Інформаційний вимір російсько-грузинського конфлікту 2008 року: уроки для України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(69).2018.152043

Ключові слова:

інформаційна війна, російсько-грузинський конфлікт 2008 р., Україна

Анотація

Статтю присвячено проблемі інформаційного протистояння упродовж російсько-грузинського конфлікту 2008 р. Україна, як і будь-яка країна світу, має вагому потребу в створенні ефективної системи протидії інформаційним викликам та загрозам. У наш час деякі держави розглядають інформаційну війну як ефективний інструмент реалізації зовнішньої політики. В розрізі сучасної гуманітарної ситуації, що склалась в Україні, важливим кроком у формуванні стратегії інформаційної безпеки є вивчення, осмислення та врахування здобутків досвіду зарубіжних країн новітнього часу. Особливий інтерес становить досвід, отриманий в аналогічних міжнародних ситуаціях. Таким, зокрема, є російсько-грузинський конфлікт 2008 р., а саме його інформаційна складова. Більшість вчених схильні вважати, що інформаційне протистояння в цьому конфлікті, незважаючи на явну військово-технічну перевагу РФ, залишилось за грузинською стороною.
Передумовою для ведення ефективної інформаційної війни 2008 р. проти РФ було проведення реформ на початку ХХІ ст., утвердження свободи слова та формування системи ЗМІ в країні.
Грузинська стратегія інформаційної війни була спрямована на подачу альтернативної, «неросійської», точки зору світовій спільноті; орієнтована на уникнення внутрішніх конфліктів в рамках політики демократизації країни. Важливим передвісником успішності інформаційної кампанії грузинської сторони стала ефективна робота ЗМІ, яка мала системний характер, хоча і не була позбавлена суб’єктивних оцінок. Суголосні сучасним українським реаліям спроби РФ показати Грузію як «агресора» щодо власних громадян і сусідньої держави не увінчались успіхом, навіть більше, грузинські ЗМІ разом з іноземними журналістами зуміли показати окупаційний характер дій з боку РФ.
«Грузинські уроки» інформаційної війни варто розглядати важливим підґрунтям у розбудові стратегії інформаційної безпеки України. Вочевидь, їх аналіз має бути системним та неупередженим, врахувати здобутки та помилки реалізаторів, а головне – дати можливість об’єктивного та адекватного прогнозу щодо ймовірних майбутніх гуманітарних викликів.

Біографія автора

Yuliia Liebiedieva, Науково-дослідний інститут українознавства

Юлія Лєбєдєва

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики НДІУ

Посилання

BEKHMAN, H. (2010). Modern Society: Risk Society, Information Society, Knowledge Society. Moscow: Logos, 248 p. [in Rus.]

BRAYNIN, K. (2008). The Propaganda Campaign in Georgia and in the West: Preparation and Implementation. [online] Available at: http://osinform.org/9120-kak-gotovilas-i-kak-byla-provedena.html (Accessed 17 Oct. 2018). [in Rus.]

BRYNZA, V., BEZVERKHA, A. (2008). Ukrainian Media in Special Information Operations during the War in Georgia: Results of the Study. [online] Available at: https://detector.media/kritika/article/40611/2008-09-16-ukrainski-media-v-informatsiinikh-spetsoperatsiyakh-pid-chas-viini-v-gruzii/ (Accessed 10 Oct. 2018). [in Ukr.]

VOLKOVSKIY, N., PETROV, I., ed. (2003). From the Earliest Times till the 19th Century, Vol. I. of The History of Information Wars: In 2 Vol. St. Petersburg: Poligon, 502 p. [in Rus.]

GAPEIEVA, O. (2017). Information Operations in the Internet Environment as a Component of the 2008 Russian-Georgian War. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky (Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University), (4), pp. 113–121. [in Ukr.]

KYRYDON, A., TROIAN, S. (2009). Russian-Georgian Conflict of August 2008: A Historical and Political Analysis. Kyiv – Rivne: Rivne Institute of Slavonic Studies of Kyiv Slavonic University, 80 p. [in Ukr.]

KOLESOV, E. (2007). Information War in the Military Conflicts of the Second Half of the 20th Century: The Historical Aspect. Kyiv, 345 p. [in Rus.]

MUTINA, N. (2009). From a “Stranger” to an “Enemy”: Forming the “Image of Enemy” in the 2008 Russian-Georgian Information War as Estimated by the European Mass Media. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia Kulturolohiia (Scientific Notes of the “Ostroh Academy” National University. Cultural Studies Series), Vol. 4, pp. 134–140. [in Ukr.]

NECHAIEVA-YURIICHUK, N. (2011). Russian-Georgian Conflict of August 2008: The Ukrainian Information Component. Analityka. Prohnozy. Informatsiinyi menedzhment. (Analytics. Forecasts. Information Management), Vol. 1, pp. 224–233. [in Ukr.]

PAVLIUK, L. (2012). Ukrainian-Russian Information Wars: Aspects, Scenarios, Communicative Strategies. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia zhurnalistyka (Lviv University Bulletin. Journalism Series), Vol. 33, pp. 218–229. [in Ukr.]

SAVINTSEV, V. (2009). The Experience of Conducting an Outreach Campaign during the Conflict in South Ossetia and Abkhazia (based on the open source analysis). Voienna istoriia (Military History), (6), pp. 82–88. [in Ukr.]

SOLOVII, H. Georgian-Russian War in the Caucasus: History, Causes, and Consequences. [online] Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/1234567893179/1/Soloviy.pdf (Accessed 15 Oct. 2018). [in Ukr.]

KUDRIACHENKO, A., ed. (2014). Modern European Cultural and Historical Values in the Context of Globalization Challenges. Kyiv, 444 p. [in Ukr.]

SHUMKA, A. (2009). Information Opposition During the Georgian-Russian Conflict (August 8–12, 2008). Viiskovo-naukovyi visnyk (Military Scientific Bulletin), Vol. 11, pp. 254–260. [in Ukr.]a

Russia “Deploys Missiles” in Breakaway Region of Abkhazia. (August 11, 2010). BBC News. [online] Available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10940297 [in Eng.]

COHEN, A., HAMILTON, R. (2011). The Russian Military and the Georgia War: Lessons and Implications: A Monograph. [online] Available at: http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub1069.pdf [in Eng.]

FALKOWSKI, M. (2016). Georgian Drift. The Crisis of Georgia’s Way Westwards. Point of View, [online] (2). Available at: https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/pw_57_ang_georgian_drift_net.pdf [in Eng.]

HAFKIN, G. (2015). The Russo-Georgian War of 2008: Developing the Law of Unauthorized Humanitarian Intervention after Kosovo. Boston University International Law Journal, [online] Vol. 28:219. Available at: https://www.bu.edu/law/journals-archive/international/volume28n1/documents/219-240.pdf [in Eng.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії