Універсальні закономірності етногенези народів середньої смуги Європи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(87).2023.282261

Анотація

За доби незалежності України, а саме з 1991 р., в українській етнології сталися суттєві зрушення. Вони були прямим наслідком 30-літньої дискусії між прибічниками різних версій україногенези (ранньосередньовічної, києворуської, пізньосередньовічної, трипільської), яка часом протікала в досить гострій формі. Зокрема, на дальньому марґінесі опинилися аматорські фантастичні «концепції» про походження українців від різних доісторичних пращурів – трипільців, арійців тощо. Пішла в небуття радянська ідеологема «давньоруська народність», що була основою офіційної в СРСР пізньосередньовічної версії походження східнослов’янських народів, зокрема й українців. Їй на зміну прийшла започаткована М. Грушевським і розроблена кількома поколіннями українських істориків, етнологів, лінгвістів, археологів ранньосередньовічна концепція україногенези, яка відповідає закономірностям етноісторичного розвитку народів середньої смуги Європи за доби середньовіччя, Нового та Новітнього часів.
Стаття присвячена перипетіям згаданої «тридцятилітньої війни» українських етнологів щодо захисту й утвердження верифікованої ранньосередньовічної концепції походження українського народу в свідомості українського суспільства. Особлива увага приділена обґрунтуванню універсальних принципів етногенези народів середньої смуги Європи, що лежать в основі зазначеної версії україногенези.
На жаль, у сучасній українській історіографії ця етнологічна тематика осмислюється не завжди об’єктивно. Так, у фундаментальному дослідженні К. Івангородського, присвяченому проблемі етногенези східних слов’ян, не знайшлося місця для констатації цих важливих зрушень у проблематиці україногенези, що сталися в Україні за доби незалежності за активною участю співробітників відділу української етнології Науково-дослідного інституту україно­знавства МОН України. Саме завдяки їхнім науковим і науково-популярним напрацюванням ранньосередньовічна концепція походження українців стала домінуючою у науковому й суспільному просторі України.

Біографія автора

Леонід Залізняк, Інститут археології НАН України

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу кам’яної доби Інституту археології НАН України

Посилання

ANDERSEN, B. (2001). Imagined Communities. Kyiv: Krytyka, 272 p. [in Ukr.]

BALUSHOK, V. (2004). Ethnogenesis of Ukrainians. Kyiv, 232 p. [in Ukr.]

BALUSHOK, V. (2005).When was the Ukrainian Nation Born? Dzerkalo tyzhnia (Mirror of the Week), № 15. [in Ukr.]

BALUSHOK, V. (2008).Ukrainian Ethnic Community. Ethnogenesis, History, Ethnonymy. Bila Tserkva: Published by V. Pishonkivskyi, 304 p. [in Ukr.]

BALUSHOK, V. (2016). Ethnogenesis of Ukrainians: to the History of Study, Issues of Methodology. Problems of the History of Central and Eastern Europe. Issue 5, pp. 239–255. [in Ukr.]

BARAN, V., BARAN, Ya. (2002).The Origin of the Ukrainian People. Kyiv, 406 p. [in Ukr.]

BRAICHEVSKYI, M. (1993). Synopsis of the History of Ukraine. Kyiv: Knowledge Publishing and Printing Center, 208 p. [in Ukr.]

BRAICHEVSKYI, M. (1995). About the Origin of the Ukrainian People. Materialy do ukrainskoi etnolohii (Materials to the Ukrainian Ethnology), Issue 1 (4), pp. 72–82. [in Ukr.]

BRAICHEVSKYI, M. (2002). The Origin of the Ukrainian People. Mykhailo Braichevskyi. A Scientist and a Personality. Kyiv: Phoenix, pp. 142–154. [in Ukr.]

HONCHAROV, O. (2007). Concepts of Ethnogenesis of Ukrainians. Ukrainian Ethnology: A Textbook. Kyiv: Lybid, pp. 16–26. [in Ukr.]

HRUSHEVSKYI, M. (1913). History of Ukraine-Rus. Vol. I. Kyiv, 500 p. [in Ukr.]

GUMILEV, L. (1993). Ethnogenesis and the Biosphere of the Earth. Moscow, 1993. 213 p. [in Rus.]

DASHKEVYCH, Ya. (1993).The Echo of the Ages: Three Views on the Past and Present of Ukraine. Ukraina. Nauka I kultura (Ukraine. Science and Culture), Issue. 26–27, pp. 44–78. [in Ukr.]

