Створення та функціонування бібліотечної мережі на Переяславщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(87).2023.283304

Анотація

У статті досліджується процес становлення і розвитку бібліотечної мережі Переяславщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у контексті асиміляторської політики, яку проводили російські імперіалісти щодо українців. Методологічною основою роботи є системний підхід, принципи критичного та структурно-системного підходу до джерельної бази. Застосовано історико-порівняльний, хронологічний та конкретно-історичний методи у їх сукупності, а також спеціальні методи джерелознавчого аналізу документів і матеріалів. Простежено зв’язок між просуванням «русского мира» в Україні на початку ХХІ ст. та асиміляторською політикою, яку системно проводили російські імперіалісти щодо українців на зламі ХІХ – ХХ ст. Встановлено наявність бібліотечної мережі на Переяславщині. Висвітлено діяльність повітового й губернського земств у напрямку організації бібліотек на селі. Окреслено особливості функціонування бібліотек, комплектування книжкового фонду, динаміку основних бібліотечних показників. З’ясовано суспільну та просвітницьку роль мережі книгозбірень та її вплив на культурно-освітній простір Переяславщини в ХІХ – на початку ХХ ст. Розкрито особливості заснування мережі сільських народних бібліотек й отримано відомості про їх діяльність. Виявлено, що мережа сільських бібліотек Переяславського повіту була нечисленною, бібліотеки розподілялися по території повіту нерівномірно, книжкові фонди переважно були мізерні, однотипні за складом і тематикою, поповнювалися епізодично, комплектувалися здебільшого російськомовною літературою, обмежувалися каталогом дозволеної для використання в народних бібліотеках літератури. Доведено, що бібліотеки Переяславщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. прямо й опосередковано сприяли асиміляторській політиці, яку системно та цілеспрямовано проводили російські імперіалісти щодо українців з метою їх цілковитої асиміляції.

Біографії авторів

Юрій Фігурний, Науково-дослідний інститут українознавства

кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ

Олена Жам, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Музею хліба Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Оксана Висовень, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор історичних наук, професор кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Лариса Капітан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор історичних наук, професор, професор кафедри античності, середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Посилання

IVANENKO, D., comp. (1900). Address-Calendar and Reference Book of the Poltava Province for 1900. Poltava: Typolithography of the Provincial Administration. 122 р [in Rus.]

Address-Calendar and Reference Book of the Poltava Province for 1903. (1903). Publication of the Poltava Provincial Statistical Committee. Poltava Typolithography of the Poltava Provincial Administration, 133 p. [in Rus.]

Alphabetical Index of Populated Areas of the Poltava Province for 1910. (1913). Poltava, 262 p. [in Rus.]

Libraries and Reading Rooms of the People’s Sobriety Care Committee of the People’s Sobriety Care Society. Ukrainian Library Egcyclopedia. [online] Available at: https://ube.nlu.org.ua›article›Libraries and reading rooms. [Accessed 18 May 2023]. [in Ukr.]

DUBROVYNA, L., ONYSHCHENKO, O. (2009). Librarianship in Ukraine in the 20th Century. Kyiv, 530 p. [in Ukr.]

KUTSENKO, Yu. (2014). The Establishment and Development of the Pereiaslav Male Gymnasium (1906–1919). Scientific Notes on Ukrainian History. Issue 34, pp. 51–58. [in Ukr.]

Report of the Pereiaslav Zemstvo Administration for 1894. (1895). Pereiaslav: Lepskii and Vurman’s Printing House, Kubyshkin’s House, 189 p. [in Rus.]

Memorable Book of the Poltava Province for 1913. Edition of the Poltava Provincial Statistical Committee. (1913) Poltava. Electric Typolithography of the Provincial Administration. 446 p. [in Rus.]

Memorable Book of the Poltava Province for 1915. Edition of the Poltava Provincial Statistical Committee edited by N. A. Snesskyi. (1915). Poltava: Typolithography of the Provincial Administration, 485 p. [in Rus.]

Memorable Book of the Poltava Province for 1916. Edition of the Poltava Provincial Statistical Committee edited by N. A. Snesskyi. (1916). Poltava: Typolithography of the Provincial Administration, 379 p. [in Rus.]

