Українознавство у викликах війни московії проти України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(86).2023.275027

Біографія автора

Ярослав Калакура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність). Закон України від 3 березня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2107-20

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, Л. Л. Залізняк, І. Й. Краснодемська та ін. Київ: МП «Леся», 2016. 586 с.

Бевз Т. Вплив глобалізації на утвердження національної ідентичності в умовах війни: виклики і загрози. Українознавство. 2022. № 3. С. 8–26.

Власюк О., Кононенко С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни: монографія. Київ: НІСД, 2017. 302 с.

В’ятрович В. Нотатки з кухні «переписування історії». Київ: Наш формат, 2021. 528 с.

Гай-Нижник П. П. Оновлення концепції та осучаснення діяльності Науково-дослідного інституту українознавства: проблеми і перспективи. Українознавство. 2019. № 2. С. 8–15.

Гай-Нижник П. Російсько-українська війна – війна за життя (2014–2022 рр.): періодизація. Українознавство. 2022. № 1. С. 51–76.

Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. Київ: МП «Леся», 2017. 332 с.

Гай-Нижник П., Чирков О. Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства. Українознавство. 2016. № 3. С. 235–242.

Гібридна війна: in verbo et in praxi: [колект. монографія] / ред.: Р. О. Додонов. Він­ниця: Нілан, 2017. 411 с.

Горбулін В., Бадрак В. Над прірвою. 200 днів російської війни. Київ: Брайт Букс, 2022. 360 с.

Гулай В. Маніпулятивно-пропагандистські складові загроз інформаційній безпеці в реаліях гібридної війни Російської Федерації проти України. Studia politologica Ucraino-Polona. 2016. Вип. 6. С. 34–42.

Дерейко І. І. Колабораціонізм. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2007. Т. 4. С. 440–441. 528 с.

Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст. Причини і наслідки. Київ: Ніка-Центр, 2018. 196 с.

Дугин А . Философия войны. Москва: Яуза, Эксмо, 2004. 256 с.

Калакура Я. С. Українська історіографія. 2-ге вид., допов. Київ: Генеза, 2012. 512 с.

Калакура Я. С. Українське архіво­знавство: критерії національного. Студії з архівної справи та документознавства. 2015. Т. 22–23. С. 17–20.

Калакура Я. С., Рафальський О. О., Юрій М. Ф. Ментальний вимір української цивілізації. Київ: Генеза, 2017. С. 478–479. 560 с.

Краснодемська І. Російсько-українська війна в дискурсі західних мас-медіа (2014–2016 рр.). Українознавство. 2017. № 3. С. 57–73.

Крисаченко В. Національний характер України: генеза, сутність, випробування, державна суб’єктність. Українознавство. 2022. № 3. С. 27–50.

Лазарович М. В. Російсько-українська війна (2014–2017 роки): короткий нарис. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. 240 с.

Михальченко М. І. Постколоніальний синдром на пострадянському просторі: порівняльний аналіз. Світогляд. 2010. № 5. С. 50–53.

Нагорна Л. П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с.

Письменський Є. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в сучасній Україні (кримінально-правові аспекти): наукові нариси. Сєвєродонецьк, 2020. 42 с.

Путін закликав українських військових взяти владу в свої руки. URL: //https://www.unian.ua/war/putin-zaklikav-ukrajinskih-viyskovih-vzyati-vladu-v-svoji-ruki-legshe-domovitisya-novi

Рущенко І. П. Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського конфлікту: монографія. Київ: Києво-Могилянська академія, 2020. 436 с.

Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження. Київ: К.І.С., 2011. 240 с.

Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця: монографія / [Ю. Лапутіна, Г. Маляр, К. Левченко та ін.]. Київ, 2021. 500 с.

Фігурний Ю. «Русский мир» – важливий чинник агресії Російської Федерації супроти України й українців. Українознавство. 2016. № 3. С. 40–59.

Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність / авт. кол.: О. Рафальський (кер.), Я. Калакура (наук. ред.), О. Калакура, М. Юрій. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 512 с.

Чальцева О. М. Категорія «колабораціонізм» як багатокомпонентний наратив в умовах війни. Політичне життя. 2022. № 2. С. 56–60.

Чирков О. Концепція етнокультурного розвитку українського суспільства (1991–2022) у контексті ескалації російсько-української війни. Українознавство. 2022. № 2. С. 8–25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

Матеріали конференції