Вплив західноєвропейських дискурсів на становлення Київської філософської школи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.3(76).2020.212629

Ключові слова:

західноєвропейські дискурси, Київська філософська школа, П. Копнін, М. Шелер, Р. Декарт, Б. Паскаль

Анотація

В статті здійснюється аналіз західноєвропейських впливів на становлення вітчизняної філософської школи. Зазначається, що Київська філософська школа була започаткована П. Копніним у середині XX століття. В рамках цієї школи розроблялася теорія логіки наукового дослідження, позитивістська традиція, соціальна філософія, філософська антропологія. Вказується, що в рамках останньої досліджуються фундаментальні онтологічні проблеми існування людини, аналізуються умови та форми соціалізації людини, закономірності становлення і функціонування людської особистості, її соціально-психологічна сутність та морально-етичні визначення. Висвітлюються особливості впливу ідей М. Шелера на становлення філософської антропології. Вказується, що людина в умовах надмірної раціоналізації, розвитку науково-технічного прогресу позитивізму та матеріалізму, втрати духовно-ціннісних засад починає втрачати сенс буття, власну екзистенційну глибину та, нівелюючи свою унікальність, неповторність, перетворюється на людину споживача, людину натовпу. Досліджується вплив поглядів Р. Декарта на становлення української філософської думки. Зазначається, що він розвивав теорію пізнання та антропологію, зокрема, досліджував особливості самоствердження людини у світі. В даному контексті аналізуються також ідеї Паскаля, який, як і Декарт, звертав увагу на недосконалість людської істоти, особливо підкреслюючи онтологічно вкорінену трагічність її буття. Він зазначав, що розум є як її великою перевагою, так і великим недоліком, оскільки людина – єдина істота, яка усвідомлює власну смертність. Вказується, що саме ідеї Паскаля значною мірою вплинули на становлення української кордоцентричної традиції.

Біографія автора

Leonid Chuprii, Науково-дослідний інститут українознавства

Леонід Чупрій

дoктop пoлiтичних нaук, кaндидaт фiлoсофських нaук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Посилання

POPOVYCH, M. (1997). Rationality and Dimensions of Human Existence. Kyiv: Sfera, 290 p. [in Ukr.]

YOLON, P. (2015). Kyiv Philosophical School as a Phenomenon. Filosofska dumka (Philosophical Thought), (3), pp.77–89. [in Ukr.]

SCHELER, M. (1996). The Essence of a Moral Individual. In: Modern Foreign Philosophy. Trends and Directions. A Reader. Kyiv: Vakler, pp. 9–30. [in Ukr.]

BYSTRYTSKYI, Ye. (1996). Cultural and Historical A Priori. The Requirement of Rationality: The Legacy of René Descartes in the World of Modern Culture, pp. 92–99. [in Ukr.]

KHOMA, O. (2009). “Thoughts” and Hermeneutics: The Philosophical Significance of Pascal’s New Apologetics. (Thoughts by B. Pascal), pp. 395–409. [in Ukr.]

PASCAL, B. (2009). Thoughts. Kyiv: Dukh i litera, 704 p. [in Ukr.]

STOHNII, I. (1992). Labor and Morality in the Legacy of H. Skovoroda and Its Connection with the Previous Development of Ukrainian Thought. In: Hryhorii Skovoroda. Studies. Kyiv: Naukova dumka, pp. 52–68. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Філософські проблеми українознавства