Військові операції українських і польських військ на Правобережній Україні (1920 р.) в сучасній українській історіографії

Автор(и)

  • Serhii Hubskyi Науково-дослідний інститут українознавства, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(76).2020.213797

Ключові слова:

Українська Народна Республіка, Республіка Польська, Армія Української Народної Республіки, Симон Петлюра, Юзеф Пілсудський, Варшавський договір, незалежність, Київ, історичні дослідження

Анотація

У статті висвітлюються питання формування, реорганізації та бойових операцій Армії Української Народної Республіки спільно з військами Республіки Польської (квітень–жовтень 1920 р.) в сучасній українській історіографії. Зазначається, що в працях сучасних українських істориків значна увага акцентується на безвихідній ситуації, в якій опинилась УНР наприкінці 1919 р. після виснажливої боротьби з ворогами української державності «в чотирикутнику смерті». Проаналізовано здобутки сучасних українських науковців, де розглядаються причини та наслідки Варшавського договору між керівниками Польщі та УНР Ю. Пілсудським і С. Петлюрою, та акцентовано увагу на різноманітті думок і суджень вітчизняних дослідників стосовно цієї сторінки української історії. Розглянуто праці українських вчених, у яких висвітлюється практична реалізація Варшавських угод під час спільних бойових дій польських і українських військ в зазначений період та констатовано увагу на успіхах і невдачах цієї військової кампанії. Зазначено, що незацікавленість польського уряду після перемир’я Польщі з Радянською Росією 12 жовтня 1920 р. у зміцненні української армії, оскільки вона майже повністю залежала у воєнно-економічній площині від польської допомоги, звела нанівець самостійну бойову діяльність Армії УНР та закінчилась провалом стратегічного завдання – збереження української державності – і призвела до інтернування українських військовиків 21 листопада 1920 р. на польській території.

Біографія автора

Serhii Hubskyi, Науково-дослідний інститут українознавства

Сергій Губський

науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Посилання

VERSTIUK, V. (2005). Union of J. Pilsudski – S. Petliura in the Modern Ukrainian Historiography. Naukovi zapysky NaUKMA. Istorychni nauky (Scientific Notes of National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. Historical Sciences), Vol. 41, pp. 61–66. [in Ukr.]

VIDNIANSKYI, S., KALINCHYK, V. (2007). Ukrainian-Polish Relations of 1917–1926. Modern Historiography of the Problem. Naukovyi visnyk Volynskoho derzhavnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky (Scientific Bulletin of Lesia Ukrainka National University in Volyn), (1), pp. 44–51. [in Ukr.]

HETMANCHUK, M. (1998). Ukrainian Question in the Soviet-Polish Relations in 1920–1939. Lviv: Svit, 428 p. [in Ukr.]

HORAK, V. (June 7, 2008). “For Our and Your Freedom!” Military-Political Union of the Ukrainian People’s Republic and Poland in 1920: Events and Reality. Den, (100). [in Ukr.]

HRYTSAK, Ya. (2000). Essays on the History of Ukraine. Formation of the Modern Ukrainian Nation in the 19th–20th Centuries, 2nd ed. Kyiv: Heneza, 60 p. [in Ukr.]

HUBSKYI, S. (2012). Warsaw Pact between the UPR and Poland in 1920: Causes, Consequences, Judgments. In: V. BOLBAS, ed., et al. Mazyrshchyna, liudzi, padzei, chas: Materialy II Respublikanskai naukova-praktychnai kanferentsyi, Mazyr, 25–26 maia 2012 h. (Mozyr Region: People, Events, Time: The 2nd Republican Research and Practical Conference Proceedings). Mozyr: Ministry of Education of the Republic of Belarus, Mozyr State Pedagogical University named after I. P. Shamyakin, pp. 75–82. [in Ukr.]

HUBSKYI, S. (2019). Historiographical Studies of the Formation and Activities of the UPR Army during the Directory Period and at the Present Stage. In: I. Pidkova, R. Siromskyi, R. Tarnavskyi, eds., Visnyk Lvivskoho un-tu. Seriia istorychna. Spetsialnyi vypusk. Na poshanu profesora Romana Shusta (Lviv University Bulletin. Special Issue. In Honor of Professor Roman Shust). Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, pp. 786–800. [in Ukr.]

HUD, B. (1996). Ukrainian-Polish Military-Political Cooperation in 1917–1921: Genesis, Results, Lessons. In: S. Kozak, ed., Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze (Warsaw Notes on Ukrainian Studies), (3). Warsaw, pp. 120–135. [in Ukr.]

