Племена венедів пізньозарубинецької культури Верхнього Подніпров’я в ІІ–V ст. н. е.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(86).2023.275318

Ключові слова:

слов’яни, венеди, пізньозарубинецька археологічна культура, рід, плем’я, гнізда поселень, картографія, Україна, Білорусь

Анотація

Гнізда поселень були покладені в основу досліджень родоплемінної структури слов’ян (неврів, скіфів-орачів, скіфів-землеробів і венедів зарубинецької культури) VІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е., які надруковані в журналі «Українознавство» (2022, № 2–4). Картографування гнізд поселень на сучасних картах дає можливість порівняти в часі зміни у розташуванні названих слов’янських племен, що фактично й пропонує новий метод соціокультурної антропології – метод родоплемінної географії етногенезу слов’ян-українців. Цей метод сприяє виявленню характерних рис соціального, культурного та економічного життя родів і племен слов’ян у ланцюгу епох за допомогою різних галузей науки: археології, етнографії, лінгвістики, антропології, а також фольклору, вірувань, права, ремесла, технологій та ін. А основне – цей метод дає змогу відійти від етнічно не визначених «носіїв археологічних культур», які є пережитком радянської археології та заважають вивчати давню історію родів і народів, що населяли територію Східної Європи від часів палеоліту. Під час сучасної війни хлібороби-українці, для росіян «малороси», дуже енергійно звільняються від обіймів кочівників, скотарів-«великоросів». Уже відійшла в минуле штучно створена єдність російського, білоруського та українського народів. Разом з тим у світі постійно зростає інтерес до давньої історії українського народу, яка захована в археологічних пам’ятках та їх інтерпретаціях.
Нашу увагу привертає повідомлення Йордана про різні етноніми венедів (ім’я, яким називали ранніх слов’ян), за яким венеди діляться на окремі племена, що мають назви за родами або місцями проживання. Це повідомлення підтверджується у статті.
На основі досліджень археологів (значною мірою зводу пам’яток Л. Поболя, який включає 517 пізньозарубинецьких поселень) нами на карті Білорусі локалізовано 50 гнізд поселень слов’ян-венедів ІІ–V ст. н. е. (Рис. 1). Встановлено, що племена історичних слов’ян-венедів пізнього етапу зарубинецької культури займали ту ж територію Верхнього Дніпра, на якій жили 36 племен зарубинецької культури раннього етапу ІІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. (Українознавство. 2022. № 4. Рис. 14). Отже, є підстави висловити думку, що північно-західна частина венедів пізньозарубинецької культури – предків нинішніх білорусів – протягом тисячоліть жила з предками українців на тій самій території, тобто вони мають спільну історію. А річка Прип’ять багато віків ці народи не розділяла, а єднала.

Біографія автора

Олексій Трачук, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціокультурної антропології НДІУ

Посилання

BARAN, V., KOZAK, D., TERPYLOVSKYI, R. (1991). Origin of the Slavs. Kyiv, 144 p. [in Ukr.]

BELEVETS, V. (2008). Contacts of the Population of the Velbar Culture and the Bearers of the Traditions of the Eastern European Forest Zone in Belarus: Problem Statement. Forest and Forest-Steppe Zones of Eastern Europe in the Era of Roman Influence and the Great Migration of Peoples. Tula. Issue 1, pp. 209-237. [in Rus.]

BELEVETS, V. (2012). The Problem of Identifying Monuments of the Late Zarubyntsi Circle in the Belarusian Pripyat Polesie. Forest and Forest-Steppe Zones of Eastern Europe in the Era of Roman Influence and the Great Migration of Peoples. Tula, pp. 281-305. [in Rus.]

BELIAVETS V., VIARHEI, V. (2005). Materials of the Period of Roman Influence from Kuradava Settlement-1. GAS. Minsk, № 20. pp. 87-106. [in Bel.]

BIALITSKAIA, H. (2016). Problems of the Extraction of Late Zarubyntsi Complexes in Pripyat Polesie. Slavs on the Territory of Belarus in the Pre-State Period. Minsk, Book 1, pp. 451–503. [in Bel.]

VINOKUR, I., TELEHIN, D. (2005). Archeology of Ukraine. Ternopil, 480 p. [in Ukr.]

GORYUNOV, E. (1981). Early Stages of the History of the Slavs of the Dnieper Left Bank. Leningrad, 135 p. [in Rus.]

DANYLENKO, V. (1976). Late Zarubyntsi Sights of the Kyiv Type. Archeology. № 19, pp. 65-92. [in Ukr.]

EHOREICHENKO, A. (2001). Historical Situation in the Belarusian Polesie and Adjacent Regions in the First Half of the 1st Millennium AD. Arceheologia ó pogztačach Słowian: International conference Materials, Krakow, November 19-21. Krakow: IAUJ, pp. 479-486. [in Pol.]

