Проблеми історичної демографії в науковому доробку Михайла Владимирського-Буданова

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(67).2018.141787

Ключові слова:

М. Ф. Владимирський-Буданов, окраїнні руські землі, татарське спустошення, джерела, ВКЛ, Річ Посполита, колонізація

Анотація

У статті розглядається внесок професора Київського університету ім. Св. Володимира Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова у становлення демографічної проблематики вітчизняної історичної науки. Аналізується участь вченого в дискусії ­60–70-­х років XIX ст., пов’язаної з двома теоріями щодо колонізації південно-східних українських земель після татарської навали середини XIII ст. Одна з них пропагувала думку про зміну етнічного складу населення Русі внаслідок тюрко-татарських домішок, друга стверджувала, що колонізація спустошених татарами руських земель належить Польщі.
Власний погляд на проблему Владимирський-Буданов викладає у передмовах до трьох томів 7-ї частини АЮЗР, де опубліковано описово-статистичні документи зазначених земель XV–XVII ст. На підставі глибокого знання наративних і аналізу значного числа документальних джерел вчений доводить, що окраїнні руські землі не були повністю спустошені татарами. Дослідник простежує колонізаційні процеси, що відбувалися в південно-східних українських землях протягом XIII–XVII ст., виділяє етапи активізації та спадів, з’ясовує участь у них очільників ВКЛ та Речі Посполитої і переконує, що уряди цих держав не дбали належним чином про захист окраїн. Першим у вітчизняній історіографії на документальній основі дослідник обраховує чисельність людності окраїнних повітів ВКЛ та Польського Поділля на середину XVI ст. і аргументовано доводить, що колонізація південно-східних земель відбувалась силами руського люду (селянства, міщанства і шляхти) під прикриттям козацтва, яке становило реальну військову силу і само брало активну участь у загосподаренні цих земель.

Біографія автора

Iryna Voronchuk, НДІУ

Ірина Ворончук

доктор історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток НДІУ

Посилання

ANTONOVICH, V. (1885). Kiev, Its Essence and Meaning from the 14th to the 16th Century (1362–1569). In: Monographs on the History of Western and South-Western Russia. Vol. I. Kyiv: Ye. Fedorov’s Printing House, pp. 221–264. [in Rus.]

ANTONOVICH, V. (1885). Essay on the History of the Grand Duchy of Lithuania till the Death of V. Olgerd. In: Monographs on the History of Western and South-Western Russia. Vol. I. Kyiv: Ye. Fedorov’s Printing House, pp. 1–132. [in Rus.]

Acts on the Economic and Legal Relations of Peasants in the 16th–18th Centuries. (1498–1795), Part. VI, Vol. I. of The Archives of South-Western Russia Published by the Interim Commission for the Analysis of Old Acts under the Governor-General of Kyiv, Podol, and Volhynia. (1876). Kyiv: In the University Printing House (I. Zavadskiy’s), 161+614 p. [in Rus.]

The Population of South-Western Russia from the Half of the 13th to the Half of the 15th Century, Part. VII, Vol. I. of The Archives of South-Western Russia Published by the Commission under the Governor-General of Kyiv, Podol, and Volhynia. (1890). Kyiv: G. Korchak-Novitskiy’s Printing House, 85+647+XII p. [in Rus.]

The Population of South-Western Russia from the Second Half of the 15th Century till the Union of Lublin (1569), Part. VII, Vol. II. of The Archives of South-Western Russia Published by the Governor-General Commission of Kyiv, Podol, and Volhynia. (1890). Kyiv: G. Korchak-Novitskiy’s Printing House, II + 210+644 p. [in Rus.]

Acts on the Settlement of South-Western Russia, Part. VII, Vol. III of The Archives of South-Western Russia Published by the Commission under the Governor-General of Kyiv, Podol, and Volhynia. (1890). Kyiv: G. Korchak-Novitskiy’s Printing House. LXXXI+596+66+IV p. [in Rus.]

VATULYA, B. (1957). From the History of Archaeological Practice in Ukraine in the 19th–20th Centuries. Istoricheskii Arkhiv, (2), pp. 192–195. [in Rus.]

VORONCHUK, I. (1999). Mykhailo Vladymyrskyi-Budanov. In: The 19th Century–the 1930s, Vol. I. of Ukrainian Archivists. Bibliographic Guide. Kyiv: M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeology and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 72–75. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1999). Kostiantyn Kozlovskyi. In: The 19th Century–the 1930s, Vol. I. of Ukrainian Archivists. Bibliographic Guide. Kyiv: M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeology and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 166–167. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1999). Ivan Novitskyi. In: The 19th Century–the 1930s, Vol. I. of. Ukrainian Archivists. Bibliographic Guide. Kyiv: M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeology and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 242–245. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2012). Population of Volhynia in the 16th– First Half of the 17th Century: Family, Household, Demographical Factors. Kyiv: Feniks, 711 p. [in Ukr.]

