Особливості розробки проблеми української ментальності філософами Київської школи (соціально-ціннісні аспекти)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(76).2020.214072

Ключові слова:

архетипи української ментальності, кордоцентризм, менталітет, ментальність, національна гідність, національна свідомість, національний характер, раціо­нальна ментальність правового суспільства, українська душа, українська національна ментальність, український персоналізм

Анотація

Пошук засад для духовного опору загрозам і викликам, що стоять перед консолідаційними процесами в Україні, передбачає актуалізацію в соціально-гуманітарному просторі держави проблеми української ментальності. Сучасний погляд на проблему української ментальності неможливий без уявлення про те, як вирішувалася ця проблема філософами, які працювали на теренах України, що тільки здобула право на власну державність після перебування у путах Радянського Союзу. Показовими у цьому плані є думки та ідеї філософів Київської школи, які ще з 60-х років ХХ ст. здійснили антропологічно-персоналістичний «прорив» у віт­чизняній філософії, а на початку 90-х років ХХ ст. розпочали дослідження у царині української філософії культури, приділивши значну увагу в тому числі проблемі української ментальності.
У статті проаналізовано особливості розробки проблеми української ментальності філософами Київської школи І. Бичком, С. Кримським, М. Поповичем. Закцентовано на соціально-ціннісних аспектах розробки проблеми української ментальності як кордоцентричного світоглядного феномену (І. Бичко), формоутворення національної свідомості (С. Кримський), способу мислення в культурі (М. Попович). Наголошено на тому, що проблема української ментальності розроблялася філософами Київської школи у спосіб латентної дискурсивної взаємодії із західноєвропейською філософською думкою.
Стверджується, що виявлення евристичного потенціалу філософських пошуків філософів Київської школи у царині української ментальності може стати ґрунтовною основою та матеріалом для узагальнення з метою подальшої розробки проблеми української ментальності через призму соціально-ціннісного виміру сьогодення.

Біографія автора

Nadiia Turpak, Науково-дослідний інститут українознавства

Надія Турпак

кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Посилання

BYCHKO, A., BYCHKO, I. (1995). The Phenomenon of the Ukrainian Intelligentsia. An Attempt of Existential Research. Drohobych, 136 p. [in Ukr.]

BYCHKO, I. (1996). Ukrainian National Character: A Personalist Approach. Filosofsko-antropolohichni chytannia (Philosophical and Anthropological Readings), Vol. 2. Kyiv, pp. 20–26. [in Ukr.]

YERMOLENKO, A. (2019). Philosophy of Myroslav Popovych in the Context of Major Trends in the Modern Philosophical Thought. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia Filosofski nauky (Bulletin of Lviv University. Philosophy Series), Vol. 22, pp. 136–142. [in Ukr.]

KALAKURA, Ya. (2017). Mentality as a Concept of the Humanities. In: Ukraina-Yevropa-Svit. Zbirnyk naukovykh prats (Ukraine-Europe-World. Collected Scientific Works), (19), pp. 373–385. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S., (2006). Archetypes of the Ukrainian Mentality. In: M. POPOVYCH, ed., Problems of the Theory of Mentality. Kyiv, pp. 273–299. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2008). Under the Signature of Sofia. Кyiv, 718 p. [in Ukr.]

KRYMSKYI, S. (2010). On the Sophistry, the Truth, and the Meanings of a Human Being: Collected Scientific, Journalistic, and Philosophical Articles. Kyiv, 464 p. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (2006). Theory of Mentality. In: M. POPOVYCH, ed., Problems of the Theory of Mentality. Kyiv, pp. 3–21. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (1998). An Essay on the History of the Ukrainian Culture. Kyiv, 728 p. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (2006). Ukrainian National Mentality In: M. POPOVYCH, ed., Problems of the Theory of Mentality. Kyiv, pp. 232–270. [in Ukr.]

POPOVYCH, M. (2018). Philosophy of Freedom. Kharkiv, 528 p. [in Ukr.]

TABACHKOVSKYI, V. (2002). In Search of the Lost Time: Essays on the Creative Legacy of Ukrainian Philosophers of the 1960s. Кyiv, 300 p. [in Ukr.]

TURPAK, N. (2019). Contribution of Serhii Krymskyi to the Ukrainian Philosophy of Ethnoculture. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (72), pp. 164–176. [in Ukr.]

YAROSHOVETS, V. (2011). Philoso­phical Conscience of I. Bychko and Methodology of the History of Philosophy. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchen­ka. Filosofiia. Politolohiia (Bulletin of Ta­ras Shevchenko National University of Kyiv. Philo­sophy. Politology), Vol. 105, pр. 7–11. [in Ukr.]

BYCHKO, I. Mental Consonance of Ukrainian and European Philosophical Tradi­tions: “Cordocentric Motives”. [online] Avail­able at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6040/Bychko_MENTALNA_SPIVZVUChNIST_UKRAINSKOI_TA_YeVROPEISKOI.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософські проблеми українознавства