HUD, B., HOLUBKO, V. (1997). An Uneasy Way to Understanding. Revisiting the Genesis of Ukrainian-Polish Military-Political Cooperation in 1917–1921. Lviv: Ukrainski tekhnolohii, 68 p. [in Ukr.]

DATSENKO, O. (2020). Military and Patriotic Education in Ukrainian Armed Formations – in the Struggle for Ukrainian Statehood (March 1917 – November 1920). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02 “Military History”]. Kyiv: National Academy of Defence of Ukraine, 22 p. [in Ukr.]

DATSKIV, I. (2011). Ukrainian-Polish Relations in 1919–1920: The Role of UPR Diplomacy. Ukraina dyplomatychna: naukovyi shchorichnyk (Diplomatic Ukraine: A Scientific Yearbook), Vol. XII. Kyiv, pp. 795–816. [in Ukr.]

DEMCHUCHEN, O. (2009). Formation of the Armed Forces of the Ukrainian People’s Republic during the Directory Period. [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02 “Military History”]. Kyiv: National Academy of Defence of Ukraine, 19 p. [in Ukr.]

VERSTIUK, V., comp., et al. (2006). Directory, Council of People’s Ministers of the Ukrainian People’s Republic. November 1918–1920. Documents and Materials. Vol. 2. Kyiv: Olena Teliha Publishing, 744 p. [in Ukr.]

DOROSHENKO-TOVMATSKYI, B. (2005). Symon Petliura. Life and Activities. Kyiv: Prosvita, 608 p. [in Ukr.]

ZADUNAISKYI, V. (1995). Armed Forces of the Ukrainian People’s Republic (1917–1920). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 07.00.02]. Donetsk: Donetsk State University, 21 p. [in Ukr.]

ZAREMBA, O. Development of the Armed Forces of the Ukrainian People’s Republic and the Ukrainian Peasantry (Spring–Summer 1920). [online] Available at: http://1919.kupa.in.ua/bbloteka/statt/17-rozbudova-zbroynih-sil-unr-ukrainske-selyanstvo-vesna-lto-1920r. html [Accessed 22 Aug. 2020]. [in Ukr.]

ZARETSKA, T. (2007). Józef Pilsudski and Ukraine. Kyiv: NASU Institute of the History of Ukraine, 288 p. [in Ukr.]

ZASHKILNIAK, L., KRYKUN, M. (2002). History of Poland: From Ancient Times to the Present Day. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 752 р. [in Ukr.]

ZDOROVYLO, T. (Aug. 5, 2020). Allies a Century Later. The UPR General Square to Appear in Poland on the 100th Anniversary of the Battle of Warsaw. Ukraina moloda, (71 (5673)), p. 3. [in Ukr.]

ZINKEVYCH, R. (March 2017). Ukrainian-Polish-Soviet War of 1920: S. Petliura and J. Pilsudski. Molodyi vchenyi = Young Scientist. Istorychni nauky (Historical Sciences), (3 (43)), pp. 173–178. [in Ukr.]

KAPELIUSHNYI, V. (2003). Independence Gained and Lost. A Historiographical Essay on Ukrainian Statehood in the Era of National Liberation Struggle (1917–1921). Kyiv: Olan, 608 p. [in Ukr.]

KOVALCHUK, M. (2005). Symon Petliura and the Military Opposition in the Army of the Ukrainian People’s Republic in 1920–1921. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (1 (460)), pp. 97–108. [in Ukr.]

KOZLOVSKYI, I. (Aug. 18, 2020). Poland Honored the Victory that Deferred Bolshevism. Holos Ukrainy, (147 (7404)), p. 5. [in Ukr.]

KONDRATIUK, V., BURAVCHENKOVA, S. (1998). Ukrainian Revolution: Gains and Losses in the State-Building Competition (1917–1920). A Training Manual. Kyiv: Stylos, 280 p. [in Ukr.]

KRASIVSKYI, O. (2008). Ukrainian-Polish Relations in 1917–1923. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, 544 p. [in Ukr.]

KRYVYZIUK, L. (2001). Training and Educational Work in the Ukrainian Troops during the Liberation Struggle of 1917–1920. [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02]. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 20 p. [in Ukr.]

KULCHYTSKYI, S., KOVAL, M., LE­BEDIEVA, Yu. (1998). History of Ukraine: A Textbook for the 10th Grade of Secondary School. Kyiv: Osvita, 288 p. [in Ukr.]

