Газізова Олена Олександрівна

кандидат історичних наук

завідувач відділу українознавства в науково-освітньому просторі НДІУ, м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-5353-5637

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8-ZIwEAAAAAJ

  1. Газізова О. Загрози національній безпеці в гуманітарній площині: ціннісно-смислові аспекти. // Українознавчий альманах. Випуск 27. Київ: «Міленіум», 2020. С. 60–67. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2020_27_11 
  2. Газізова О. Українознавчі пріоритети формування національно-культурної ідентичності учнівської молоді. // Українознавство. 2020. № 4. С. 170–182 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qSpIz7fR2p0J:journal.ndiu.org.ua/article/view/218698/221946&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
  3. Газізова О. Державні пріоритети у збереження етнонаціональної ідентичності представниками української діаспори: освітній контент. // Українознавчий альманах. Випуск 28. К.: «Міленіум», 2021, с. 34-39. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2021_28_7 
  4. Газізова О. ХІV Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. // Українознавство. №2(79), 2021 р. с. 177–199. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:U6R9s_RhUM0J:journal.ndiu.org.ua/article/view/236396/236865&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua 
  5. Газізова О. Державні підходи до формування національних цінностей української молоді: безпековий вимір. // Українознавчий альманах, 2021. Випуск 29. К.: «Міленіум», 2021. С. 52–57.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2021_29_9 
  6. Газізова О. Українська мова та культура в Кримській області УРСР в 50–60-х рр. XX ст.: шлях від розвитку до занепаду. // Українознавство № 4, 2021. С. 169-180. http://journal.ndiu.org.ua/article/view/249061
  7. Газізова О. ХV Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів //. Українознавство. № 2, 2022 р. C. 164–194. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2022_2_12
  8. Газізова О. ІІ Міжнародний конкурс для вчителів закладів загальної середньої освіти України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі пріоритети освітнього процесу»). // Українознавство. № 2, 2022 р. C. 195–234. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2022_2_13 
  9. Газізова О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір: освітній аспект. // Українознавство. № 3(84), 2022 р. С. 200–215. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2022_3_13 
  10. Газізова О. Забезпечення культурно-освітніх інтересів етнічних українців в АР Крим у 1991–2014 рр.: проблеми та позитивні практики. // Віснику Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії № 45/2022. С. 92–99. DOI https://doi.org/10.30970/PPS.2022.45.11