DOROSHENKO, D. (1991). Essays on the History of Ukraine. Lviv, 574 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1991). The Population of Polesie in the Mesolithic. Kyiv: Naukova dumka, 168 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1994). Essays on the Ancient History of Ukraine. Kyiv. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1995). The Origin of the Ukrainian People. Materialy do ukrainskoi etnolohii (Materials to Ukrainian Ethnology), Vol. I (4), pp. 115–123. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1996). The Origin of the Ukrainian People. Kyiv: Biblioteka ukraintsia, 80 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1996). Old Russian Nation: Imperial Myth or Historical Reality. Pamiat stolit (Memory of the Centuries), № 2, pp. 2–14. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1996). From the Sklavyny to the Ukrainian Nation. Kyiv: Biblioteka ukraintsia, 256 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (1998). Prehistory of Ukraine in the 10th–5th Millennia BCE. Kyiv: Biblioteka ukraintsia, 306 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2001). Problems of Ethnogenesis of Ukrainians from the Point of View of Modern European Ethnology. Magisterium. Arkheolohichni studii (Magisterium. Archaeological Studios), Issue 6, pp. 49–56. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2002). M. Yu. Brai­chev­skyi and the Origin of the Slavic Peoples. Mykhailo Braichevskyi. A Scientist and a Personality. Kyiv, pp. 67–83. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2003). Whether the Ice of the Old Rus Nationality has Disappeared above the Kyivan Rus? Magisterium. Arkheolohichni studii (Magisterium. Archaeological Studios), Issue 11, pp. 82–94. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2005). Origin of Ukrainians. In the Grips of Imperial Myths. Magisterium. Arkheolohichni studii (Magisterium. Archaeological Studios), Issue 20, pp. 94–100. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2005). At the Origins of the Ethnic Division of Mankind. Ethnic and Ethnocultural History of Mankind. Kyiv: Naukova dumka, pp. 9–68. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2008). Origin of Ukrainians: Between Science and Ideology. Kyiv: Tempora, 104 p. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2009). Old Russian or Old Ukrainian Nationality? Magisterium. Arkheolohichni studii (Magisterium. Archaeological Studios), Issue 36, pp. 70–75. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2011). Once Again about “Distortion of the Historiographical Process by L. L. Zalizniak” Regarding the Old Rus People. Ukrainians: Origins and Historical Destinies. Kyiv: Tempora, pp. 187–200. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2011). Did Ukrainians Live in Kyivan Rus, or Once Again about the Fifth Graph of the Inhabitants of Princely Kyiv. Ukrainians: Origins and Historical Destinies. Kyiv: Tempora, pp. 272–296. [in Ukr.]

ZALIZNIAK, L. (2019). Ancient History of Ukraine. Kyiv: Tempora, 640 p. [in Ukr.]

IVANHORODSKYI, K. (2018). Ethnic History of Eastern Slavs in Modern Historiography. Cherkasy, 422 p. [in Ukr.]

ISAIEVYCH, Ya. (1995). The Origin of Ukrainians: Historiographical Schemes and Politics. Materialy do ukrainskoi etnolohii (Materials to Ukrainian Ethnology),Vol. 1 (4), pp. 103–115. [in Ukr.]

KASIANOV, H. (1986). Engineering and Technical Sections of Trade Unions of Ukraine in Socialist Construction, 1926–1937. [A thesis for Candidate of Sciences degree in History]. Kyiv, 239 p. [in Rus.]

KASIANOV, H. (1999). Theories of Nation and Nationalism. Kyiv, 351 p. [in Ukr.]

KLEIN, L. (2010). Time of Centaurs. The Steppe Urheimat of the Greeks and Aryans. St. Petersburg: Eurasia, 496 p. [in Rus.]

KYRYCHENKO, Yu. (2013). The Problem of the Origin of the Ukrainian People in Modern Ukrainian Historiography. Etnichna istoriia narodiv Yevropy (Ethnic History of the Peoples of Europe), № 41, pp. 94–99. [in Ukr.]

KONCHA, S. (2004). To the Question of the Ukrainian Ethnogenetic Niche. Ukraine and the World: Ethnic, Scientific-Intellectual and Educational Dimensions. Kyiv: UVS, pp. 239–248. [in Ukr.]

KONCHA, S. (2008). History of Views on Ukrainian Ethnogenesis. Ukrainian Studies: A Textbook. Kyiv: Kyiv University Publishing House, pp. 209–227. [in Ukr.]

KRYMSKYI, A. (1922). The Ukrainian Language, Where it Came from and How it Developed. Essays on the History of the Ukrainian Language. Kyiv, pp. 16–37. [in Ukr.]

KRYPIAKEVYCH, I. (1990). History of Ukraine. Lviv: Svit, 520 p. [in Ukr.]

KUZMINA, E. (1994). Where did the Indo-Aryans Come from? Moscow. [in Rus.]

MOTSIA, O. (1990). Old Rus Nationality. UIZ (Ukrainian Historical Journal), № 7, pp. 3–13. [in Ukr.]

