Сакрально-архітектурні об’єкти Переяславського скансену: збереження, розвиток, перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(86).2023.275332

Ключові слова:

Україна, українці, Переяславський скансен, повномасштабна російсько-українська війна, релігія, музей, сакральна архітектура, дерев’яна церква, пам’ятка архітектури, релігійний туризм

Анотація

У статті проаналізовано збереження, розвиток і подальші перспективи функціонування сакрально-архітектурних об’єктів Переяславського скансену в умовах повномасштабної російсько-української війни та післявоєнної відбудови Української держави. Здійснено огляд історії будівництва та функціонування церковних споруд. Охарактеризовано їх архітектурні особливості. Розглянуто обставини музеєфікації. Звернено увагу на особливості співіснування музейних експозицій та культових споруд і сприйняття цього явища відвідувачами. Показано, що у тоталітарну добу внаслідок державної боротьби з релігією було знищено величезну кількість українських сакральних пам’яток, але завдяки подвижницькій діяльності музейних працівників деякі з них вдалося врятувати. Виявлено, що М. Сікорський, М. Жам разом з однодумцями не лише рятували сакральні об’єкти від цілковитої руйнації, а й відновили попередній вигляд пам’яток, тим самим зберігши їх для сучасників і нащадків. Доказано, що те, що не змогла знищити тоталітарна радянська влада, зараз намагається зруйнувати злочинний путінський режим, тому є нагальна потреба провести по можливості 3D-фіксацію всіх історичних і культурно-мистецьких пам’яток в Україні, щоби у разі їх імовірного пошкодження успішно відновити первісний вигляд об’єктів. Доведено, що сакральні пам’ятки є важливою складовою розвитку пізнавальних видів туризму. Аргументовано важливість і необхідність залучення сакральних пам’яток музею і міста Переяслава до туристичних маршрутів. Визначено їх сакрально-туристичний потенціал для розвитку екскурсійно-релігійного туризму. Обґрунтовано ефективне використання сакральних пам’яток для подальшого розвитку туристичного ресурсу. Результати дослідження можуть бути використані музейними працівниками, органами місцевого самоврядування, туроператорами для розробки та обґрунтування перспективних планів оптимізації, удосконалення та розвитку туристичної діяльності на основі сакральної спадщини музею задля його популяризації на внутрішньому та міжнародному ринку туристичних послуг.

Біографії авторів

Юрій Фігурний, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Олексій Лукашевич, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

кандидат історичних наук, доцент, генеральний директор Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Ігор Гайдаєнко, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

кандидат історичних наук, учений секретар Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Оксана Висовень, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу військово-патріотичного виховання НДІУ

Лариса Капітан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор історичних наук, професор, професор кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Посилання

AVRAMENKO, S. (2021). Wrought Iron Gate in the Exposition of the Churchyard of the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Dnieper NIEZ “Pereiaslav”. Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav»: zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»: Collection of Scientific Articles). Pereiaslav (Kyiv region). Vol. 20 (22), р. 41–44. [in Ukr.]

AVRAMENKO, S. (2019). Intercession Church of 1774 from the Village of Sukhyi Yar, Stavyshche District, Kyiv Region, on theTerritory of the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Dnieper Region: History, Restoration, Exhibition. Pereiaslavika: Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav»: zbirnyk naukovykh statei (Pereiaslav: Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav»: Collection of Scientific Articles). Pereiaslav, Issue 12, р. 51–54. [in Ukr.]

The Act of Inspection of the Bell Tower from the Village Busheve, Rokytnia District, Kyiv Region, dated August 18, 1980. National Historical and Ethnographic Reserve “Pereiaslav”, Scientific and Methodological Department for the Protection of Cultural Heritage. [in Ukr.]

The Act of Inspection of the Church Gatehouse from the Village of Ostriiky, Bila Tserkva District, Kyiv Region, dated March 10, 1970. National Historical and Ethnographic Reserve “Pereiaslav”, Scientific and Methodological Department for the Protection of Cultural Heritage. [in Ukr.]

Act of Inspection of the Church of St. Paraskeva from the Village of Viunishche of Pereiaslav-Khmelnytsky District dated October 12, 1973. National Historical and Ethnographic Reserve “Pereiaslav”, Scientific and Methodological Department for the Protection of Cultural Heritage. [in Ukr.]