LAVRETSKYI, R. (2009). The Ukrainian-Polish-Bolshevik War of 1920 in Contemporary Ukrainian and Polish Historiography. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist (Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood), Vol. 18, pp. 652–665. [in Ukr.]

LYTVYN, V. (2003). Ukraine: The Era of Wars and Revolutions (1914–1920). Kyiv: Alternatyvy, 488 p. [in Ukr.]

LYTVYN, M. Polish-Ukrainian-Russian War of 1920. [online] Available at: www.irbis-nbuv.gov.ua [Accessed 21 Aug. 2020]. [in Ukr.]

LYTVYN, S. (2000). The War of 1920 in Ukrainian Historiography. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii Pereiaslav-Khmelnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu (Scientific Notes on Ukrainian History of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical Institute), Vol. IX. Pereiaslav-Khmelnytskyi, pp. 147–154. [in Ukr.]

LYTVYN, S. (2010). Petliura and Pilsudski: A 1920 Joint March on Kyiv. Voienna istoriia (Military History), (2), pp. 5–19. [in Ukr.]

LYTVYN, S. (2000). Symon Petliura in 1917–1926. Historiography and Sources: A Monograph. Kyiv: Akvilon-Pres, 464 p. [in Ukr.]

LYTVYN, S. (2001). A Trial by History: Symon Petliura and Petliura Studies. Kyiv: Olena Teliha Publishing, 640 p.; il. [in Ukr.]

LISEVYCH, I. (2002). In the Glare of Polish Bayonets. Life of Kyiv during the Stay of Polish Troops (May–June 1920). Kyiv: NASU Institute of the History of Ukraine, 226 p. [in Ukr.]

MARAIEVA, V. (2007). Ukrainian Military Aviation in the Struggle for National Statehood (December 1917 – November 1920). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02]. Kyiv: National Academy of Defence of Ukraine, 20 p. [in Ukr.]

MYNA, Zh. (2008). Armed Forces of the Directory of the Ukrainian People’s Republic and Their Struggle for State Independence of Ukraine (November 1918 – November 1920). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02]. Kyiv: MES of Ukraine; Lviv: Lviv Polytechnic National University, 20 p. [in Ukr.]

MYKHAILOVA, O. (2003). The Polish-Ukrainian Union of 1920: Problems of Historiography. Petliura Studies in Poltava. Proceedings of the 6th Petliura Readings, Conducted in Poltava on August 22, 2002. Vol. 5. Poltava, pp. 12–27. [in Ukr.]

MYKHAILOVA, O. Polish-Ukrainian Union 1920: Military-Economic Cooperation in the Right-Bank Ukraine (late April – mid-June). [online] Available at: dspase. nbvv. gov. ua [Accessed 22 Aug. 2020]. [in Ukr.]

NAUMENKO, A. (2004). National-Patriotic Education in the Army of the Ukrainian People’s Republic during the Directory Period. [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02]. Kyiv: National Academy of Defence of Ukraine, 18 p. [in Ukr.]

PAVLYSHYN, O. (2004). Historiography of the Ukrainian Revolution of 1917–1921. In: L. ZASHKILNIAK, ed., Ukrainian Historiography of the 19th and 20th Centuries: Achievements and Problems. A Collective Monograph. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, pp. 168–184. [in Ukr.]

PINAK, Ye., CHMYR, M. (2017). The Army of the Ukrainian Revolution of 1917–1921. Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia, 419 p.: apps. [in Ukr.]

Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Celebration of Memorable Dates and Anniversaries in 2020” as of December 3, 2019. No. 325-IX. (Dec. 21, 2019). Holos Ukrainy, (246 (7252)), р. 4. [in Ukr.]

RADCHENKO, L. (1996). Modern Historiography of the National-Democratic Revolution in Ukraine in 1917–1920. Kharkiv: Oko, 120 р. [in Ukr.]

RUBLOV, O., REIENT, O. (1999). Ukrainian Liberation Struggle of 1917–1921. Kyiv: Alternatyvy, 320 р. [in Ukr.]

RUD, M. (2006). Army of the Ukrainian People’s Republic on the Eve and at the Initial Stage of the Polish-Soviet War (December 1919 – May 1920). Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Derzhava i Armiia (Bulletin of Lviv Polytechnic National University. State and Army), (571). Lviv: Lviv Polytechnic National University, pр. 293–301. [in Ukr.]

RUKKAS, A. (2013). “Together with the Polish Army”: Army of the Ukrainian People’s Republic in 1920 (Structure, Organization, Strength, Uniform). Nizhyn: M. Lysenko Publisher, 480 р. [in Ukr.]

