Особливості функціонування державної мовної політики в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(87).2023.283300

Анотація

У статті проаналізовано особливості реалізації державної мовної політики в Україні в умовах відновлення української державності та набуття українською мовою державного статусу. Виявлено, що державна мовна політика була непослідовною і не завжди відповідала потребам часу. Так, дуже важливий мовний закон 1989 р., який був проривним у кінці 80-х років, у 90-х роках ХХ ст. вже застарів і потребував суттєвого доопрацювання, оскільки приймався за часів СРСР, а почав реально функціонувати в незалежній Україні. Зазначено, що українська влада була дуже толерантною щодо росії і тому намагалася не порушувати статус-кво і не обмежувала сферу вживання російської мови, яка продовжувала домінувати над українською у суспільстві, за винятком освіти і науки. Зазначено, що за каденції проукраїнського президента В. Ющенка питання повернення повноцінного функціонування української мови в усі сфери державного і суспільного життя відкладалося на майбутнє. З’ясовано, що за часів проросійського президента В. Януковича почався активний наступ на українську мову та повернення російській не лише де-факто, а і де-юре офіційного статусу в Україні. Яскравим прикладом цього стало прийняття і впровадження в життя закону «Про засади державної мовної політики» 2012 р. Показано, що лише з початком повномасштабної російсько-української війни українська мова почала поступово відновлювати свої позиції та обмежувати вплив російської на суспільне життя. Цей позитивний процес був підтверджений законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 2019 р., який поступово впроваджується в усі сфери життєдіяльності українського суспільства та допомагає українській мові зайняти своє гідне місце в Українській державі. Доведено, що державна мовна політика має впроваджуватись у всі сфери суспільного життя на всій території України, особливо на Сході та Півдні, які в радянську добу та за часів незалежності України найбільше постраждали від зросійщення та асиміляції.

Біографія автора

Наталія Безсмертна, Науково-дослідний інститут українознавства

науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Посилання

AZHNIUK, B. (2021). Language Policy: Ukraine and the World: A Monograph. Kyiv: Publishing House of Dmytro Buraho, 420 p. [in Ukr.]

YEVSIEIEVA, H. (2010). State Language Policy and the Ukrainian National Idea: A Monograph. Dnipropetrovsk: DRIPA NAPA, 337 р. [in Ukr.]

YERMOLENKO, S. (2007). Language and the Ukrainian Studies Worldview. A Monograph. Kyiv: RIUS, 444 р. [in Ukr.]

The Law of Ukraine on Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text [in Ukr.]

Constitution of Ukraine. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukr.]

LOZYNSKYI, R. (2008). The Language Situation in Ukraine (a Socio-Geographical Perspective): A Monograph. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv Publishing House, 502 р. [in Ukr.]

MASENKO, L. (2008). Conditional Ukraine (Linguistic State). Kyiv: Tempora, 88 р. [in Ukr.]

MASENKO, L. (2004). Language and Society: The Postcolonial Dimension. Kyiv: KM Akademiia Publishing House, 163 р. [in Ukr.]

BESTERS-DILHER, Yu., ed. (2008). Language Policy and Language Situation in Ukraine: Analysis and Recommendations (2008). Kyiv: Kyiv Mohyla Academy Publishing House, 363 р. [in Ukr.]

MAIBORODA, O., ed. (2008). Language Situation in Ukraine: Between Conflict and Consensus. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the NAS of Ukraine, 398 р. [in Ukr.]

Language Legislation. Encyclopedia of Modern Ukraine. [online] Available at: https://esu.com.ua/article-68169 [in Ukr.]

About the Basics of State Language Policy. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/ed20120703#Text [in Ukr.]

About Languages in the Ukrainian SSR. [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8312-11 [in Ukr.]

RADEVYCH-VYNNYTSKYI, Ya. (2011). Bilingualism in Ukraine: Theory, History, Language Use: A Monograph. Kyiv; Drohobych: Posvit, 590 р. [in Ukr.]

RADEVYCH-VYNNYTSKYI, Ya., IVANYSHYN, V. (2012). Language and Nation: Theses about the Place and Role of Language in the National Revival of Ukraine. 6th ed., ext. Lviv: Apriori Publishing House, 212 р. [in Ukr.]

RUDA, O. (2009). Communicative Deviations in the Conditions of Ukrainian-Russian Bilingualism: A Monograph. NAN of Ukraine, Institute for Ukrainian Language. Kyiv, 198 р. [in Ukr.]

RUDA, O. (2012). The Language Issue as an Object of Manipulative Strategies in Modern Ukrainian Political Discourse: A Monograph. NAS of Ukraine, Institute for Ukrainian Language. Kyiv, 232 р. [in Ukr.]

SAVOISKA, S. (2015). Language Policy in Modern Ukraine: Destructive and Constructive: Interregional Academy of Personnel Management. Kyiv: Prosvita, 687 р. [in Ukr.]

SAVOISKA, S. (2013). Linguistic and Communicative Policy as a Specific Area of State Policy in a Polyethnic Society: Theoretical and Historical Analysis: A Monograph. Kyiv: Prosvita, 422 р. [in Ukr.]

SAVOISKA, S. (2011). Linguistic-Ppolitical Separatism as a Factor Destabilizing the National Unity of Ukrainian Society in the Conditions of Post-Soviet Transformation. Kyiv: Prosvita Publishing Centre, 408 р. [in Ukr.]

TKACHENKO, O. (2014). Ukrainian Language: Present and Historical Perspective. Kyiv: Naukova dumka, 511 р. [in Ukr.]

Ukrainian Language. Encyclopedia. (2004). 2nd ed., rev. and ext. Kyiv: Publishing House «Ukrainian Encyclopedia» N. A. M. P. Bazhan, рр. 357, 361. [in Ukr.]

SHEVCHUK, Yu. (2015). Language Schizophrenia. Brustury: Dyskurs, 60 р. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

Мовні виміри ідентичності