Виконання релігійних обрядів у Переяславській земській лікарні, богадільні, в’язниці в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(86).2023.275327

Ключові слова:

Україна, Переяслав, Переяславський повіт, земські соціальні установи, релігійні обряди, священнослужителі, священики

Анотація

Мета публікації – висвітлення процесу виконання релігійних обрядів у Переяславській земській лікарні, Переяславській повітовій богадільні та Переяславському тюремному замку в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в контексті розвитку земського самоврядування в Україні та наслідків соціально-економічних реформ імперської доби. Наукова новизна полягає в тому, що ця тема вперше стала об’єктом самостійного комплексного дослідження. Інтерес до відправлення релігійних обрядів у земських установах міста Переяслава зумовлений їх роллю в законодавчій та релігійній сферах. Важливість проблеми та її слабка вивченість зумовлюють актуальність дослідження. Основним джерелом для нього стали матеріали постанов і звітів Переяславських повітових земських зборів за період кінця ХІХ – початку ХХ ст. Методологічною основою роботи є поєднання загальнонаукових принципів історизму, об’єктивності та системності. Введена до наукового обігу інформація є важливою для поглиблення подальших досліджень історії побуту населення Переяслава та Переяславського району.
Виявлено, що на підставі положень земської реформи 60-х років ХІХ ст. і згідно з церковним уставом священнослужителі парафій міста Переяслава та повіту були зобов’язані здійснювати найрізноманітніші релігійні обряди для віруючих, у тому числі відправлення релігійних треб (сповідь, причастя, покаяння, миропомазання, соборування тощо) у Переяславській земській лікарні, Переяславській повітовій богадільні, Переяславському тюремному замку. З’ясовано, що для хворих і вмираючих ця процедура («таїнство зцілення душі й тіла») мала велику моральну силу, оскільки давала духовне зцілення, навіть якщо воно не супроводжувалося фізичним одужанням. Встановлено, що для самотніх і бідних хворих Переяславської земської лікарні звершення Святих Таїн було безкоштовним.

Біографії авторів

Юрій Фігурний, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Олена Жам, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Музею хліба Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Оксана Висовень, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Посилання

ZHAM, O., KUCHERENKO I. (2018). To the History of the Establishment and Activity of Pereiaslav Zemstvo Hospital (Based on the Materials of Resolutions and Reports of Pereiaslav County Administration). Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka “Pereiaslav”: zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve “Pereiaslav”: Collection of Scientific Articles) Pereiaslav-Khmelnytskyi. Issue 14 (16), рр. 123–136. [in Ukr.]

ZHAM, O. (2019). On the Issue of the Development of the Carriage Industry in the City of Pereiaslav, Poltava Province, at the End of 19th – Beginning of 20th Сentury. Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka “Pereiaslav”: zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve “Pereiaslav”: Collection of Scientific Articles). Pereiaslav, Issue 16(18), рр. 105–117. [in Ukr.]

ZHAM, O., SHAKULA, V. (2019). Swearing of Participants in the Legal Process by Clergymen in the City of Pereiaslav, Poltava Province at the End of 19th – Beginning of 20th Century. Pravoslavia v Ukraini: Zbirnyk za materialamy IХ Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. Do 1050-richchia upokoiennia sviatoi rivnoapostolnoi Olhy, velykoi kniahyni Rusy-Ukrainy ta 300-richchia z chasu vidrodzhennia Kyivskoi pravoslavnoi bohoslovskoi akademii. (Orthodoxy in Ukraine: a Collection Based on the Materials of the 9th International Scientific Conference "To the 1050th Anniversary of the Repose of St. Equal-to-the-Apostles Olga, Grand Duchess of Rus-Ukraine, and the 300th Anniversary of the Revival of Kyiv Orthodox Theological Academy."). Kyiv: Kyiv Orthodox Theological Academy, рр. 151–158. [in Ukr.].

