№ 3(76) (2020)

DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(76).2020

Зміст

Історичні студії

Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внутрішніх зв’язках і стосунках: брати і сестри PDF
Iryna Voronchuk 8-20
Повсякдення українського парафіяльного духовенства кінця XVI – першої половини XVII століття (за твором «Perspeсtiwa» Касіяна Саковича) PDF
Mykhailo Dovbyshchenko 21-40
«Кгдєж нєслyшнє сторона поступовала»: шляхетська рефлексія судового процесу на Волині у другій половині XVI – першій половині XVII століття PDF
Ihor Huliuk 41-52
Шляхтич Ян-Самуель Ґлоґовський як представник політичної еліти Чернігівського воєводства на вигнанні PDF
Myroslava Vorobei 53-61
Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат: таємна війна Російської Федерації проти Української Держави (квітень – грудень 1918 р.) PDF
Pavlo Hai-Nyzhnyk 62-81
Бібліотеки Ф. Вовка та Музею (Кабінету) антропології та етнології ім. Ф. Вовка при ВУАН PDF
Tamara Kutsaieva, Larysa Didora 82-95

Військова історія

Військові операції українських і польських військ на Правобережній Україні (1920 р.) в сучасній українській історіографії PDF
Serhii Hubskyi 96-114
Бойові дії в зоні АТО у вересні – грудні 2014 року PDF
Anton Bondarenko 115-123

Філософські проблеми українознавства

Офіційний історичний наратив Росії як інструмент агресії: конструювання та об’єктивація PDF
Valentyn Krysachenko 124-146
Особливості розробки проблеми української ментальності філософами Київської школи (соціально-ціннісні аспекти) PDF
Nadiia Turpak 147-159
Вплив західноєвропейських дискурсів на становлення Київської філософської школи PDF
Leonid Chuprii 160-167
Феномен глобалізації: витоки, вектори, тренди в контексті соціокультурного аналізу PDF
Kateryna Nastoiashcha 168-176

Гуманітарні виклики ХХІ ст.

Концепт ідентичності українства в умовах соціокультурних трансформацій: загрози національній безпеці в гуманітарній сфері (історіографія проблеми) PDF
Тetiana Bevz 178-200
Вплив етнічної ідентичності на збереження та розвиток української етнокультурної самобутності PDF
Olha Shakurova 201-212
Становлення національної свідомості крізь призму осмислення суспільно-державних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) PDF
Ivan Viltsaniuk 213-223

Україна і світ

Лондонський журнал «Сурмач» як джерело вивчення історії життя і діяльності колишніх вояків-українців на чужині PDF
Mykola Tymoshyk 224-232

Рецензії, презентації

Повоєнна відбудова Криму як новий етап його соціально-економічної інтеграції з Україною PDF
Andrii Ivanets 233-237
«Торуючи тернистий шлях пізнання нового та незнаного» PDF
Kateryna Klymova 237-244
Книга для учнівської та студентської молоді PDF
Tetiana Bykova 245-248
Відбулися Перші індоарійські читання «Сучасні індоарійські студії у дослідженні проблем східноєвропейської етнічної історії» PDF
Oleksandr Stsiban 249