнізд поселень племен скіфів-землеробів Лівобережної України надруковане в попередньому числі журналу «Українознавство». Ці й подальші подібні дослідження дають можливість виявити характерні риси етногенезу слов’ян-українців від літописних племен Київської Русі до доби заліза, бронзи та міді.

Біографія автора

Олексій Трачук, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціокультурної антропології НДІУ

Посилання

Archeology of Belarus: In 4 volumes. Iron Age and Early Middle Ages.(1999). Minsk, Vol. 2. [in Bel.]

Archeology of the Ukrainian SSR. (1986). In 3 volumes. Kyiv, Vol. 2, 591 p. [in Ukr.]

BARAN, V. (2000). Slavs in the VIII-IX Centuries. Ancient History of Ukraine. Kyiv, Vol. 3, pp. 61–104. [in Ukr.]

BEREZANSKAIA, S. (1976). Lebedov Culture of the Bronze Age in Forest-Steppe Ukraine. Eneolithic and Bronze Age of Ukraine. Kyiv, pp. 190–221. [in Ukr.]

BEREZANSKAIA, S. (1988). About the Ethnic Affiliation of the Chernoless Culture. Proceedings of the V International Congress of Slavic Archaeologists. 18-25 Sept 1985. Kyiv, Vol. 4, pp. 14-15. [in Ukr.]

BESSONOVA, S. (1998). Culture of the Population of the Northern Black Sea Region during the Scythian Era. Ancient History of Ukraine. Kyiv, Vol. 2, pp. 128–153. [in Ukr.]

BESSONOVA, S. (1998). Population of the Forest-Steppe Strip of the Northern Black Sea Coast. Ancient History of Ukraine. Kyiv, Vol. 2, pp. 81–107. [in Ukr.]

BRAUN, F. (1899). Searches in the Area of Gothic-Slavic Relations. St. Petersburg. [in Rus.]

TRACHUK, O., comp., (2007). From Trypil Culture to Modern Times. Kyiv, 336 p. [in Ukr.]

HERODOTUS (2007). History. Translation and Notes by Stratanovskyi A. Moscow, 696 p. [in Rus.]

GAUTHIER, Yu. (1930). The Iron Age in Eastern Europe. Moscow, 1930. [in Rus.]

HRAKOV, B. (1954). Kamianka Settlement on the Dnieper. MIA (Materials and Researches in. Archaeology), № 36, 237 p. [in Rus.]

HRAKOV, B. (1977). Early Iron Age (Cultures of Western and South-Eastern Europe). Moscow, 232 p. [in Rus.]

DANYLENKO, V. (1974). Eneolithic of Ukraine. Kyiv, 175 p. [in Ukr.]

DROBUSHEVSKYI, A. (2016). Zaru­byntsi Culture of the Belarusian Subdnipro region. Slavs on the Territory of Belarus in the Pre-National Period. Minsk, Book 1, pp. 38-136. [in Bel.]

EHOREICHENKO, A. (1996). Ancient Settlements of Belarusian Polesia (VII–VI Centuries BC – II Centuries AD). Minsk. [in Bel.]

EHOREICHENKO, A. (1999). Zarubyntsi Culture. Archeology of Belarus. Minsk, Vol 2. [in Bel.]

ZHAROV, G., SHEKUN, A. (1991) On the Question of the South-Eastern Border of the Area of Milograd Monuments. Gomel Region: Archeology, History, Monuments. Gomel, pp. 19-22. [in Bel.]

ZHAROV, G. On the Question of the South-Eastern Border of Milograd culture. Archaeological Antiquities of Podesenja. Chernihiv, pp. 45-50. [in Ukr.]

ZABELIN, I. (1908). History of Russian Life since Ancient Times. Moscow, Ch. I. [in Rus.]

ILINSKAIA, V., TERENOZHKYN, A. (1986). Scythia. Archeology of the Ukrainian SSR. In 3 volumes. Kyiv, Vol. 2, pp. 43-134. [in Ukr.]

KASPAROVA, K., MACHYNSKYI D., SHCHUKYN, M., rev. by POBOL, L. (1976). Slavic Antiquities of Belarus. SA (Soviet Archeology). Minsk. №4. pp. 241–253. [in Rus.]

KOVPANENKO, G., BESSONOVA, S., SKORYI, S. (1989). Monuments of the Scythian Era of the Dnieper Forest-Steppe Right Bank (Kyiv-Cherkassy region). Kyiv, 336 p. [in Ukr.]

LASHANKOU, M. (1999). Archeological Monuments of Milograd Culture. Archeology of Belarus. In 4 volumes. Minsk, Vol. 2., pp. 29-39. [in Bel.]

LYSENKO, S. (2016) The Bronze Age is the Early Iron Age. Primitive Archeology of Lower Podessenia. Kyiv, pp. 138–216. [in Ukr.]

MAKSIMOV, E., PETROVSKAIA, E. (2008). Antiquities of the Scythian period of the Kiev Dnieper Lands. Poltava, 126 p. [in Ukr.]