NABOK, L. (2007). Religious Life of Pereiaslav Land in the 20s-50s of the 20th Century. Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka “Pereiaslav”. Relihiine zhyttia Pereiaslavskoi zemli (IX-XXI centuries) zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve “Pereiaslav”. Religious life of the Pereiaslav Land (9th–21st cent.): Collection of Scientific Articles), Issue 1 (3), рр. 123–132 [in Ukr.].

NABOK, L., KOLYBENKO, O. (2007). Orthodox Churches of Pereiaslav Land: History, Research, Modernity. Kyiv: Typography from «A» to «Ya», 176 р. [in Ukr.]

Obituary [Rossynskyi Aleksandr Tymofeevych] (1893). [online] Poltavskie eparkhyalnye vedomosti (Poltava Eparchial News). ChN. № 11–12, June 1–15, рр. 826–829. Available at: http://histpol.pl.ua › lichnosti [Accessed 17 February 2023]. [in Rus.]

Report of Pereiaslav Zemstvo Administration for 1893. (1894). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Naidys’s House, 189 р. [in Rus.]

Report of the Pereiaslav Zemstvo Administration for 1906. (1907). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Kubyshkіn’s House, 278 р. [in Rus.]

Report of the Pereiaslav Zemstvo Administration for 1907. (1908). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Kubyshkіn’s House, 297 р. [in Rus.]

Report of the Pereiaslav Zemstvo Administration for 1908. (1909). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Kubyshkіn’s House, 292 р. [in Rus.]

Pereiaslav Women’s gymnasium. [online] Available at: https://profilbaru.com [Accessed 19 January 2023]. [in Ukr.]

Poltavika. Poltava Encyclopedia. (2009). Vol. 12. Religion and Church. Poltava: Poltavskyi Literator, [online] Available at: http://history-poltava.org.ua [Accessed 19 January 2023]. [in Ukr.]

Set of Resolutions of the Pereiaslav County Zemstvo Assembly of the 7th Convocation and an Emergency Zemstvo Assembly on July 12, 1871. (1871). Poltava: N. Pihurenko’s Printing House, 211 р. [in Rus.]

Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 13th Convocation of 1877. (1877). Poltava, N. Pihurenko’s Printing House, 212 р. [in Rus.]

Set of Resolutions of the Pereiaslav County Zemstvo Assembly of the 19th Convocation in July, 1883. (1883). Kyiv: N. T. Korchak-Novitsky’s Printing House, 123 р. [in Rus.]

Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 20th Convocation in June, 1884 and an Emergency Zemstvo Assembly on September 12, 1884. (1884). N. T. Korchak-Novitsky’s Printing House, 198 р. [in Rus.]

Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 21st Convocation in August, 1885. (1885). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Kanaver’s House, 189 р. [in Rus.]

Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 22nd Convocation in August, 1886. (1886). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Kanaver’s House, 260 р. [in Rus.]

Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 44th Convocation in September, 1908. an Emergency Zemstvo Assembly on May 4, 1908. (1909). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Kubyshkіn’s House, 386 р. [in Rus.]

Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 47th Convocation in September, 1911, and an Emergency Zemstvo Assembly on April 29, and November 20, 1911. (1912). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Kubyshkіn’s House, 346 р. [in Rus.]

Reference Book on the Poltava Province for 1908. (1908). Poltava: Typo-Lіthography of Provincial Administration. [in Rus.]

NABOK, L. (2019). Pereiaslav Prison Castle. Brief Story of Gloomy Abode. October 13. [online] Available at: https://phm.gov.ua [Accessed 19 Jan. 2023]. [in Ukr.]

Church Bulletin for 1887, Published at the St. Petersburg Theological Academy. (1887). Sankt-Peterburh: Printing House of the Department of Provinces. 1887 [in Rus.]

Tserkovnye vedomosti (Church News). (1900). № 19, 6 May. Sankt-Peterburh: Synod Printing House. [in Rus.]

Tserkovnye vedomosti (Church News). (1905). № 19, 6 May. Sankt-Peterburh: Synod Printing House. [in Rus.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

Історичні студії