Трансформація шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини в умовах становлення радянської державності (початок – перша половина ХХ століття)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(70).2019.162085

Ключові слова:

шкіряний кустарний промисел, тіньове виробництво, промислова кооперація, одержавлення промислу

Анотація

У статті досліджено трансформацію шкіряного кустарного промислу в умовах нових історичних реалій – встановлення і розвитку радянської державності (початок – перша половина ХХ ст.). Увага автора сфокусована на взаємозв’язках між виробниками, споживачами та контролюючими органами, новому трактуванні образу кустаря не як виробника матеріальних благ, майстра, господаря, а як «ворога» на основі майнової та класової нерівності.
Розглянуто низку законодавчих документів, які регламентували діяльність шкіряної кустарної промисловості у 1919 – 1950-х рр. Висвітлено нові форми організації праці кустарів: кооператив, трудова комуна, артіль, майстерня. Досліджено, що найактивніше до кооперування залучалася бідняцька частина кустарів; економічно стійкі кустарі чинили опір. Споконвічне властиве майстрам прагнення до індивідуальності витіснялося новими цінностями: колективна праця, колективне майно тощо.
Встановлено, що високий податковий тиск, фактична монополізація шкіряної сировини державою та тотальний контроль над кустарним промислом призвели до появи тіньового виробництва. Радянська влада широко застосовувала різноманітні методи для виявлення та покарання кустарів, які приховували свій промисел: переслідування і цькування, навішування ярликів «куркуль», «спекулянт», позбавлення громадянських прав, арешти, вилучення майна, засобів виробництва, сировини тощо. Однак недостатнє забезпечення населення товарами державної шкіряної промисловості зумовило попит на кустарні вироби, тому нелегальний шкіряний промисел в окремих регіонах Середньої Наддніпрянщини проіснував до 60-х років ХХ ст. Зазначено, що приховане кустарництво не лише допомагало кустарям та їхнім сім’ям вижити у часи соціальних потрясінь, але й стало своєрідною формою їх спротиву державній політиці витіснення приватного виробника з господарського ринку країни.

Біографія автора

Oksana Semenova, Науково-дослідний інститут українознавства

Оксана Семенова

кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Посилання

Semenova, O. (2013–2015). Research Materials of the Tanning Handicraft Industry in the Middle Dnipro Land in Hlevakha, Vasylkiv Region, the Town of Vasylkiv, Kyiv District, and the Village of Danyna, Nizhyn Region, Chernihiv District. In: Archives of M. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore, and Ethnology, 14 pp. [in Ukr.]

BAZHAN, O. (2011). Repressive Activities of All-Ukrainian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation, and Sabotage – State Political Directorate – People’s Commissariat of Internal Affairs – Committee of State Security in Kyiv Region during 1919–the 1980s. In: Archives of All-Ukrainian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation and Sabotage – State Political Directorate – People’s Commissariat of Internal Affairs – Committee of State Security, (1 (36)), pp. 156–234. [in Ukr.]

VERBYTSKYI, M. (1952). The Largest Crime of the Kremlin. London, 112 p. [in Ukr.]

Decree of the Council of People’s Commissars “The Directives to Authorities Concerning Small-Scale and Handicraft Industries and Handicraft Agricultural Cooperation” (1944). Collection of Laws of Workers’ and Peasants’ Government for 1921. Moscow, pp. 463–464. [in Rus.]

Decree of the All-Russian Central Executive Committee and Council of People’s Commissars “Concerning Handicraft and Small-Scale Industries” (1944). Collection of Laws of Workers’ and Peasants’ Government for 1921. Moscow: Council of People’s Commissars Administration, Bulletin No 53, p. 585. [in Rus.]

Recorded by Halyna Korniienko according to Oral Information Provided by Hanna Zamohylna, 1915 Year of Birth, from Kotliarevske Village of Poltava District. In: NOLL, W., Oral History Project “Transformation of the Civil Society. Oral History of the Ukrainian Peasant Culture in the 1920s–1930s”. 1992–1999. In: Archives of Oral History. Center for Study of the Ukrainian Heritage; St. Thomas More College; University of Saskatchewan. [online] Available at: http://drc.usask.ca/projects/pcuh/transformation/ukr/search.php?all=TRUE (Accessed 01 Feb. 2019). [in Ukr.]

ZARUDNYI, S. (1927). Vocational Education in Handicraft Industries of Ukraine. In: Handicraft Industries and Handicraft Industrial Cooperation of the USSR. Kharkiv, pp. 149–157. [in Ukr.]

KALYNYK, O. (1953). What Is Communism Associated With? In: Documents about Russian-Communist Terror in Ukraine. Munich–Toronto, 112 p. [in Ukr.]

KAPUSTIAN, H. (2001). Information Materials of All-Ukrainian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation and Sabotage – State Political Directorate as a Historical Source for Studying Social and Political Life of the Ukrainian Village in the 1920s. In: Archives of All-Ukrainian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation and Sabotage – State Political Directorate – People’s Commissariat of Internal Affairs – Committee of State Security, (2 (17)), pp. 1–12. [in Ukr.]

KOZATSKA, T. (2005). State Duties of Peasants in the Soviet Ukrainian Agriculture (1928–1933): Historic and Theoretic Aspects. In: Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky: mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats (Problems of History of Ukraine: Facts, Opinions, and Searches. Inter-Institutional Collection of Scientific Papers), Vol. 13, pp. 202–213. [in Ukr.]