GRABOVSKIY, M. (1994). On the Causes of Enmity between Poles and Ukrainians in the 17th Century. Notes on Southern Russia (in 2 volumes). Vol. II. Kyiv: Dnipro, pp. 293–320. [in Rus.]

HRUSHEVSKYI, M. (1993). 14th–16th Centuries: Political Relations, Vol. IV of History of Ukraine-Rus. Kyiv: Naukova dumka, 534 p. [in Ukr.]

DASHKEVYCH, Ya. (1969). Admin­is­trative, Judicial, and Financial Books in Ukraine in the 13th–18th Centuries. (Problems, State, and Methods of Research). Istorychni dzherela ta yikh vykorystannia. (Historical Sources and Their Use), Vol. 4. Kyiv, pp. 129–171. [in Ukr.]

Goa-Graver, Vol. IX of Encyclopedic Dictionary by F. Brokgauz and I. Efron. (1893). St. Petersburg: I. Efron’s Printing House, 474 p. [in Rus.]

ZHURBA, O. (1993). Kyiv Archaeo­graphic Commission. 1843–1921. Essay on History and Activity. Kyiv: Naukova dumka, 185 p. [in Ukr.]

KOVALSKIY, N. (1978). Analysis of Pre-Revolutionary Domestic Publications of Sources, Part 2 of The History of Ukraine of the 16th–17th Centuries: Source Study. Dnepropetrovsk: Dnepropetrovsk Humanities University Press, 112 p. [in Rus.]

KULISH, P. (1994). Notes on Southern Russia (in 2 volumes). Vol. I. Kyiv: Dnipro, 322 p. [in Rus.]

KULISH, P. (1994). Notes on Southern Russia (in 2 volumes). Vol. II. Kyiv: Dnipro, 354 p. [in Rus.]

LEVITSKIY, O. (1893). The 50th Anniversary of the Kiev Commission for the Analysis of Old Acts. 1843–1893. Historical Records of Its Activities. Kyiv: V. Kulzhenko’s Printing House, 140 p. [in Rus.]

MAIBORODA, R., comp. (1999). Inventories of the State Lands in Ukraine in the 16th–18th Centuries: Documents for the Register of Manuscripts and Printed Sources. Kyiv, 312 p. [in Ukr.]

MAKSIMOVICH, M. (1876). Historical Department, Vol. I of About the Imaginary Desolation of Ukraine during Batu Invasion and Its Population with the Newly Arrived People. Collected Works: Kyiv: M. Fritz’ Printing House, pp. 131–145. [in Rus.]

NEYMAN, Ts. (1889). Old Bratslav­shchina and Its People. Kievskaya starina (Kiev Antiquities), Vol. XXV, May–June, pp. 532–547. [in Rus.]

NEYMAN, Ts. (1889). Old Bratslav­shchina and Its People. Kievskaya starina (Kiev Antiquities), Vol. XXVII, October, pp. 103–120. [in Rus.]

ROMANOVSKYI, V. (1925). Kyiv Archives of Ancient Acts. Arkhivna sprava. Book 1. Kharkiv, pp. 86–100. [in Ukr.]

RUSYNA, O. (1998). Ukraine under the Tatars and Lithuania. In: Ukraine through the Ages. Vol. 6. Kyiv: Alternatyvy, 320 p. [in Ukr.]

SERHIIENKO, H. (1959). “Archives of South-Western Russia” – a Source for the Study of Socioeconomic Relations in the Right-Bank Ukraine in the Second Half of the 17th and the Beginning of the 18th Century. Naukovo-informatsiinyi biuletten AN URSR. (Scientific Newsletter of the USSR Academy of Sciences), (2 (36)), pp. 63–75. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2005). Essay on the History of the Medieval and Early Modern Ukraine. 2nd ed. Kyiv: Krytyka, 582 p. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2007). Introduction to History. Kyiv: Krytyka, 375 p. [in Ukr.]

YAROSZYNSKI, O. (2005). Volhynia during the Mid-17th Century Ukrainian National Revolution. Kyiv: Stylos, 458 p. [in Ukr.]

LUBOMIRSKI, T. (1855). North-Eastern Settlements. Italian Case. Biblioteka Warszawska, Vol. I, 425 p. [in Pol.]

SZAJNOCHA, K. (1881). Historical Sketches. The Achievments of the Polish Plow. Vol. 2. Warsaw, 321 p. [in Pol.]

Ab anno 1550 ad annum 1609, Vol. II of Volumina legum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuanie ab anno 1347 ad annum 1780. (1859). St. Petersburg: Published and Printed by Jόzafat Ohryzko, 482 +XIII p. [in Pol.]

JABŁONOWSKI, A. (1877). Inventories of the Russian Lands of Volhynia, Podillia, and Ukraine from the First Half of the 17th Century, Vol. V of Historical Sources (Źródła dziejowe). Warsaw, C+226 p. [in Pol.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії