Тимошик Микола Степанович

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики та зв’язків з громадськістю Київського національного університету культури і мистецтв

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=WKX6XxEAAAAJ

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7011-3022

Вибрані публікації:

• Тимошик, М. Українська книга і преса в Італії: монографія. Київ: Наша культура і наука, 2015 – 352 с.

• Тимошик, М. Українознавчі проекти видавництва «Наша Культура» у Варшаві (20–30-ті рр. ХХ ст.) та їх актуальність для сучасності. // Studia Ucrainica Varsoviensia. – 2015. – № 3. – С. 367–379.

• Тимошик, М. Спілка Української Молоді та її журналістська і видавнича діяльність на еміграції. // Українознавство. – 2020. – Вип. 2 (75). – С. 164–180.

• Тимошик, М. До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії. // Український інформаційний простір. – 2020. – Вип. 1 (5). – С. 28–50.

• Тимошик, М. Українська еміграція в боротьбі за україномовні передачі радіостанції «Голос Америки»: 40–50-ті роки ХХ століття. // Українознавство. – 2020. – Вип. 1 (74). – С. 83–95.