Constitution of the Ukrainian SSR. (1920). Kharkiv: Vseukrainskoye izdatelstvo, 16 p. [in Rus.]

Cooperation and Collectivization of Poor Peasants and Farm Servants: Collected Materials (1930). Moscow, 55 p. [in Rus.]

Kostenko, L. (2007). Tanning and Shoemaking Industries in Sedniv, Chernihiv Region. Siverianskyi litopys (Severian Chronicle), (4), pp. 77–83. [in Ukr.]

ZARUDNYI, S., ed., (1927). Handicraft Industries and Handicraft Industrial Cooperation of the USSR.. Kharkiv, 225 p. [in Ukr.]

MORHUN, O. (1966). History of Industrial Cooperation in Ukraine. Munich, 270 p. [in Ukr.]

KOVALENKO, O. et al., comps., (2012). Attitudes and Behavior of Chernihiv Population under the Conditions of Stalin’s Revolution “from Above”. 1928–1938. Collected Documents and Materials. Chernihiv, 464 p. [in Ukr.]

NYZOVA, L., KULCHYTSKYI, S., ed., (2001). Nationalization of Handicraft Industries in the USSR (the 1920s–1930s). Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of History of Ukraine, 167 p. [in Ukr.]

NYZOVA, L. Integration of a Small Business Owner into the Soviet Manufacturing System of Ukraine (the early 1930s) [online] Available at: http://politics.ellib.org.ua/pages-5068.html (Accessed 08 Feb. 2019). [in Ukr.]

NYZOVA, L. (2013). Ukrainian Handicraftsmen during the Years of the New Economic Policy. In: Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky: mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats (Problems of History of Ukraine: Facts, Opinions, and Searches. Inter-Institutional Collection of Scientific Papers), Vol. 22, pp. 207–218. [in Ukr.]

State of the Tanning Industry during the First Half of the 1919. (1919). Narodnoye Khozyaystvo (National Economy), (9–10), p. 125. [in Rus.]

Resolution of the Administrative and Financial Commission under the Council of People’s Commissars “On Measures to Provide Development of Handicraft Industrial Cooperation” Approved on November 16, 1925. (1927). In: S. ZARUDNYI, ed., Handicraft Industries and Handicraft Industrial Cooperation of the USSR. Kharkiv, pp. 218–221. [in Ukr.]

Resolution of the 14th Conference of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) “On Industrial Cooperation” (1927). In: S. ZARUDNYI, ed., Handicraft Industries and Handicraft Industrial Cooperation of the USSR. Kharkiv, pp. 203–209. [in Ukr.]

SENKO, H. We Complete the Five-Year Plan Dressed in Patched Pants. Buenos-Aires: Peremoha, 34 p. [in Ukr.]

BERELOVICH, A., DANILOV, V., eds., Soviet Village in the View of All-Ukrainian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution, Speculation and Sabotage – Joint State Political Directorate – Committee of State Security. 1918–1939. Documents and Materials: In 4 Volumes. Moscow, Vol. 2: 1923–1929. 1168 pp; Vol. 3: 1930–1934; Book 1: 1930–1931, 864 pp. [in Rus.]

STASIUK, O. (2008). Genocide of Ukrainians: Deformation of Folk Culture. Kyiv, 224 p. [in Ukr.]

SUSHKO, O. (2002). Handicraft Industries of Ukraine during the NEP Period. Pamiat stolit (Memory of the Centuries), (4), pp. 117–125. [in Ukr.]

May 1927 – November 1929, Vol. 1 of Tragedy of the Soviet Village. Collectivization and Dekulakization. 1927–1939. Documents and Materials: In 5 Volumes. (1999). Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya, 880 p. [in Rus.]

Minutes of Meeting of Board of All-Ukrainian Union of Agricultural Cooperation “The Rural Farmer” (copies), Its Work Schedule for 1924–25, Report of Ukrainian Joint Stock Company “Kusteksport” concerning the State of Handicraft Industrial Cooperation in Ukraine. Schemes of Revision and Lists of Its Staff. (1924–1925). In: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, 321 p. [in Ukr.]

On Monopolization of Rawstock (1919). In: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, 74 p. [in Ukr.]

Minutes of Meeting of Council of People’s Commissars of the USSR (Materials of the Meeting, Copies and Originals) (1922). In: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, 229 p. [in Ukr.]

Materials on the State of Handicraft Industries in Ukraine (1925–1926). In: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, 275 p. [in Ukr.]

Decree of Council of People’s Commissars of RSFR “On the Regulation of Handicraft Industries and Nationalization of Industry”, Directives and Instructions of People’s Commissariat for Food of the USSR (1920). In: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, 28 p. [in Ukr.]

Reports of Provincial Departments of Workers’ and Peasants’ Inspectorate of the USSR Concerning Research of Handicraft Industries in 1925. (1925). In: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, 237 p. [in Ukr.]

Communications with People’s Commissariat of Workers’ and Peasants’ Inspectorate of the USSR, Provincial Executive Committees, and Provincial Economic Councils Concerning State of Tanning and Leather Handicraft Industry (1922). In: Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, 45 p. [in Ukr.]

SHCHERBYNA, I. (2005). Intensification of Illegal Nepmen’s Business Activities and Fighting Against Them in the Years of NEP Breakdown (late 1920s – early 1930s). Kultura Narodov Prichernomorya (Black Sea Region Culture), (73), pp. 209–213. [in Rus.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українська національна культура