Історіографія «старшинських автономістів» в інтелектуальному просторі українознавства початку XІX століття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(70).2019.164731

Ключові слова:

ідентичність, українознавство, інтелектуальна історія, культурна традиція, художня словесність, «старшинські автономісти», когнітивні модальності, семантичний контекст

Анотація

Концептуально осмисливши дилему спільнотної ідентичності як базову проблему в дискурсивному просторі українознавства поч. XІX ст. та проаналізувавши специфіку формування уявлень про українську самобутність в історіографії «старшинських автономістів» і студіях над художньою словесністю початку XІX ст., можна зробити обґрунтований висновок про те, що пробудження у Європі під впливом Французької революції та наполеонівських війн національних рухів поставило перед українськими інтелектуалами питання, на які не було відповіді у системі координат «старшинського автономізму». Прикметно, що навіть «История Русов» – своєрідний політичний маніфест найрадикальнішого крила автономістів – все ж лишається ще в межах дискурсу малоросійського, а не загальнонаціонального: чинник конфесійний відіграє для його автора одну із вирішальних ролей, селянство опиняється за межами «політичного народу», право імператора на володіння козацькими теренами не піддається сумніву. Перші спроби аналітичного осмислення пам’яток української художньої словесності (збірка дум, яка збереглася в паперах В. Ломиковського, «Грамматика малороссийского наречия…» О. Павловського) засвідчили становлення наукового зацікавлення українською мовою та словесністю як цікавими та самобутніми феноменами. Таке зацікавлення ще більше посилилося під впливом філософії гердеризму, яка розглядала народну пісню як втілення автентичного народного буття. Важливим етапом на цьому шляху став вихід «Опыта собрания старинных малороссийских песен» М. Цертелєва – першої друкованої збірки козацьких дум, автор якої підніс до рівня естетичного ідеалу народно-героїчний епос України. Такий підхід став передвістям кардинальної зміни не тільки в методології україно­знавства, а й у цілій системі уявлень про спільнотну ідентичність українців, до якої спричинили незабаром «Малороссийские песни» М. Максимовича.

Біографія автора

Oleksandr Khomenko, Науково-дослідний інститут українознавства

Олександр Хоменко

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Посилання

BANTYSH-KAMENSKIY, D. (2015). From the Election of Mazepa to the Destruction of Hetmanate, Part 3 of History of Little Russia. Moscow: V Tipografii Semena Sklivanovskago, 375 р. [in Rus.]

BILETSKYI, O. (1965). Ways of Developing Pre-October Ukrainian Literary Studies. In: Ukrainian Literature of the 19th – Early 20th Century, Vol. 2 of Collected Works in Five Volumes. Kyiv: Naukova dumka, pp. 72–110. [in Ukr.]

GERDER, I. (1959). A Diary of My Journey in 1769. In: Selected Works. Moscow – Leningrad: Gosudarstvennoye izdatelstvo khudozhestvennoy literatury, pp. 72–110. [in Rus.]

GERDER, I. (1959). [From the Old Preface to the Collection of Folk Songs]. In: Selected Works. Moscow – Leningrad: Gosudarstvennoye izdatelstvo khudozhestvennoy literatury, pp. 83–87. [in Rus.]

GERDER, I. (1959). About the Similarities of Medieval English and German Poetry and the Resulting Conclusions. In: Selected Works. Moscow – Leningrad: Gosudarstvennoye izdatelstvo khudozhestvennoy literatury, pp. 83–87. [in Rus.]

GERDER, I. (1959). Letters to Encourage Humanity. In: Selected Works. Moscow – Leningrad: Gosudarstvennoye izdatelstvo khudozhestvennoy literatury, pp. 83–87. [in Rus.]

GORLENKO, V. (1893). From the History of the South-Russian Society in the Early 19th Century (letters of V.I. Charnysh, A.I. Chepa, V.G. Poletiki and notes to them). Kievskaya starina (Kiev Antiquities), Vol. 1. Kiev, рp. 41–46. [in Rus.]

