Києворуська версія україногенези. Аргументи «за» і «проти»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(86).2023.275329

Ключові слова:

етногенез українців, Київська Русь, протоукраїнські племена, аристократична нація середньовіччя, В. Балушок

Анотація

Національна історія є стрижнем формування національної свідомості, міцність якої визначає життєздатність народу. Народження суб’єкта національної історії є однією з ключових її проблем, без вирішення якої неможливе успішне будівництво модерної української нації. Крім трьох головних версій походження українців (трипільська, ранньосередньовічна, пізньосередньовічна), деякі українські дослідники пропонують так звану києворуську концепцію україногенези.
У статті зроблено критичний аналіз києворуської концепції народження українського народу. Серед сучасних вітчизняних дослідників найбільш активним її прибічником є Василь Балушок, який видав дві монографії, присвячені етногенезу українців. В них дослідник докладно розглядає головні аспекти києворуської версії походження українців. Тому в основу статті покладено аналіз двох його монографічних досліджень, які дають достатньо повне уявлення про сучасний стан проблеми походження українського етносу з Київської Русі.
В. Балушок вважає, що формування українського етносу відбувалося в державі Русь і завершилося на межі ХІІ–ХІІІ ст. Головним недоліком версії україногенези В. Балушка є невизнання дослідником першої, племінної, фази формування русинів-українців. Вона охоплює усе раннє середньовіччя з кінця V по Х ст., коли український етнос складався зі споріднених протоукраїнських племен: антів, склавинів, дулібів, полян, деревлян, волинян, уличів, тиверців, хорватів. Останні консолідувалися в аристократичну націю русинів-українців у державі Русь протягом Х–ХІІІ ст.
Етногенез українців відбувався в рамках універсальних законів етноісторичного розвитку народів середньої смуги Європи: англійців, іспанців, французів, румунів, чехів, поляків, сербів, хорватів, русинів-українців та ін. Усі вони пройшли три головні фази розвитку: 1. Племінну раннього середньовіччя (V–ІХ ст.); 2. Аристократичних націй розвиненого і пізнього середньовіччя (Х–ХVІ ст.); 3. Модерних націй нового та новітнього часів (ХVІІ–ХХІ ст.). Невизнання В. Балушком племінної фази україногенези суперечить зазначеним універсальним закономірностям розвитку великих етносів Європи.

Біографія автора

Леонід Залізняк, Інститут археології НАНУ

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу кам’яної доби Інституту археології НАНУ

Посилання

BALUSHOK, V. (2004). Etnohenesis of Ukrainians. Kyiv, 232 p. [in Ukr.]

BALUSHOK, V. (2005). When was the Ukrainian Nation Born? Dzerkalo tyzhnia (Mirror of the Week), №15. [in Ukr.]

BALUSHOK, V. (2008). Ukrainian Ethnic Community. Ethnogenesis, History, Ethnonymy. Bila Tserkva: Published by V. Pishon­kivskyi, 304 p. [in Ukr.]

BALUSHOK, V. (2016). Ethnogenesis of Ukrainians: to the History of Study, Issues of Methodology. Problems of the History of Central and Eastern Europe. Issue 5, pp. 239-255 [in Ukr.]

HONCHAROV, O. (2007). Concepts of Ethnogenesis of Ukrainians. Ukrainian ethnology: A Textbook. Kyiv: Lybid, pp. 16–26. [in Ukr.]

DASHKEVYCH Ya. (1993). An Echo of the Ages: Three Views on Past and Present of Ukraine. Ukraina. Nauka i kultura (Ukraine. Science and Culture), Issue 26–27, pp. 44–78. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1996). Origin of the Ukrainian Nation. Kyiv: Library of Ukrainian, 80 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1997). From the Sklavens to the Ukrainian Nation. Kyiv: Library of Ukrainian, 256 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1999). Early History of Ukraine: A Textbook. Kyiv: Vyshcha Shkola. 264 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2001). Problems of Ethnogenesis of Ukrainians from the Point of View of Modern European Ethnology. Magisterium. Arkheolohichni studii (Magisterium. Archaeological Studios), Issue 6, pp. 49-56. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2005). Origin of Ukrainians. In a Vice of Imperial Myths. Magisterium. Arkheolohichni studii (Magisterium. Archaeological Studios), Issue 20, pp. 94-100. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2008). The Origin of Ukrainians: Between Science and Ideology. Kyiv: Tempora. 104 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2019). Ancient History of Ukraine. Kyiv: Tempora. 640 p. [in Ukr.]

KYRYCHENKO, Yu. (2013). The Problem of the Origin of the Ukrainian Nation in Modern Ukrainian Historiography. Ethnic History of Europeаn Nations, № 41, pp. 94–99. [in Ukr.]

KONCHA, S. (2008). History of Views on Ukrainian Ethnogenesis. Ukrainian Studies: A Textbook. Kyiv: Kyiv Uniersity Publishing House, pp. 209-227. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2016). Scientific Model of Periodization of the Origin of Ukrainians in the Work of V. Balushok “Ukrainian Ethnic Community: Ethnogenesis, History, Ethnonymy”. Hileia, Issue 112, pp.108-112. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2017). Basic Concepts of the Ethnogenesis of the Ukrainian People: National Historiography (End of the 19th – Beginning of the 21st Century). Kyiv, 272 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

Історичні студії