IVANOV, V., TOPOROV, V. (1980). On Ancient Slavic Ethnonyms (Main Problems and Prospects). Slavic Antiquities. Kyiv, pp. 11-45. [in Ukr.]

KASPAROVA, K., MACHYNSKII, D., SHCHUKIN, M. rev. by POBOL, L. (1976). Slavic Antiquities of Belarus. SA (Soviet Archeology). Minsk, 1971, 1973, 1974, № 4, pp. 241–253. [in Rus.]

KOZAK, D. (1992). Ethnocultural History of Volhynia (1st Century BCE – 4th Century CE). Kyiv, 172 p. [in Ukr.]

KOZAK, D. (2008). Veneds. Vol. I. Kyiv, 470 p. [in Ukr.]

LEVKO, O. (2016). Pobol Leonid: to the 90th Anniversary of the Scientist’s Birth. Slavs on the Territory of Belarus in the Pre-State Period. Minsk, Book. 1, pp. 8–19. [in Bel.]

LEVKO, O., KOLOSOVSKY, Yu. (1990). New Data on Monuments of the Iron Age of North-Eastern Belarus. Archeology and History of Pskov and Pskov Land. Pskov, pp. 57-59. [in Rus.]

MAVRODIN, V., FROIANOV, I. (1978). On the Social Structure of the Eastern Slavs of the VIII–IX Centuries. in the Light of Archaeological Data. Problems of Archeology: A Collection of Articles in Memory of Professor M. Artamonov. Leninrad, pp. 125–132. [in Rus.]

MAKSIMOV, E (1982). Zarubyntsi Culture on the Territory of the Ukrainian SSR. Kyiv, 183 p. [in Ukr.]

MAKSIMOV, E (1993). Origin and Ethnic Identity. Slavs and their Neighbors at the End of the 1st Millennium BCE – the First Half of the 1st Millennium CE. Moscow, pp. 36-39. [in Rus.]

MAKSIMOV, E, PETROV, V. (1975). Zarubyntsi Culture. Archeology of the Ukrainian SSR. Kyiv, Vol. 3, pp. 11–24. [in Ukr.]

MARZALIUK, I. (2016). Basic Issues of Slavic Ethnogenesis in the Works of L. Pobol. Slavs on the Territory of Belarus in the Pre-State Period. Minsk, Book 1, pp. 20–37. [in Bel.

MACHYNSKY, D. (1986). On the Issue of the Territory of the Slavs in the 1st – 6th Centuries. ASGE (Archaeological CollectionWorks of the State Hermitage). № 17, pp. 82–100. [in Rus.]

MITROFANOV, A. (1986) SA (Soviet Archaelogy). № 1. pp. 286–293. Review of Archaeological Monuments of Belarus. Iron age. Minsk, 455 p. [in Bel.]

MOTSIA O., TERPYLOVSKYI, R. (1987). Socio-Economic Aspect of the Study of Slavic Cultures of the South of Eastern Europe. Archeology. № 57, pp. 56–67. [in Ukr.]

MIADZVEDZEV, A. (1999). Kyiv Culture. Archeology of Belarus: in 4 vol. Minsk, Vol. 2, pp. 290-298. [in Bel.]

OLOMSKY, A. (1993). Late Zarubyntsi Monuments. Slavs and their Neighbors at the End of the 1st Millennium BCE – the First Half of the 1st Millennium CE. Moscow, pp. 40-52. [in Rus.]

OBLOMSKY, A., TERPILOVSKY R. (1975). The Middle Dnieper and the Dnieper Left Bank in the Middle Ages. Moscow, 175 p. [in Rus.]

PETROV, V. (1972). Ethnogenesis of the Slavs. Sources, Stages of Development and Problems. Kyiv, 214 p. [in Ukr.]

POBOL, L. (1983). Archeological Monuments of Belarus: Iron Age. Minsk, 456 p. [in Bel.]

POBOL, L. (2004). Antiquities of Turovshchyna. 2nd ed. Minsk, 141 p. [in Bel.]

POBOL, L. (1969). The Results of the Study of the Antiquities of the Iron Age of the Belarusian Dnieper Region. Antiquities of Belarus. Minsk. pp. 89-117. [in Bel.]

POBOL, L. (1973). Slavic Antiquities of Belarus (Burial Grounds of the Early Stage of the Zarubyntsi Culture). Minsk, 280 p. [in Bel.]

POBOL, L. (1971). Slavic Antiquities of Belarus (the Early Stage of Zarubyntsi Culture). Minsk, 232p. [in Bel.]

POBOL, L. (1974). Slavic Antiquities of Belarus (Code of Archaeological Monuments of the Early Stage of the Zarubyntsi Culture from the Middle of the 3rd Century BCE to the Beginning of the 2nd Century CE). Minsk, 424 p. [in Bel.]