SAVCHENKO, V. (2006). Twelve Wars for Ukraine. Kharkiv: Folio, 415 р. [in Rus.]

SAVCHENKO, V. (2006). Symon Petliura. Kharkiv: Folio, 415 р. [in Rus.]

Serhiichuk, V., comp., (1999). Symon Petliura. Articles, Letters, Documents. Vol. 3. Kyiv: Olena Teliha Publishing, 616 р. [in Ukr.]

SLIUSARENKO, P. (2002). Army of the Ukrainian People’s Republic in the Russian-Polish War of 1920. In: Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho humanitarnoho instytutu Natsionalnoi akademii oborony Ukrainy (Collected Scientific Works of the National Defence University of Ukraine), (6 (31)), pр. 50–57. [in Ukr.]

SLIUSARENKO, P. (2006). The Army of the Ukrainian People’s Republic in the Struggle for Ukrainian Statehood (September 1919 – November 1920). [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02]. Kyiv: National Academy of Defence of Ukraine, 20 p. [in Ukr.]

SOLDATENKO, V. (2008). The 1917–1920 Revolutionary Period in Ukraine: The Latest Trends and Current Problems of Historiographical Development. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), (1 (478)), pр. 75–88. [in Ukr.]

SOLDATENKO, V. (1999). Ukrainian Revolution: Concept and Historiography (1918–1920). Kyiv: Knyha Pamiati Ukrainy; Prosvita, 507 р. [in Ukr.]

SRIBNIAK, I. (1995). Symon Petliura as the Head of the State and the Army: Polish-Ukrainian Relations in 1919–1920. In: V. Mykhalchuk, comp., Zbirnyk prats Druhoho konkursu petliuroznavtsiv Ukrainy (Collected Proceedings of the 2nd Ukrainian Contest of Petliura Experts). Kyiv: Rada, pр. 137–164. [in Ukr.]

SRIBNIAK, I. (2004). Ukrainians about the Union of 1920: Preconditions and Consequences of Signing the Warsaw Pact between the Ukrainian People’s Republic and Poland (Selected Aspects of Historiography, Problems). In: M. Wagner, J. Wojtasik, eds., Rzeczpospolita Obojga Narodow i jej tradycje. Studia i szkice (The Polish-Lithuanian Commonwealth and Its Traditions. Studies and Outlines). Siedlce, pр. 333–344. [in Ukr.]

STOPCHAK, M. (2010). The Policy of the UPR Directory in Relations with Poland and Romania. Utvorennia i diialnist Dyrektorii UNR (1918–1920): Istoriohrafichnyi narys (Establishment and Activities of the UPR Directory (1918–1920): A Historiographical Essay). Vinnytsia, pр. 464–511. [in Ukr.]

The Creative Heritage of Symon Petliura in the Context of Modern Statehood: Proceedings of the All-Ukrainian Academic Conference Devoted to the 125th Birth Anniversary of the Head of the Directory and Chief Otaman of the UPR Army Symon Petliura. May 2004). (2005). Kyiv: Ukrainska Vydavnycha Spilka, 239 р. [in Ukr.]

TERESHCHENKO, Yu. (1999). The Warsaw Pact of 1920 and Its Assessment by Ukrainian Diplomacy. In: Symon Petliura u konteksti ukrainskykh natsionalno-vyzvolnykh zmahan. Zbirnyk naukovykh prats (Symon Petliura in the Context of the Ukrainian National Liberation Struggle). Fastiv: Polifast, pр. 130–139. [in Ukr.]

TKACHUK, P. (2004). Organization of Artillery Units and Their Combat Activities to Protect Ukrainian Statehood of 1917–1920: [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02]. Kyiv: National Academy of Defence of Ukraine, 19 р. [in Ukr.]

Bevz, T., et al. (1998). Ukrainian Revolution and Statehood (1917–1920). A Scholarly Edition. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies; Parlamentske vydavnytstvo, 247 р. [in Ukr.]

KHARUK, A. (2000). Air Force of Ukraine in 1917–1920: [An abstract of thesis for Candidate of Sciences degree in History, specialty 20.22.02]. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 17 р. [in Ukr.]

YABLONSKYI, V. (2001). From the Power of Five to the Dictatorship of One: Historical and Political Analysis of the UPR Directory. Kyiv: Alter-pres, 159 р. [in Ukr.]

YAKYMOVYCH, B. (1996). The Armed Forces of Ukraine: An Essay on History. Lviv: NASU I. Krypiakevych University of Ukrainian Studies, 359 р. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Військова історія