Тенденції українознавчих досліджень ХVI Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(87).2023.282898

Анотація

У статті досліджується проблематика й структура українознавчих досліджень учасників ХVI Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти. Акцентується увага на дослідницьких роботах школярів, у яких відобразилася комплексність українознавчих студій, що є підсумком наполегливої та творчої і пошукової діяльності як авторів, так і наукових керівників. Наукові розвідки характеризуються різноманітним тематичним наповненням, що пов’язане з вивченням історії України, культури певного регіону, де мешкають автори, а також ґрунтовним аналізом творчості відомих українських письменників та митців. Заслуговують на увагу чимало робіт, які присвячені проблематиці функціонування і наповнення інформаційно-культурного простору українським контентом, що зумовлює збереження й примноження українських традицій та звичаїв. Актуальними є дослідження про особливості формування української ідентичності в контексті сучасних інформаційних і глобалізаційних процесів, враховуючи виклики сьогодення.
Наголошено на актуальній проблемі сьогодення – темі війни і миру, адже конкурсанти у своїх роботах описують діяльність людей, які згуртовують українську націю під час війни, показують свій героїзм на полі бою, захищаючи рідну землю, а це піднімає дух патріотизму і є прикладом мужності та героїзму.
Різноманітність науково-дослідних конкурсних робіт з різних напрямів українознавчої тематики свідчить про потужний інтерес молодого покоління українців до вивчення історичних фактів і військових подій під час російського вторгнення в Україну, мужньої боротьби українських захисників і захисниць, роботи волонтерів, вшанування пам’яті українських героїв, а також до наукових пошуків щодо розвитку української культури та формування національної ідентичності.

Біографії авторів

Олена Газізова, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, завідувачка відділу українознавства в науково-освітньому просторі НДІУ

Людмила Сорочук, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу українознавства в науково-освітньому просторі НДІУ

Алла Кононенко, Науково-дослідний інститут українознавства

старший науковий співробітник відділу українознавства в науково-освітньому просторі НДІУ

Світлана Бойко, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу українознавства в науково-освітньому просторі НДІУ

Софія Іванець, Науково-дослідний інститут українознавства

молодший науковий співробітник відділу українознавства в науково-освітньому просторі НДІУ

Посилання

BOIKO, S. (2022). Formation of National Identity of Ukrainian Youth in the Conditions of Russian-Ukrainian War. Ukrainoznavchyi almanakh (Almanac of Ukrainian Studies), Vol. 30, pp. 17–21. [in Ukr.]

HAZIZOVA, O. (2020). Formation of National and Cultural Identity in Students and Youth: Ukrainian Studies Priorities. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 4 (77), pp. 170–182. [in Ukr.]

KALAKURA, Ya. (2023) Ukrainian Studies in the Challenges of Moscow’s War Against Ukraine. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (86), pp. 15–25. [in Ukr.]

KONONENKO, P. (2005). Ukrainian Studies: A Textbook for Higher Education Institutions. Kyiv, 680 p. [in Ukr.]

Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine Dated 06.06.2022 №. 527 “On Some Issues of National Patriotic Education in Educational Institutions of Ukraine and Recognition as Losing Its Force, Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine Dated 16.06.2015 No. 641”. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016- %D1%80 [Accessed 15 April 2023]. [in Ukr.]

Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine Dated August 16, 2022. No. 2537-IX “On the Adoption as a Basis of the Project of the Law of Ukraine on the Main Principles of State Policy in the Sphere of the Establishment of Ukrainian National and Civil Identity” [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2537-20#Text [Accessed 15 April 2023]. [in Ukr.]

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine Dated December 14, 2016 № 988-r “On the Approval of the Concept of Implementation of State Policy in the Field of General Secondary Education Reform "New Ukrainian School" for the Period Until 2029.” [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80 [Accessed 15 April 2023]. [in Ukr.]

SOROCHUK, L. (2021). Functioning of Ukrainian Ethnocultural Tradition in the Conditions of Modern Challenges and Threats. Ukrainoznavchyi almanakh (Almanac of Ukrainian Studies), Vol. 29, pp. 164–171. [in Ukr.]

TSIPKO, A. (2019). Ukrainian Scientific Discourse: Dominants of Communicative Projections. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (71), pp. 16–30. [in Ukr.]

TSIPKO, A., BOIKO, T., HAZIZOVA, O., BOIKO, S. (2020). “Ukrainian Studies” Optional Curriculum for the 5th–11th Grades of Ukrainian General Secondary Educational Institutions. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1 (74), pp. 98–147. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

Освіта