Феномен глобалізації: витоки, вектори, тренди в контексті соціокультурного аналізу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(76).2020.212573

Ключові слова:

глобалізація, глобальні тренди, амбівалентні тенденції, постматеріалізм

Анотація

У статті розглядаються різні теорії глобалізації і, зокрема, робиться висновок про те, що вони часто настільки істотно різняться, що навіть відсутнє однозначне тлумачення дефініції «глобалізація», адже різні наукові концепції пропонують і різний підхід до розуміння сутності й процесів цього явища. Така ситуація ілюструє суперечливість і різне ставлення до глобалізації в сучасному світі: від сприйняття та навіть абсолютизації до пов­ного її заперечення. Учені й спеціалісти різних галузей науки сперечаються з приводу плюсів і мінусів, які несе у собі глобалізація, проте мають спільну позицію в одному – прояви цього процесу мають місце в усіх сферах суспільного життя, і зміни неминучі. Визначаються головні розвиткові зміни, привнесені глобалізацією, її парадокси, тенденції і тренди. Особлива увага в статті приділена глобальним трендам. Важливим концептуальним моментом авторської методологічної оптики є також те, що кожен тренд є принципово завжди висхідним і, набуваючи апогею розвитку, детермінує появу антипода – антитренду як антагоністичних тенденцій. Крім того, що кожен тренд породжує антитренд, на наш погляд, сьогодні чітко простежуються такі основні цивілізаційні тренди, які утворюють єдиний процес глобалізації: індивідуалізація, віртуалізація, мобільність, гібридизація. Автор стверджує, що в різних соціумах ці глобальні тренди себе означують через сукупність тенденцій. Ці тенденції можуть бути амбівалентними і в різних суспільствах мати різний перебіг, але так чи інакше вони маркуватимуть собою глобалізацію як процес цілісний, загальний процес постійних, безупинних змін.

Біографія автора

Kateryna Nastoiashcha, Науково-дослідний інститут українознавства

Катерина Настояща

кандидат соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Посилання

Stepanenko, V. (2015). Civil Society: Discourse and Practices. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, 420 p. [in Ukr.]

Piterze, Ya. (2008). Globalization as Hybridization. Global Modernities. Kyiv: Nika-Tsentr, pp. 73–105. [in Ukr.]

Lerner, D. (1968). Modernization: Social Aspects. International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, pp. 386–395. [in Eng.]

Zapf, W. (1973). Differences in Path of Development: An Analysis for Ten Countries. Building States and Nations: Models and Data Resources, Vol. I. London: Sage, pp. 161–211. [in Eng.]

Fukuyama, F. (2004). The End of History and the Last Man. [online]. Moscow. Available at: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/6341 [Accessed 01 Oct. 2013]. [in Rus.]

KHabermas, Yu. (2002). The Relationship between the System and the World of Life under the Conditions of Late Capitalism. In: Theoretical Sociology: An Anthology: In 2 Vol. Moscow, pp. 353–372. [in Rus.]

HaIdaI, Yu. (2005). Formation of the Conceptual Foundations of the Economic Globalization Process. Ekonomika: problemy teorii i praktyky (Economics: Problems of Theory and Practice), Vol 1 (208). Dnipropetrovsk: DNU Press, pp. 223–235. [in Ukr.]

Kulidzhanishvili, A. (2004). Globalization and National Cultures. In: Zb. materialiv mizhnar. sympoziumu, 19–20 travnia (Collected Proceedings of the International Symposium. May 2004). Vol. 2. Saint Petersburg, pp. 142–154. [in Ukr.]

Giddens, E. (2003). The Structure of the Society: An Essay on the Theory of Structuring. Moscow: Akademicheskiy proekt, 235 p. [in Rus.]

Bauman, Z. (2005). Individualized Society. Moscow: Logos, 390 p. [in Rus.]

Berger, P. (1990). Understanding the Modernity. Sotsiologicheskiye issledovaniya (Sociological Studies), (7), pp. 127–133. [in Rus.]

SavelIev, Yu. (2017). Multi­dimensional Modernity: Social Inclusion in the Assessment of Social Development: A Monograph. Kyiv: Kyivskyi universytet. [in Ukr.]

Darendorf, R. (2006). Searching for a New System: Lectures on Freedom Policy in the 21st Century. Kyiv: Kiyv-Mohyla Academy, 109 p. [in Ukr.]

InglKhart, R., VelTSel, K. (2011). Modernization, Cultural Changes, and Democracy: The Sequence of Human Development. Moscow: Novoye izdatelstvo, 464 p. [in Rus.]

IngElhart, R. (1997). Modernization and Post-Modernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 453 p. [in Eng.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософські проблеми українознавства