BEIDYK, O. (2004). Methodology and Methods of Analysis of Recreational and Tourist Resources of Ukraine. [A thesis for Doctor of Geographical Sciences degree, speciality 11.00.02, Economic and Social Geography]. Kyiv, 36 p. [in Ukr.]

BYKOV, I. (2016). Sacred Wooden Architecture of Kyiv Region. Pamiatky Ukrainy. Istoriia ta kultura (Sights of Ukraine. History and Culture), № 2, рp. 38–61. [in Ukr.]

BOZHUK, T. (2009). Methodological Aspects of Evaluation of Religious sites for tourist use]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka (Scientific Notes of National Pedagogical University of Ternopil Named after Volodymyr Hnatiuk). Ternopil: In TNPU, Issue 2, pp. 90–95. [in Ukr.]

BOZHUK, T. (2010). Concepts, Functions and Tasks of Religious Tourism. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna (Bulletin of Lviv University. History Series). Lviv: LNU. Issue 38, рp. 37–44. [in Ukr.]

BOZHUK, T. (2008). Evaluation of Sacred Tourist Sites. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats. Heohrafiia. (Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Collection of Scientififc Works Geography). Chernivtsi: Chernivtsi National University, Issue 391, pр. 193–208. [in Ukr.].

VOVKODAV, S. (2017). On the Functioning of the Museum of Space NIEZ “Pereiaslav” in the Church of St. Paraskeva]. Pytannia istorii nauky i tekhniky (On history of science and technology), № 4. рp. 73–77. [in Ukr.]

HUSEV, O. (1965). Unique Museum. A collection of Mills, a Butter Mill the Height of the House and a Few other Interesting Exhibits and Related Problems. Rabochaya Gazeta, September. p. 4. [in Rus.]

State Register of National Cultural Heritage. [online] Available at: http://ukrainaincognita.com [Accessed 25 February 2023]. [in Ukr.]

State Register of Monuments of Local Importance. [online] Available at: http://ukrainaincognita.com [Accessed 25 February 2023]. [in Ukr.]

DUDARCHUK, K. (2011). Spiritual Shrines as Objects of Sacred Tourism. Rehion-2011: Stratehia optymalnoho rozvytku: materialy naukovo-praktychnoii konferentsii (Region–2011: Strategy of Optimal Development: Proceedings of theScientific and Practical Conference). Kharkiv, pp.167–169. [in Ukr.]

YEHOROV, Y. (2019). The film “House of our Family” as a Documentary Monument to the History of the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Dnieper. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia “VIII mizhdestsyplinarni humanitarni chytannia (International Scientific-Practical Conference “VIII Interdisciplinary Humanitarian Readings”). Kyiv: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, 115 p. [in Ukr.].

ZHAM, M. (2002). From the Interior of the House to the Open-Air Museum. Memoirs. Recorded by G. Boyko, N. Boyko. Personal archive of O. Zham. 12p. [in Ukr.]

ZHAM, О. (2020). To the 50th Anniversary of the Museification of the Church of St. George from the Village of Andrushi of Pereiaslav District of Poltava Province in the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Dnieper Region: a Review of Sources. Naukovi zapysky Natsionalnoho istoryko-etnohrafichnoho zapovidnyka «Pereiaslav» (Scientific Notes of the National Historical and Ethnographic Reserve “Pereiaslav”). Vol. 17 (19), pp. 10–26. [in Ukr.]

ZHAM, O., TKACHENKO, N. (2014). To the History of the Formation of the Collection of Sacred Monuments of the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Dnieper. Materialy XII mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Tserkva – nauka – suspilstvo: pytannia vzaiemodii». Na poshanu Kyivskoho Mytropolyta Yevheniia (Bolkhovitinova). (Proceedings of the Twelfth International Scientific Conference “Church – Science – Society: Issues of Interaction”. In Honor of Kyiv Metropolitan Eugene (Bolkhovitinov)). May 28–30. Kyiv, pp. 87–92. [in Ukr.]

Book of Orders of the Historical and Hultural Reserve, Pereiaslav-Khmelnytskyi: (started on October 15, 1973 – finished on February 3, 1975). Pereiaslav-Khmelnytsky State Historical Museum. [1973–1975]. 47 p. [in Ukr.]

Book of Orders of the Historical Museum, Pereiaslav-Khmelnytskyi for 1965–1969: (started on January 1, 1965 – finished on May 5, 1969). Pereiaslav-Khmelnytskyi State Historical Museum. [1965–1969]. 243 p. [in Ukr.]

