DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.2(67).2018.141787

Проблеми історичної демографії в науковому доробку Михайла Владимирського-Буданова

Iryna Voronchuk

Анотація


У статті розглядається внесок професора Київського університету ім. Св. Володимира Михайла Флегонтовича Владимирського-Буданова у становлення демографічної проблематики вітчизняної історичної науки. Аналізується участь вченого в дискусії ­60–70-­х років XIX ст., пов’язаної з двома теоріями щодо колонізації південно-східних українських земель після татарської навали середини XIII ст. Одна з них пропагувала думку про зміну етнічного складу населення Русі внаслідок тюрко-татарських домішок, друга стверджувала, що колонізація спустошених татарами руських земель належить Польщі.
Власний погляд на проблему Владимирський-Буданов викладає у передмовах до трьох томів 7-ї частини АЮЗР, де опубліковано описово-статистичні документи зазначених земель XV–XVII ст. На підставі глибокого знання наративних і аналізу значного числа документальних джерел вчений доводить, що окраїнні руські землі не були повністю спустошені татарами. Дослідник простежує колонізаційні процеси, що відбувалися в південно-східних українських землях протягом XIII–XVII ст., виділяє етапи активізації та спадів, з’ясовує участь у них очільників ВКЛ та Речі Посполитої і переконує, що уряди цих держав не дбали належним чином про захист окраїн. Першим у вітчизняній історіографії на документальній основі дослідник обраховує чисельність людності окраїнних повітів ВКЛ та Польського Поділля на середину XVI ст. і аргументовано доводить, що колонізація південно-східних земель відбувалась силами руського люду (селянства, міщанства і шляхти) під прикриттям козацтва, яке становило реальну військову силу і само брало активну участь у загосподаренні цих земель.


Ключові слова


М. Ф. Владимирський-Буданов; окраїнні руські землі; татарське спустошення; джерела; ВКЛ; Річ Посполита; колонізація

Повний текст:

PDF

Посилання


ANTONOVICH, V. (1885). Kiev, Its Essence and Meaning from the 14th to the 16th Century (1362–1569). In: Monographs on the History of Western and South-Western Russia. Vol. I. Kyiv: Ye. Fedorov’s Printing House, pp. 221–264. [in Rus.]

ANTONOVICH, V. (1885). Essay on the History of the Grand Duchy of Lithuania till the Death of V. Olgerd. In: Monographs on the History of Western and South-Western Russia. Vol. I. Kyiv: Ye. Fedorov’s Printing House, pp. 1–132. [in Rus.]

Acts on the Economic and Legal Relations of Peasants in the 16th–18th Centuries. (1498–1795), Part. VI, Vol. I. of The Archives of South-Western Russia Published by the Interim Commission for the Analysis of Old Acts under the Governor-General of Kyiv, Podol, and Volhynia. (1876). Kyiv: In the University Printing House (I. Zavadskiy’s), 161+614 p. [in Rus.]

The Population of South-Western Russia from the Half of the 13th to the Half of the 15th Century, Part. VII, Vol. I. of The Archives of South-Western Russia Published by the Commission under the Governor-General of Kyiv, Podol, and Volhynia. (1890). Kyiv: G. Korchak-Novitskiy’s Printing House, 85+647+XII p. [in Rus.]

The Population of South-Western Russia from the Second Half of the 15th Century till the Union of Lublin (1569), Part. VII, Vol. II. of The Archives of South-Western Russia Published by the Governor-General Commission of Kyiv, Podol, and Volhynia. (1890). Kyiv: G. Korchak-Novitskiy’s Printing House, II + 210+644 p. [in Rus.]

Acts on the Settlement of South-Western Russia, Part. VII, Vol. III of The Archives of South-Western Russia Published by the Commission under the Governor-General of Kyiv, Podol, and Volhynia. (1890). Kyiv: G. Korchak-Novitskiy’s Printing House. LXXXI+596+66+IV p. [in Rus.]

VATULYA, B. (1957). From the History of Archaeological Practice in Ukraine in the 19th–20th Centuries. Istoricheskii Arkhiv, (2), pp. 192–195. [in Rus.]

VORONCHUK, I. (1999). Mykhailo Vladymyrskyi-Budanov. In: The 19th Century–the 1930s, Vol. I. of Ukrainian Archivists. Bibliographic Guide. Kyiv: M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeology and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 72–75. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1999). Kostiantyn Kozlovskyi. In: The 19th Century–the 1930s, Vol. I. of Ukrainian Archivists. Bibliographic Guide. Kyiv: M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeology and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 166–167. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (1999). Ivan Novitskyi. In: The 19th Century–the 1930s, Vol. I. of. Ukrainian Archivists. Bibliographic Guide. Kyiv: M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeology and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 242–245. [in Ukr.]

VORONCHUK, I. (2012). Population of Volhynia in the 16th– First Half of the 17th Century: Family, Household, Demographical Factors. Kyiv: Feniks, 711 p. [in Ukr.]

