Становлення національної свідомості крізь призму осмислення суспільно-державних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(76).2020.214188

Ключові слова:

самобутність, гідність, воля, соборність, суспільно-державні (національні) цінності, ідентичність

Анотація

У статті розглянуто сутність суспільно-державних (національних) цінностей (самобутності, гідності, соборності, волі) в контексті наявних підходів, сформованих у наукових дослідженнях. Здійснено узагальнення понятійного та теоретико-методологічного апарату. Виокремлено регулятивну, виховну, патріотичну та світоглядну функції цінностей з точки зору їх історичної ретроспективи та сьогодення. Показано взаємозв’язок між формуванням національної свідомості та засвоєнням основних суспільно-державних цінностей, що обумовлюється процесом реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020–2025 рр. Розглянуто концепції національної ідеї, національних цінностей, суспільно-національної гідності, народної соборності та індивідуальної волі в контексті державного і суспільного розвитку, а також ментальних основ національно-патріотичного виховання молоді. Зазначено, що українське суспільство зберігає унікальну ціннісно-орієнтаційну структуру, в якій знаходить відображення культурна самобутність, а цінність самобутності нині виступає мотиваційним чинником, що уможливлює національне етнокультурне відродження, прояви якого не завжди вкладаються в загальноцивілізаційні глобалістичні тренди. Автор зауважує на тому, що духовні цінності, до яких належать самобутність, воля, соборність, гідність, вже стали стрижневими поняттями, синтезованими історіографією та суспільною думкою в процесі засвоєння причинно-наслідкових соціальних дій, що відображається перетвореннями та змінами в різних сферах суспільного життя. Наголошено на потребі більш ретельного уточнення глибинного сенсу суспільно-державних цінностей в рамках теоретико-методологічних досліджень. Зауважено, що саме ціннісний базис, якими є названі цінності, покликаний забезпечити цілісність та духовну стійкість суспільства. Підкреслено, що проблематика модернізації національних цінностей та їх впливу на національну свідомість не знайшла широкого відображення у роботах вітчизняних учених, а відтак національно-патріотичне виховання в Україні потребує модерної світоглядної основи, яка б врахувала стан розвитку суспільства, національний інтерес та особливості державотворчого процесу.

Біографія автора

Ivan Viltsaniuk, Державний інститут сімейної та молодіжної політики

Іван Вільцанюк

науковий співробітник відділу громадянського та національно-патріотичного виховання молоді Державного інституту сімейної та молодіжної політики

Посилання

BAKALCHUK, V. (2006). Cultural Identity as a Strategic Priority of Cultural Policy. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii (Humanitarian Bulletin of the Zaporizhia State Engineering Academy), Vol. 26, pp. 123–134. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P. (2019). Ukrainian National Idea: Consolidating Factors and Determining Principles. In: Transformation of the Ukrainian National Idea. Kyiv: Nash format, pp. 143–171. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P. (2020). Ukrainian National Idea: Consolidating Factors and Determining Principles. Hileiia, Vol. 155 (4), pp. 220–230. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P., CHUPRII, L. (2014). National Interests, National Values, and National Goals as Structural Factors in the National Security Policy. Hileiia, Vol. 84 (5), pp. 465–471. [in Ukr.]

HAI-NYZHNYK, P., CHUPRII, L. (2015). Formation of Ukrainian National Identity in the Context of Modern Challenges. Hileiia, Vol. 101 (10), pp. 474–481. [in Ukr.]

HORBAN, Yu. (Aug. 2017). Nobody But Us!.. Ukraina patriotychna, pp. 5–6. [in Ukr.]

DANYLIAN, O., TARANENKO, V. Fundamentals of Philosophy. [online] Available at: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/4%20KURS/4/1/06H2R6_2.htm [in Ukr.]

DATSYSHYN, Kh. (2019). Attributive Compatibility of the Dignity Concept in the Ukrainian Internet Discourse. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska poli­tekhnika”. Seriia Zhurnalistski nauky (Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Journal­istic Series), (3). Lviv: Lviv Polytechnic Press, pp. 142–148. [in Ukr.]

KALAKURA, Ya. (2019). Anthropological Understanding of the Unity of Ukraine. Halychyna, Vol. 32, pp. 198–204. [in Ukr.]

KALAKURA, Ya. (2009). Ukrainian Unity as a Historiographical Problem. In: Sobornist yak chynnyk ukrainskoho derzhavotvorennia (do 90-richchia Akta zluky): Vseukrainska naukova konferentsiia. 21 sichnia 2009 r.) (Unity as a Factor in Ukrainian State Formation (On the Occasion of the 90th Anniversary of the Unification Act. All-Ukrainian Scientific Conference Proceedings. January 2009)). Kyiv: NASU Institute of the History of Ukraine et al., pp. 63–78. [in Ukr.]

Official Dictionary of the Ukrainian Language. [online] Available at: https://ukrainskamova.com/search/?q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F&t=0 [in Ukr.]

PETROCHKO, Zh. (2017). National Values as a Modern State and Social Priority. In: Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: zbirnyk naukovykh prats (Theoretical and Methodological Problems of Educating Children and Youth: Collected Scientific Works), Vol. 21., Book. 2. Kyiv: Institute of Problems of Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, pp. 146–157. [in Ukr.]

PETROCHKO, Zh. (2018). Social and State Values as an Axiological Basis of Modern Social Education in Ukraine. In: Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho uni­ver­sytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 11: Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika: zb. nauk. prats (Scientific Journal of the Natio­nal Pedagogical University Named after M. P. Dra­homanov. Series 11: Social Work. Social Pedagogy: Collected Scientific Works), Vol. 24 (II). Kyiv: M. P. Drahomanov National Pedagogical Univer­sity Press, pp. 124–132. [in Ukr.]

RUCHKA, A. (2010). Axiological Mentality of Social Age Groups. Sotsiolohichni doslidzhennia kultury: kontseptsii ta praktyky (Sociological Studies of Culture: Concepts and Practices). Kyiv: Institute of Sociology, pp. 117–127. [in Ukr.]

STEPYKO, M. (2011). Ukrainian Identity: Phenomenon and Principles of Formation. Kyiv: National Institute for Strategic Studies, 301 p. [in Ukr.]

Transformation of the Ukrainian National Idea. (2019). Kyiv: Nash format, 464 p. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Гуманітарні виклики ХХІ ст.