KOTSUR, V., GURZHII, O., LOKHA, V. (2019). Pereiaslav Society at the Crossroads of Eras: People, Events, Facts: A Monograph. 2nd ed., ext. and rev. Kyiv: Yurka Lyubchenka LLC, 624 p. [in Ukr.]

Poltava Calendar for 1909. (1909). Poltava: Typolithography of the Provincial Administration [in Rus.].

Pomokliv Starosta District № 5. Tashanska Community. [online] Available at: https://tashanska-gromada.gov.ua [Accessed 18 May 2023]. [in Ukr.].

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Zemstvo Assembly of the 10th Convocation of 1874. (1874). Poltava: Pihurenko’s Printing House, 147 p. [in Rus.].

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 30th Convocation in September, 1894. (1895). Pereiaslav, Lepskii і Vurman’s Printing House, Naidys’s House, 109 p. [in Rus.].

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 32nd Convocation in June, 1896. (1896). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Naidys’s House, 85 p. [in Rus.]

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 33rd Convocation in August, 1897and an Emergency Zemstvo Assembly on November 7, 1897. (1898). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Naidys’s House, 130 p. [in Rus.]

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 34th Convocation in October, 1898 and an Emergency Zemstvo Assembly on Febryary 19, 1899. (1899). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Naidys’s House, 185 p. [in Rus.]

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 35th Convocation in October, 1899. (1900). Pereiaslav: Lepskii і Vurman’s Printing House, Naidys’s House, 157 p. [in Rus.]

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 36th Convocation in October, 1900. (1901). Pereiaslav: Lepskii and Vurman’s Printing House, Kubyshkin’s House, 105 p. [in Rus.]

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 37th Convocation in August 1901. (1902). Pereiaslav: Lepskii and Vurman’s Printing House, Kubyshkin’s House, 129 p. [in Rus.]

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 39th Convocation in September 1903 and an Emergency Zemstvo Assembly on June 15, 1903. (1904). Pereiaslav: Lepskii and Vurman’s Printing House, Kubyshkin’s House, 229 p. [in Rus.]

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 42nd Convocation in September 1906 and an Emergency Zemstvo Assemblies on May 6 and June 25, 1906. (1907). Pereiaslav: Lepskii and Vurman’s Printing House, Kubyshkin’s House, 378 p. [in Rus.]

A Set of Resolutions of the Pereiaslav County Regular Zemstvo Assembly of the 48th Convocation in September 1912. (1913). Pereyaslav: Lepskii and Vurman’s Printing House, Kubyshkin’s House, 264 p. [in Rus.]

SOKOLOV, V. (2017). Organization of Activities of the Pavlenkov’s Libraries by the Kyiv Literacy Association in 1900–1907. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia (Library Science. Documentary Science. Informotology), № 1, pp. 48–65. [in Rus.]

SOLOMONOVA, T. (2010). People’s Libraries and Reading Rooms of Committees for the Care of People’s Sobriety (on the Example of the Vinnytsia District of the Podilsk Province). Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ser. Bibliotekoznavstvo. Knyhoznavstvo (Scientific Works of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University. Series: Library Science. Bibliography), Issue 2, pp. 180–190. [in Ukr.]

Reference Book for Poltava Province for 1906. (1906). Poltava Typolithography of the Provincial Administration, rented by D. N. Podzemskyi. [in Rus.]

Reference Book of the Poltava Province for 1907. (1907). Poltava Typolithography of the Provincial Administration. [in Rus.]

Reference Book for Poltava Province for 1908. (1908). Poltava Typolithography of the Provincial Administration. [in Rus.]

SHANDRA, B. (2010). People’s Libraries. Encyclopedia of the History of Ukraine. Kyiv, Vol. 7, pp. 194. [in Ukr.]

SHAROSHKINA, N. (2017). Development of Public Libraries-Reading Rooms in the Kyiv Region (End of the 19th – Beginning of the 20th Century). Scientific Journal: Pedagogical “ScienceRise Education”, № 3(11), pp. 41–45. [in Ukr.]

St. Petersburg Literacy Committee. [online] Available at: https://ru.wikipedia.org [Accessed 18 May 2023]. [in Rus.]

KHAVKINA, L. (1911). Guide for Small Libraries: with Pictures, Sample Forms, and Indexes. Moscow: Printing House of I. D. Sytin Partnership, 132 p. [in Rus.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Номер

Розділ

Історичні студії