GRUSHEVSKIY, A. (1905). From the History of Ukrainian Ethnography: The Study of Historical Songs. Kiev: Pervaya Kievskaya Artel Pechatnogo Dela, 14 р. [in Rus.]

HRUSHEVSKY, М. (1996). “Little Russian Songs” by Mykhailo Maksymovych and Their Role in the Development of Ukrainian Studies. Narodna tvorchist ta etnohrafiia (Folk Art and Ethnography), Vol. 5–6. Kyiv, рp. 27–39. [in Ukr.]

DOROSHENKO, D. (1929). Prince M. Repnin and D. Bantysh-Kamenskyi (a page from the Ukrainian public life of the first quarter of the 19th century). Pratsi Ukrainskoho Vysokoho Pedahohichnoho Instytutu im. M. Drahomanova (Proceedings of M. Drahomanov Ukrainian Higher Pedagogical Institute), Vol. 1. Prague, рp. 90–108. [in Ukr.]

DOROSHENKO, D. (1993). The Development of the Ukrainian Studies in the 19th and Early 20th Centuries and Their Achievements. In: D. ANTONOVYCH, ed., Ukrainian Culture. Lectures. Kyiv: Lybid, pp. 26–39. [in Ukr.]

DRAHOMANOV, M. (1970). War against the Memory about Shevchenko. In: Literary and Journalistic Works: In 2 Vol. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka, pp. 146–147. [in Ukr.]

YEFREMOV, S. (1924). At the Dawn of Ukrainianhood. The Genesis of Saint Cyril and Methodius Brotherhood’s Ideas. In: Ukraine. Vol. 1–2. Kyiv: DVU, рp. 88–94. [in Ukr.]

ZHITETSKIY, P. (1893). Contemplations on Popular Little Russian Dumas. Kiev: Kievskaya Starina Press, IV +249 +[3] р. [in Rus.]

ZHURBA, O. (2006). Vasyl Yakovych Lomykovskyi: Historian or Agronomist? Sicheslavskyi almanakh (Sicheslav Almanac), Vol. 2. Dnipropetrovsk, рp. 153–158. [in Ukr.]

ZINCHENKO, A. (2015). Ukrainian Nobility, the Cossacks, and the Petty Bourgeoisie of Sloboda Ukraine and Hetmanate in the Defense of the Traditional Administrative-Legal System (the 1760s). Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 1. Kyiv: National Research Institute of Ukrainian Studies Press, рp. 81–91. [in Ukr.]

IVASHKIV, V. (2009). “Ukrainian Folk Legends” by Panteleimon Kulish: On the Creative History. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna (Lviv University Bulletin. Philology Series), Vol. 47. Lviv, рp. 38–62. [in Ukr.]

Historical Songs of the Little Russian People with Explanations by V. Antonovych and M. Drahomanov. (1874). Vol. 1. Kiev: Tipografiya M. P. Fritsa, 368 р. [in Rus.]

History of the Rus, or Little Russia. The Writing of George Konisski, Archbishop of Belarus. (1846). Moscow: V Universitetskoy Tipografii, VІІІ + 261 + 45 р. [in Rus.]

KYRCHIV, R. (2005). Pre-Scientific Interest in Ukrainian Folklore and Ethnography. Narodna tvorchist ta etnohrafiia (Folk Art and Ethnography), Vol. 3. Kyiv, рp. 52–65. [in Ukr.]

KYRCHIV, R. (2006). Early Scientific Interest in Ukrainian Folklore (collections and research). Narodna tvorchist ta etnohrafiia (Folk Art and Ethnography), Vol. 1. Kyiv, рp. 58–64. [in Ukr.]

KOHUT, Z. (2004). The Question of Russian-Ukrainian Unity and Ukrainian Isolation in the Ukrainian Thought and Culture of the Early Modern Era. In: The Roots of Identity. Studies on Early Modern and Modern History of Ukraine. Kyiv: Krytyka, pp. 133–166. [in Ukr.]

KOHUT, Z. (1996). Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Liquidation of the Hetmanate, 1760–1830. Kyiv: Osnovy, 375 р. [in Ukr.]

KOSTOMAROV, M. (1994). On the Historical Significance of the Russian Folk Poetry. In: Slavic Mythology. Kyiv: Lybіd, pp. 44–201. [in Ukr.].