PRIKHODNIUK, O. (1988). On the Genesis of Antiquities of the Late Roman and Early Medieval Times of the Dnieper Forest-Steppe Left Bank. KS NAN of the USSR. № 194, pp. 68-75. [in Rus.]

PRIKHODNIUK, O., TERPILOVSKY, R. (1990). Public Relations. Slavs of South-Eastern Europe in the Pre-State Period. Kyiv, pp. 421-432. [in Rus.]

PRIKHODNIUK, O. (1998). Penkovka Culture (Cultural-Chronological Aspect of Research). Voronezh, 170 p. [in Rus.]

RYBAKOV, B. (1979). Herodotus’ Scythia. Moscow, 247 p. [in Rus.]

STRYZHAK, O. (1988). Ethnonymy of Herodotus’ Scythia. Kyiv, 224 p. [in Ukr.]

SUKHOBOKOV, O., YURENKO, S. (1978). Ethnocultural Processes on the Territory of the Left-Bank Ukraine in the 1st Millennium CE. Problems of Slavic Ethnogenesis. Kyiv, pp. 124–142. [in Ukr.]

TERPILOVSKY, R. (2001, 2002). Some Discussion Problems of Archeology and History of the Early Slavs. STRATUM plus, № 5. St. Petersburg-Chisinau-Odessa-Bucharest, pp. 420-430. [in Mold.]

TERPILOVSKY, R. (1990). Local Variants of Kyiv Culture. VI International Congress of Slavic Archaeology. Abstracts of reports. Moscow, Vol. I. pp. 95-97. [in Rus.]

TERPYLOVSKYI, R., ABASHINA, N. (1992). Monuments of Kyiv Culture. Kyiv, 224 p. [in Ukr.]

TERPILOVSKY, R. (2004). Slavs of the Dnieper in the First Half of the 1st Millennium CE. Lublin, 232 p. [in Pol.]

TRACHUK, O. (2022). Mapping the Settlements of Slavic Tribes of the Zarubyntsi Culture of the 3rd Century BC – 2nd Century AD. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), № 4, pp. 65-102. [in Ukr.]

a. TRACHUK, O. V. Pedigree Nests of Scythian Farmers’ Settlements of The Left-Bank Ukraine. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), № 2, pp. 32-61. [in Ukr.]

TRACHUK, O. (2022). Localization of the Nevrian and Scythian Plowmen Tribes in the Context of Ethnogenesis of Eastern Slavs. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), № 3, pp. 68-103. [in Ukr.]

a. TRACHUK, O. (2017). Ferrous Metallurgy in the Socio-Economic Life of Eastern Slavs in the Territory of Ukraine (Second Half of the 5th–10th Centuries). Kyiv, 306 p. [in Ukr.]

TRETYAKOV, P. (1982). Antiquities of the Second and Third Quarter of the 1st millennium CE in Upper and Middle Podesenia. Leningrad. Vol. 1, 143 p. [in Rus.]

TRETYAKOV, P. (1974). Some Data on Public Relations in the East Slavic Environment in the 1st Millennium CE. SA (Soviet Archaelogy), № 2, pp. 73–84. [in Rus.]

TRETYAKOV, P. (1970). At the Origins of the Ancient Ruthenian People. MIA (Materials and Researches in Archaelogy), № 179, 156 p. [in Rus.]

KHVOIKA, V. (1913). Ancient Inhabitants of the Middle Dnieper and their Culture in Prehistoric Times. Kyiv, 101 p. [in Ukr.]

KHVOIKA, V. (1901). Burial Fields in Middle Dnieper. ZRAO (Russian Archaeological Society News), Vol. XII, Issue 1-2. St. Petersburg, pp. 172–190. [in Rus.]

SHCHUKIN, M. (1979). To the Prehistory of Chernyakhov Culture: Thirteen Sequences. ASGE (Archaeological CollectionWorks of the State Hermitage). Leningrad, Issue 20. [in Rus.]

SHCHUKIN, M. (1987). About Three Ways of Archeological Search of Ancestors of Early Historical Slavs. ASGE (Archaeological CollectionWorks of the State Hermitage), Issue 28, pp. 105-110. [in Rus.]

SHCHUKIN, M. (1972). Sarmatian Monuments of the Middle Dnieper Region and Their Relationship with the Zarubyntsi Culture. Archeological Collection of Works. Vol. 14. Leningrad, pp. 43–52. [in Rus.]

SHCHUKIN, M. (1976). Archaeological Data on the Slavs of the II–IV Centuries. Perspectives of the Retrospective Method. ASGE (Archaeological CollectionWorks of the State Hermitage). Leningrad, Vol. 17, pp. 67–81. [in Rus.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

Історичні студії