MARZALIUK, I. (2016). Basic issues of the Slavic Ethnogenesis in the Works of L. Pobol. Slavs on the Territory of Belarus in the Pre-National Period. Minsk, Book. 1. pp. 20–37. [in Bel.]

MASHTAKOV, P. (1913). List of Rivers of the Dnieper Basin. St. Petersburg, 292 p. [in Rus.]

MELNYKOVSKAIA, O. (1967). Tribes of Southern Belarus in the Early Iron Age. Moscow, 196 p. [in Rus.]

MITROFANOV, A., (1986). SA (Soviet Archeology). No. 1. pp. 286–293. Rewiev of Archaeological Monuments of Belarus. Iron Age. Minsk. [in Bel.]

MOZOLEVSKYI, B. (2013). Ethnic Geography of Scythia. Kyiv, 168 p. [in Ukr.]

NIEDERLE, L. (1956). Slavic Antiquities. Moscow, 451 p. [in Rus.]

OSTROVERKHOV, A. (1981). Olvia and Trade Routes of Scythia. Antiquities of the North-Western Black Sea Region. Kyiv, pp. 84–94. [in Ukr.]

OKHRIMENKO, G. (2004). Population of Volyn in Prehistoric Times (Development of the Material and Spiritual Culture). Lutsk. [in Ukr.]

Primitive Archeology of Lower Podessenia. (2016). Kyiv-Nizhyn, 344 p. [in Ukr.]

PETRASHENKO, V., KOZIUBA, V. (1999). Coast of the Kaniv Reservoir. Kyiv, 330 p. [in Ukr.]

PETRENKO, V. (1961). Culture of the Tribes of the Right-Bank Middle Dnieper Region in the IV–III Centuries BC. MIA (Materials and Researches in Archaeology) № 96, pp. 53–102. [in Rus.]

PETRENKO, V. (1967). The Right Bank of the Middle Dnieper in the V–III Centuries BC. Moscow, 180 p. [in Rus.]

PETROV, V. (1972). Ethnogenesis of the Slavs. Kyiv, 214 p. [in Ukr.]

POBOL, L. (1983). Archaeological Monuments of Belarus: the Iron Age. Minsk, 456 p. [in Bel.]

POBOL, L. (1990). Indo-European Features in the Archaeological Cultures Antiquities of Belarus in the Iron Age. VI International Congress of Slavic Archaeology. Abstracts of Reports. Moscow, pp. 68–71. [in Rus.]

POBOL, L. (1974). Slavic Antiquities of Belarus. Minsk, 232 p. [in Br.]

POGODIN, A. (1902). To the question of Herodotus’ Nevres. Izvestyia Otdelenyia Russkoho Yazika i Slovesnosty Imperatorskoi AN (News of the Department of Russian Language and Language Arts of the Academy of Sciences) Vol. 7, Book. 4. [in Rus.]

RASSADZIN, S. (1999). Territory and Variants of Culture. Archeology of Belarus. In 4 volumes. Minsk, Vol. 2, pp. 39-46. [in Bel.]

RYBAKOV, B. (1979) Herodotus’ Scythia. Moscow, 247 p. [in Rus.]

SEDOV, V. (1976) Early Period of Slavic Ethnogenesis. Questions of Ethnogenesis and Ethnic History of the Slavs and East Germans. Moscow, pp. 83–85. [in Rus.]

STRYZHAK, O. (1988). Ethnonymy of Herodotus’ Scythia. Kyiv, 224 p. [in Ukr.]

TYMOSHCHUK, B. (1990). Eastern Slavic Community in the VI–X Centuries AD. Moscow, 185 p. [in Rus.]

TRACHUK, O. (2017). Iron Production in the Social and Economic Life of the Eastern Slavs on the Territory of Ukraine (the Second Half of the V–X centuries). Lviv, 20 p. [in Ukr.]

TRACHUK, O. (2017). Tribal Nests of Scythian Farmers’ Settlements of the Left-Bank Ukraine. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies). No. 2, pp. 32-61. [in Ukr.]

TRACHUK, O. (2017). Black Metallurgy in the Social and Economic Life of the Eastern Slavs on the Territory of Ukraine (the Second Half of the 5th–10th Centuries). Kyiv, 308 p. [in Ukr.]

TRACHUK, O. (2009). Iron among the Veneds, Ants and Sclavins. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies). No. 2, pp. 235–240. [in Ukr.]

TRACHUK, O. (2016). Family and Clan System among the Eastern Slavs. Scientific Notes on the Ukrainian history. Pereyaslav-Khmelnytskyi, No. 39, pp. 3–11. [in Ukr.]

TRETIAKOV, P. (1960). Local Groups of Upper Dnieper Settlements and Zarubinetsk Culture. SA (Soviet Archeology). № 1, pp. 36–46. [in Rus.]

SHAFARYK, P. (1848). Slavic Antiquities. Moscow, Vol. 2, Book. 3. [in Rus.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

Історичні студії