Настояща Катерина Василівна

кандидат соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YqAUT9IAAAAJ

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2338-9448

Вибрані публікації: 

Настояща К. В. Феномен глобалізації: витоки, вектори, тренди в контексті соціокультурного аналізу. Українознавство. – 2020. № 3. С. 168–178. URL: http://journal.ndiu.org.ua/article/view/212573

• Настояща К. В. Українська соціологія за радянських часів: існування попри перепони. Українознавчий альманах. Т. 26. С. 71–76.  URLhttps://ukralmanac.univ.kiev.ua/index.php/ua/article/view/365