Національний характер України: ґенеза, сутність, випробування, державна суб’єктність

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(84).2022.263012

Анотація

Аналізується феномен національного характеру України як окремішньої геополітичної реальності, соціокультурної цілісності та незалежної держави, котра постає суб’єктом дії та відносин у різноманітних рівнях і вимірах – політичному, культурному, релігійному, соціальному, економічному та ін. Дослідження актуалізується феноменом нездоланного спротиву України військовій російській агресії, в підвалинах якого якраз і знаходяться архетипові ментальні коди українського буття. Національний характер визначається як успадкована та узвичаєна сукупність рис і норм поведінки та ціннісних орієнтацій цієї цілісності, котрі визначають форми і зміст реакцій/відповідей на вплив зовнішніх чинників. При цьому реконструкція національного характеру передбачає врахування емпіричних критеріїв та психологічних патернів, властивостей та ознак з наступним виявленням його сутності. Важливими є також порівняльний та типологічний підходи, котрі уможливлюють виявити множини об’єктів, а також історичний підхід, що дає змогу ретроспективного бачення витоків і чинників явлення українського характеру в часі. Україна як суб’єкт здійснює певну діяльність, спрямовану на освоєння предметної і духовної дійсності, і є водночас носієм певних рис, котрі уможливлюють таку діяльність. Постаючи суб’єктом, Україна сама є (і має залишитись) об’єктивною реальністю, тобто має онтологічний вимір, володіючи при цьому певними раціональними та духовно-практичними засобами, котрі дають можливість осягати світ і трансформувати його в бажаному для себе напрямку. Україна як інтегральний носій національного характеру мусить імплементувати в систему своїх міжнародних комунікативних зносин, причому як офіційних, так і неурядових, такі риси: наполегливість, послідовність, стійкість, вимогливість і водночас доброзичливість, взаєморозуміння, обов’яз­ко­вість, відповідальність та толерантність.

Біографія автора

Валентин Крисаченко, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Посилання

BERDYAEV, N. (2001). The Russian Idea. Byzantism and Slavism. A Big Dispute. Moscow: Eksmo-Press, pp. 487-716. [in Rus.]

BOCHKOVSKYI, O. (1998). Introduction to the Natiology. Kyiv: Geneza, 144 p. [in Ukr.]

WUNDT, W. (2002). Psychology of Peoples. Moscow: Eksmo-Press, St. Petersburg: Terra Fantastica, 864 p. [in Rus.]

HNATENKO, P. (1997). Ukrainian National Character. Kyiv: DOK-K, 124 p. [in Ukr.]

HONCHARENKO, І. (1961) Attention to the Ukrainian National Character. Neu-Ulm: Ukrainski Wisti, 29 p. [in Ukr.]

GORBULIN, V. (2017) Chronicles of Predictions: 2006-2017. Kharkiv: Folio, 255 p. [in Ukr.]

HRYHORIIV, N. (1941). Ukrainian National Character. Winnipeg: Manitoba, 61 p. [in Ukr.]

HRUSHEVSKYI, M. (1991). History of Ukraine-Rus. In 11 Volumes, 12 Books. Kyiv: Naukova Dumka, 736 p. [in Ukr.]

Dal, V. (1999). Explanatory Dictionary of Russian Language. Modern Version. Moscow: Eksmo-Press, 736 p. [in Rus.]

Activities of Ukraine in the UN Security Council in 2016-2017 [MFA of Ukraine]. [online] Available at: ukrainian.org/ukraine-and-unsc [in Ukr.]

DONCHENKO, O., ­ROMANENKO, Yu. (2001). Archetypes of Social Life and Politics (Deep Regulations of Psychopolitical Everyday Life). Kyiv: Lybid, 334 p. [in Ukr]

ZHMYR, V. (1995). On the Way to Self (Ethno-Sociological Intelligence). Kyiv: Democratic Initiatives, 112 p. [in Ukr.]

KANT, I. (1996). Anthropology from a Pragmatic Point of View. 1798. In 6 volumes. Moscow: Mysl, Vol. 6, pp. 349-588. [in Rus.]

KRYSACHENKO, V. (1998). Man and the Biosphere: the Basics of Ecological Anthropology. Kyiv: Zapovit, 688 p. [in Ukr.]

KRYSACHENKO, V. (2002). Ukraine as a Geopolitical Reality. Ukrainian Studies Studios. Reader. Kyiv: International School of Ukrainian Studies of NAS of Ukraine, pp.12-65 [in Ukr.]