Book of Orders of the Historical and Cultural Reserve, Pereiaslav-Khmelnytskyi: (started on January 3, 1982 – finished on December 3, 1984). Pereiaslav-Khmelnytsky State Historical Museum. [1982–1984]. 182 p. [in Ukr.]

KUZENKO, V. Thee Saints Church in Pyshchyky. [online] Available at: https://www.myslenedrevo.com.ua. [Accessed 25 February 2023). [in Ukr.]

MANKOVSKA, R. (2019). Museums as a Component of Historical and Cultural Tourism. Historical and Cultural Tourism: Ukrainian and World Experience. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 5 kvitnia 2019r.) (Proceedings of the International Scientific Conference (Kyiv, April 5, 2019)). Kyiv: “Foliant”. p. 35. [in Ukr.]

NABOK, L., KOLYBENKO, O. (2007). Orthodox Churches of Pereiaslav Region: History, Research, Modernity. Kyiv, 176 p. [in Ukr.]

Architectural Monuments of the USSR under State Protection: a List. (1956). Kyiv: Derzhudvydav, 10 p. [in Ukr.]

Passport № 10 for the Architectural Monument “Church of St. Paraskeva from the village of Viunishche, Pereiaslav-Khmelnytskyi District, Kyiv Region, 1891”. Pereiaslav National Historical and Ethnographic Reserve, Scientific and Methodological Department for the Protection of Cultural Heritage. [in Ukr.]

Passport № 13 for the Architectural Monument “Church of St. George, 1768”. Pereiaslav National Historical and Ethnographic Reserve, Scientific and Methodological Department for the Protection of Cultural Heritage. [in Ukr.]

Passport to the Museum Object № 28 (1–3) “Estate of the Cossack Church” National Historical and Ethnographic Reserve, Scientific and Methodological Department for the Protection of Cultural Heritage. [in Ukr.]

Passport of the Monument of Architecture and Urban Planning of National Importance. Intercession Church. Pereiaslav National Historical and Ethnographic Reserve, Kyiv, 2008. 10 p. [in Ukr.]

PEPA, V. (1965). On Guard of History. RATAU. Visnyk respublikanskoi informatsii. (Bulletin of Republican Information). Volume XVIII, August 7, pp. 15–18. [in Ukr.]

POKHYLEVYCH, L. (1864). Legends about the settlements of the Kyiv province. Kyiv: type. KPL. [in Rus.]

SLOBODIAN, V. (1996). Catalog of Existing Wooden Churches of Ukraine and Ukrainian Ethnic Lands. Visnyk instytutu «Ukrzakhidproektrestavratsiia» (Bulletin of the Ukrzahidproektrestavratsiya Institute), Vol. 4, 101 p. [in Ukr.]

TKACHENKO, N. (2001). Religious Sights of Wooden Architecture of the Pereiaslav-Khmelnytskyi Museum of Folk Architecture and Life Ukrainska kultova arkhitektura u svitovomu konteksti: Zbirni Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Ukrainian Religious Architecture in World Context. Collected Proceedings of Scintific Conference). Kyiv, pp. 101–104. [in Ukr.]

TKACHENKO, N. (2005). Sacred Architecture of the Right Bank of Ukraine in the Exposition of the Museum of Folk Architecture and Life of National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». Vyvchennia istorychnoi ta kulturnoi spadshchyny Pravoberezhnoi Ukrainy: problemy i perspektyvy. Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. (Study of the Historical and Cultural Heritage of Right Bank Ukraine: Problems and Prospects. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference). Bila-Tserkva, pp. 38–41. [in Ukr.]

CHORNOVIL, V. (2003). Open Air Museum. Visnyk Pereiaslavshchyny (Bulletin of Pereiaslav Region), 23 September, 5 p. [in Ukr.]

SHKIRA, L., HRUDEVYCH, T. (2014). The Church of St. George the Victorious, village of Andrushi, Pereiaslav povit, Poltava Governorate – A look Through the Centuries. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Taras Shevchenko v doli slovianskykh narodiv: dialoh cherez stolittia i kordony» (Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Taras Shevchenko in the Fate of the Slavic Peoples: Dialogue Across Centuries and Borders”). Kyiv, pp. 86–90. [in Ukr.]

YAROMENKO, S. Folk Sacred Architecture as a Resource for Cognitive Types of Tourism. [online] Available at: http://gj.kherson.ua/archive/5/23.pdf. [Accessed 25 February 2023). [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Номер

Розділ

Українська національна культура