GRABOVSKIY, M. (1994). On the Causes of Enmity between Poles and Ukrainians in the 17th Century. Notes on Southern Russia (in 2 volumes). Vol. II. Kyiv: Dnipro, pp. 293–320. [in Rus.]

HRUSHEVSKYI, M. (1993). 14th–16th Centuries: Political Relations, Vol. IV of History of Ukraine-Rus. Kyiv: Naukova dumka, 534 p. [in Ukr.]

DASHKEVYCH, Ya. (1969). Admin­is­trative, Judicial, and Financial Books in Ukraine in the 13th–18th Centuries. (Problems, State, and Methods of Research). Istorychni dzherela ta yikh vykorystannia. (Historical Sources and Their Use), Vol. 4. Kyiv, pp. 129–171. [in Ukr.]

Goa-Graver, Vol. IX of Encyclopedic Dictionary by F. Brokgauz and I. Efron. (1893). St. Petersburg: I. Efron’s Printing House, 474 p. [in Rus.]

ZHURBA, O. (1993). Kyiv Archaeo­graphic Commission. 1843–1921. Essay on History and Activity. Kyiv: Naukova dumka, 185 p. [in Ukr.]

KOVALSKIY, N. (1978). Analysis of Pre-Revolutionary Domestic Publications of Sources, Part 2 of The History of Ukraine of the 16th–17th Centuries: Source Study. Dnepropetrovsk: Dnepropetrovsk Humanities University Press, 112 p. [in Rus.]

KULISH, P. (1994). Notes on Southern Russia (in 2 volumes). Vol. I. Kyiv: Dnipro, 322 p. [in Rus.]

KULISH, P. (1994). Notes on Southern Russia (in 2 volumes). Vol. II. Kyiv: Dnipro, 354 p. [in Rus.]

LEVITSKIY, O. (1893). The 50th Anniversary of the Kiev Commission for the Analysis of Old Acts. 1843–1893. Historical Records of Its Activities. Kyiv: V. Kulzhenko’s Printing House, 140 p. [in Rus.]

MAIBORODA, R., comp. (1999). Inventories of the State Lands in Ukraine in the 16th–18th Centuries: Documents for the Register of Manuscripts and Printed Sources. Kyiv, 312 p. [in Ukr.]

MAKSIMOVICH, M. (1876). Historical Department, Vol. I of About the Imaginary Desolation of Ukraine during Batu Invasion and Its Population with the Newly Arrived People. Collected Works: Kyiv: M. Fritz’ Printing House, pp. 131–145. [in Rus.]

NEYMAN, Ts. (1889). Old Bratslav­shchina and Its People. Kievskaya starina (Kiev Antiquities), Vol. XXV, May–June, pp. 532–547. [in Rus.]

NEYMAN, Ts. (1889). Old Bratslav­shchina and Its People. Kievskaya starina (Kiev Antiquities), Vol. XXVII, October, pp. 103–120. [in Rus.]

ROMANOVSKYI, V. (1925). Kyiv Archives of Ancient Acts. Arkhivna sprava. Book 1. Kharkiv, pp. 86–100. [in Ukr.]

RUSYNA, O. (1998). Ukraine under the Tatars and Lithuania. In: Ukraine through the Ages. Vol. 6. Kyiv: Alternatyvy, 320 p. [in Ukr.]

SERHIIENKO, H. (1959). “Archives of South-Western Russia” – a Source for the Study of Socioeconomic Relations in the Right-Bank Ukraine in the Second Half of the 17th and the Beginning of the 18th Century. Naukovo-informatsiinyi biuletten AN URSR. (Scientific Newsletter of the USSR Academy of Sciences), (2 (36)), pp. 63–75. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2005). Essay on the History of the Medieval and Early Modern Ukraine. 2nd ed. Kyiv: Krytyka, 582 p. [in Ukr.]

YAKOVENKO, N. (2007). Introduction to History. Kyiv: Krytyka, 375 p. [in Ukr.]

YAROSZYNSKI, O. (2005). Volhynia during the Mid-17th Century Ukrainian National Revolution. Kyiv: Stylos, 458 p. [in Ukr.]

LUBOMIRSKI, T. (1855). North-Eastern Settlements. Italian Case. Biblioteka Warszawska, Vol. I, 425 p. [in Pol.]

SZAJNOCHA, K. (1881). Historical Sketches. The Achievments of the Polish Plow. Vol. 2. Warsaw, 321 p. [in Pol.]

Ab anno 1550 ad annum 1609, Vol. II of Volumina legum Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuanie ab anno 1347 ad annum 1780. (1859). St. Petersburg: Published and Printed by Jόzafat Ohryzko, 482 +XIII p. [in Pol.]

JABŁONOWSKI, A. (1877). Inventories of the Russian Lands of Volhynia, Podillia, and Ukraine from the First Half of the 17th Century, Vol. V of Historical Sources (Źródła dziejowe). Warsaw, C+226 p. [in Pol.]
Copyright (c) 2020 Iryna Voronchuk

ISSN 2413-7103 (Online), ISSN 2413-7065 (Print).