Тотемізм і його роль у формуванні українського етносу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(87).2023.281628

Анотація

У статті здійснюється аналіз однієї з найдавніших форм міфотворчої та культуротворчої практики людини – тотемізму, його виявів у давньоукраїнській міфології та ролі в генезисі українського етносу. Незважаючи на величезну кількість досліджень феномену тотемізму у вітчизняній і зарубіжній літературі, ще й дотепер залишається нерозкритою ціла низка проблем, пов’язаних з роллю тотемізму в спробах постановки й вирішення людиною метафізичних проблем свого буття, хоч на описовому рівні це зафіксовано в міфах багатьох спільнот на етапі родоплемінного устрою. Дослідження такого роду проблем у текстах давньоукраїнської міфології (замовлянь, демонологічних оповідок, обрядодій, казок) надає нам ключ до розуміння історії становлення світоглядних основ національного буття українців – проблеми, яка гостро актуалізувалась в часи нинішньої російсько-української війни. Також, на відміну від загальновідомих підходів до розгляду тотемізму, в статті питання визначення тотемізму, причин його виникнення, фаз розвитку розглядаються з боку їх взаємозв’язку з історичними формами самосвідомості людини. Докладно аналізується образ дерева-тотема в українській міфології – дерево як центр первісної моделі світобудови, природно-надприродний предмет, здатний захистити людину від підступів злих сил, як предметне втілення бога чи божества, межа і зв’язок між реальним і уявним світами. Через аналіз амбівалентного образу бика-тотема висловлюється припущення про формування українського етносу з племен, які мали різні, можливо, й антагоністичні, світоглядні налаштування.
У статті запропонована гіпотеза про фази розвитку колективної самосвідомості давніх предків українців у межах тотемного світогляду. Подається припущення, що через тотемні образи людина архаїчних фаз суспільного розвитку – в тому числі й предки українців – вперше здійснює спроби духовного прориву за межі існуючої даності відділити себе як окреме онтологічне утворення від предметів навколишнього світу.

Біографії авторів

Олена Клименко, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор соціологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу культурології НДІУ

Володимир Ятченко, Науково-дослідний інститут українознавства

доктор філософських наук, професор, завідувач відділу культурології НДІУ

Посилання

Anthology of Ukrainian Myth: Etiological, Cosmological, Anthropogonic, Theogonic, Solar, Lunar, Astral, Calendar, Historical Myths. (2006). In 3 Vol. Ternopil: Navchalna Knyha-Bohdan. [in Ukr.]

Anthropological Code of Ukrainian Culture and Civilization. (2020). In 2 Books. Book 1. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, 432 p. [in Ukr.]

BONDARENKO, A. (2017). Wolf Cult in the Military Traditions of Ancient Ukraine. Kyiv: Publisher Oleh Filiuk, 174 p. [in Ukr.]

VINARCHYK, L., MIKITINA, I. (2002). Tales of Bryansk Podesenya. Zhivaya Starina (Living Antiquity), № 4, pp. 12–14. [in Rus.]

VOROPAI, O. (1958). Customs of our People. In 2 Vol. Munich. [in Ukr.]

HALAICHUK, V. (2022). Demonological and Worldview Ideas and Beliefs of Polishchuks of Chernihiv Oblast. Narodoznavchi zoshiti (Ethnological Notebooks), № 6, pp. 1300–1332. [in Ukr.]

HOISAK, V. (2010). Language Picture of the World Reflected in Folk Carols from Lemkiv Region. Horlytsi, 228 p. [in Ukr.]

DELIÈGE, M. (2008). Essays on the History of Anthropology. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House, 259 p. [in Ukr.]

ELIADE, M. (2001). The Sacred in the Secular World. Mephistopheles and Androgen. Kyiv: Osnovy, 306 p. [in Ukr.]

From a Living Source. (1990). Kyiv: Radianska Shkola, 512 p. [in Ukr.]

Games and Songs. (1963). Kyiv: Publishing House of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 670 p. [in Ukr.]

ROZHKO, V., ANTONIUK, O., eds. (2011). Culturological Dictionary. Kyiv: UNTAM, 463 p. [in Ukr.]

KUTELMAKH, K. (1996). “Spasova Boroda”: Magic or Reality (Notes for Agrarian Motifs in Polishchuks Calendar Rites). Narodoznavchi zoshiti (Ethnological Notebooks), № 2, pp. 118–124. [in Ukr.]

LUBBOCK, J. (2011). The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man. Mental and Social Conditions of Savages. Moscow: Librokom, 478 p. [in Rus.]

LEVI-STRAUSS, K. (2000). Primitive Thought. Kyiv: Ukrainian Center of Spiritual Culture, 324 p. [in Ukr.]

MALINOVSKIY, B. (1992). Magic, Science and Religion. Magicheskyi kristall (Magic Crystal). Moscow: Respublika, 338 p. [in Rus.]

NAKONECHNA (HOSHCHITSKA), T. (2022). Tree in the Birthing Ritual of the Ukrainians of the Carpathians. Narodoznavchi zoshiti (Ethnological Notebooks), № 4 (166), pp. 827–835. [in Ukr.]

Dictionary of Religious Studies. (1996). Kyiv: The Fourth Wave, 389 p. [in Ukr.]

SLIPUSHKO, O. (2001). Ancient Ukrainian Bestiary (Zviroslov): National Character, Public Morality and Spirituality of Ancient Ukrainians in Animal Archetypes, Myths, Symbols, Emblems. Kyiv: Dnipro, 140 p. [in Ukr.]

Silver Oxen. Fairy Tales of the Mountains and the Foothills in the Records of Stepan Pushyk. (1995). Kyiv: Veselka, 394 p. [in Ukr.]

TARNOVYCH, Yu. (1941). Lemkivshchyna. Material Culture. Krakow: Ukrainian Publishing House, 160 p. [in Ukr.]

TYKHOVSKA, O. (2021). Magic and Mythology in the Ukrainian Folklore of Transcarpathia: Ethnopsychological Aspect. Uzhhorod: RIK-U, 511 p. [in Ukr.]

TYKHOVSKA, O. (2011). Ukrainian Folk Magic Fairy Tale: Psychoanalytic Aspect. Uzhhorod: Hrazhda, 255 p. [in Ukr.]

UKRAINETS, A. (2000-2003). Folk Clothing of Residents of Rokytne District. Etnokulturna spadshchyna Rivnenskoho Polissia (Ethnocultural Heritage of Rivne Polissia). Vol. 1–3. Rivne: Perspectyva. [in Ukr.]

Ukrainian Incantations. (1996). Kyiv: Dnipro, 306 p. [in Ukr.]

Ukrainian Folk Tales. Recorded, Complied and Literary Processed by Mykola Zinchuk. Book 4. Ternopil: Navchalna Knyha-Bohdan, 451 p. [in Ukr.]

FRAZER, J. (1980). Golden Bough. Moscow: Politizdat, 643 p. [in Rus.]

JUNG, K. (2013). Archetypes and the Collective Unconscious. Lviv: Astroliabia, 588 p. [in Ukr.]

SHINKARUK, V. (1996). Concept of Culture. Philosophical Aspects. The Phenomenon of Ukrainian Culture: Methodological Principles of Understanding. Kyiv: Phoenix, pp. 8–61. [in Ukr.]

YATCHENKO, V. (2009). Gods and People in a Ukrainian Fairy Tale. A Monograph. Kyiv: Millennium, 150 p. [in Ukr.]

YATCHENKO, V. (1998). On the Spiritual Development of the Ukrainian Ethnic Group in the Pre-Christian Era. Kyiv: VIPOL, 200 p. [in Ukr.]

YATCHENKO, V. (2012). Ukrainian Shamanism. Kyiv: Millennium, 215 p. [in Ukr.]

MALINOVSKI, B. (1986). Rolle des Mythos im Leben. Schriften zur Antropologie. Bd 4/2. – F/a M. [in Deu.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

Духовна культура