MOTSIA, O. (2002). “From the Myths of the World”: About the Time of the East Slavic Nations Emergence”. Ruthenica. Kyiv, pp. 64–69. [in Ukr.]

MOTSIA, O. (2007). Southern “Rus Land”. Kyiv: Korvin Press, 264 p. [in Ukr.]

MOTSIA, O. (2012). “Antes” – “Rus” – “Ukrainians”. The Formation of Identity Among the Slavs of Southern Eastern Europe in the 5th–19th Centuries. Kyiv: Naukova dumka, 218 p. [in Ukr.]

MOTSIA, O. (2015). “Internal” Rus in the Context of Clarifying Borders. Arkheolohiia (Archaeology), № 1, pp. 51–60. [in Ukr.]

NIMCHUK, V. (1996). Southern Old Rus Dialects – the Basis of the Ukrainian Language. History of the Ukrainian Language. Kyiv, pp. 257–269. [in Ukr.]

PAVLENKO, Yu. (2002). Theoretical and Methodological Foundations of the Study of East Slavic Peoples in the Context of Civilization. Ruthenica. Kyiv, pp. 9–24. [in Ukr.]

PIVTORAK, H. (1993). Ukrainians: Where We Come from and our Language. Kyiv, 200 p. [in Ukr.]

PIVTORAK, H. (1996). When did the Ukrainian Language Emerge? History of the Ukrainian Language. Kyiv, pp. 270–279. [in Ukr.]

POLONSKA-VASYLENKO, N. (1992). History of Ukraine: in 2 Volumes. Kyiv, Vol. 1–2. [in Ukr.]

SEDOV, V. (1995). Slavs in the Early Middle Ages. Moscow, 416 p. [in Ukr.]

TARANENKO, O. (1996). The Language of Kyivan Rus: a Knot of Historical-Linguistic and Political-Ideological Problems. History of the Ukrainian Language. Kyiv, pp. 280–286. [in Ukr.]

TERLETSKYI, L. (1995). Ethnogenesis of the Ukrainian People. Lviv, 623 p. [in Ukr.]

TOYNBEE, A. (1995). Study of History. Vol. 1–2. Kyiv, 614 p. [in Ukr.]

TOLOCHKO, O. (2002). Imagined Nationality. Ruthenica. Kyiv, pp. 112–117. [in Ukr.]

TOLOCHKO, O. (2005). Old Russian Nationality: Imagined or Real. St. Petersburg, 220 p. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2010). Peculiarities and Regularities of the Emergence and Formation of the Ukrainian Ethnos from the Earliest Times to the Middle of the 14th Century on the Territory of Ukraine: Ethnic, State-Building and Nation-Building Processes in the Ukrainian Studies Dimension. Kyiv, 158 p. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2016). Scientific Model of Periodization of the Origin of Ukrainians in the Work of V. Balushok “Ukrainian Ethnic Community: Ethnogenesis, History, Ethnonym”. Hileia, Issue 112, pp. 108–112. [in Ukr.]

CHUBATYI, M. (1964). Princely of Rus – Ukraine and the Emergence of Three East Slavic Peoples. New York. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2016). The Origin of the Ukrainian People in the Historiographical Discourse at the End of the 19th and the Beginning of the 21st Centuries. [A thesis for Candidate of Sciences degree in History]. Pereiaslav, 18 p. [in Ukr.]

SHAKUROVA, O. (2017). Basic Concepts of the Ethnogenesis of the Ukrainian People: National Historiography (the End of the 19th – Beginning of the 21st Century). Kyiv, 272 p. [in Ukr.]

SHEVELOV, Yu. (1996). Why the Common Russian Language and not the Vibchorus Language. History of the Ukrainian Language. Kyiv, pp. 191–205. [in Ukr.]

SHOSTAK, M. (2011). Basic Theories of the Formation of Kyivan Rus in Ukrainian Studies of the 20th–21th Centuries. Kyiv, 142 p. [in Ukr.]

SPENGLER, O. (1993). Sunset of Europe. Essays on the Morphology of World History. Moscow, 588 p. [in Ukr.]

YUSOVA, N. (2005). The Genesis of the Concept of Ancient Rus Nationality in the Historical Science of the USSR (1930s – the First Half of the 1940s). Vinnytsia: Konsol LLC, 545 p. [in Ukr.]

YUSOVA, N. (2006). “Old Rus Nationality” (1930s – First Half of 1940s). Kyiv, 620 p. [in Ukr.]

YUSOVA, N. (2008). How “the Ice Breaks” Over the “Distorted” Discourses of “Experts”. Ukrainian Historical Collection. Kyiv: Institute of History of Ukraine of the NASU, Vol. 11, pp. 444–470. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

Дискусійна трибуна