CUSTINE, A. de. (1993). Russia in 1839. Translated from French by Gamalii G. Suchasnist (Modern Times), № 1. pp. 34-39. [in Ukr.]

LYPA, Yu. (1953). Destination of Ukraine. Second Edition. New York: Published by Hoverla Ukrainian Book Store, 308 p. [in Ukr.]

LOSSKYI, N. (1990). Character of the Russian People. In 2 Books. Moscow: Kliuch, 124 p. [in Rus.]

KRYSACHENKO, V. (1995). Man and the Environment. Anthology. In 2 books. Book 1. Kyiv: Zapovit, 432 p. [in Ukr.]

MALANIUK, Ye. (1959). Little Russia. New York, 31 p. [in Ukr.]

MYKHALCHENKO, M. (2004). Ukraine as a New Historical Reality: Europe’s Spare Player. Drohobych, Kyiv. 187 p. [in Ukr.]

PAVLOVSKAIA, A. (2003). Peculiarities of the National Character, or How to Become a Real American. Around the World. № 4. p. 72-94. [in Rus.]

RANCOURT-LAFERRIÈRE, D. (1996). The Slave Soul of Russia. Moral Masochism and the Cult of Suffering. Moscow: Art-Business-Center, 304 p. [in Rus.]

RATZEL, F. (1901). Ethnology. Vol. 2. St. Petersburg: Prosveschenye Publishing House, 877 p. [in Rus.]

REBET, L. (1951). Formation of the Ukrainian nation. Munich: Suchasna Ukraina Publishing House, 59 p. [in Ukr.]

RUDNYTSKYI, S. (1994). Why do we want an independent Ukraine? Lviv: Svit, 416 p. [in Ukr.]

Russian character [All-Russian Center for Research on Public Opinion: Analytical Review]. [online] Available at: wciom.ru/analytical-rewievs/analyticheskii-obzor/russkij-charakter [Accessed 24 Aug. 2020]. [in Rus.]

RIABCHUK, M. (2000). From Little Russia to Ukraine: Paradoxes of Delayed Nation-building. Kyiv: Krytyka, 303 p. [in Ukr.]

Sas, P. (1998). Political culture of Ukrainian Society (the End of the 16th – the First Half of the 17th Century). Kyiv.: Lybid, 296 p. [in Uk.]

SOIFER, V. (1988). Bitter fruit. Ohonok (Glimmer) No. 1, pp. 26-29. [in Rus.]

PYROZHKOV S., eds., (2020) Ukraine as a Civilizational Subject of History and Modernity: National Report. Kyiv: Nika-Center, 356 p. [in Ukr.]

ONATSKYI, Ye., et al., (1956) Ukrainian Soul. New York; Toronto: Kliuchi, 63 p. [in Ukr.]

ANTONOVYCH, D., ed., (1993). Ukrainian Culture. Lectures Edited by Dmytro Antonovych. Kyiv: Lybid, 592 p. [in Ukr.]

SHVETSOVA, A. (1999). National Character as a Cultural Phenomenon. Simferopol: Tavria, 264 p. [in Ukr.]

SHELUKHYN, S. (1992). The Name of Ukraine among Ancient Geographers. Khronika-2000. Nash Kraj (Chronicle-2000. Our Land), pp. 5-63. [in Ukr]

SHLEMKEVYCH, М. (1954). A Lost Ukrainian Person. Kyiv: Fenix Small Enterprise, 168 p. [in Ukr.]

Erikson, E. (1996). Childhood and Society. Translated from Russian by Aleksieieva A. St. Petersburg: Lenato, AST; University Book Fund. 582 p. [in Rus.]

HUME, D. (1996). Of National Characters. In 2 volumes. Second edition. Moscow: Mysl. Vol. 2, pp. 605-622. [in Rus]

YAVORNYTSKYI, D. (1990). The History of the Zaporizhzhian Cossacks. Translated from Russian by Svarnyk I. Vol. 1. Lviv: Svit. 319 p. [in Ukr.]

YANIV, V. (1993). Essays to the History of Ukrainian Ethnopsychology. Munich: Cirero, 220 p. [in Ukr.]

PATTERSON, Th. (1993). The American Democracy. Second ed. New York: McGraw-Hill Inc., 774 p. [in Eng.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-09

Номер

Розділ

Актуальне українознавство