KRAVCHENKO, V. (2011). A Name for Ukraine. In: Ukraine, Empire, Russia. Selected Articles on Modern History and Historiography. Kyiv: Krytyka, pp. 11–43. [in Ukr.]

LAZAREVSKIY, A. (1895). Former Investigators of the Little Russian Past. ІІ. Aleksey Ivanovich Martos (1790–1842). Kievskaya starina (Kiev Antiquities), (2). Kiev, рp. 170–194. [in Rus.]

MAKSIMOVICH, M. (1827). Little Russian Songs, Published by M. Maksimovich. Moscow: V Tipografii Avgusta Semena, XXXVІ + 234 + 9 р. [in Rus.]

MAKSIMOVICH, M. (1841). About the Little Russian-Language Spelling. A Letter to Osnovyanenko. In: A Kiev Inhabitant. Book Two. Published by Mikhail Maksimovich. Kiev: V Universitetskoy Tipografii, рp. 153–180. [in Rus.]

MAKSYMOVYCH, M. (2004). Letters about Bohdan Khmelnytsky. In: Selected Works on the History of Kyivan Rus, Kyiv, and Ukraine. Kyiv: Vyshcha shkola, pp. 281–346. [in Ukr.]

MALANIUK, Ye. (1966). Essays on the History of Our Culture. In: The Book of Observations. Prose. Vol. 2. Toronto: Homin Ukrainy, pp. 63–133. [in Ukr.]

OHLOBLIN, O. (1959). Arkhyp Khudorba. In: People of Old Ukraine. Munich: DNIPROVA KHVYLIA, pp. 289–299. [in Ukr.]

PAVLOVSKIY, A. (1818). The Grammar of the Little Russian Dialect, or the Grammatical Indication of the Most Significant Differences that Alienated the Little Russian Dialect from the Pure Russian Language, Accompanied by Various Remarks and Writings. Saint Petersburg: V tipografii V. Plavilshchikova, 114 р. [in Rus.]

PIDHORNA, L. (2013). The Beginnings of the “Romantic Era” of the Ukrainian Folklore: The Work of Zorian Dolenha-Khodakovsky and Nikolai Tserteliev. Mandrivets: vseukrainskyi naukovyi zhurnal (Traveller: An All-Ukrainian Scientific Journal). Ternopil, pp. 45–49. [in Ukr.]

PLOKHU, S. (2012). The Cossack Myth. History and Nationhood in the Age of Empires. Cambridge: University Press, XVІ+390 p. [in Eng.]

PRITSAK, O. (1993). The Time of Military Chancellery. Kyivska starovyna (Kyiv Antiquities). Kyiv, pp. 62–66. [in Ukr.]

RYLSKIY, F. (1888). On the Study of the Ukrainian National Outlook. Kievskaya starina (Kiev Antiquities), (11). Kiev, рp. 266–306. [in Rus.]

SAVCHENKO, F. (1930). New Information about the Unpublished History of Ukraine by O. Matros. In: In a Hundred Years. Book 6. Kyiv: DVU, рp. 7–14. [in Ukr.]

SVІTLENKO, S. (2007). The Genesis of the Ukrainian Morality. In: Svit modernoi Ukrainy kintsia XVIII – pochatku XX stolittia: Zbirnyk naukovykh prats (The World of Modern Ukraine in the Late 18th – Early 20th Centuries: Collected Scientific Works). Dnipropetrovsk: Herda, pp. 11–36. [in Ukr.]

STUS, V. (1990). Some Opinions of Our Predecessors on the National Question in Ukraine and about Its Present Condition. In: Poetry – 90: A Collection. Vol. 2. Kyiv: Radianskyi pysmennyk, рp. 188–204. [in Ukr.]

SUZDAL, M. (2014). “The Experience of Collecting Old Little Russian Songs” by M. Tserteliev in Historiography and Public Opinion. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal (Ukrainian Historical Journal), Vol. 6. Kyiv, рp. 149–164. [in Ukr.]

FRANKO, I. (1984). An Essay on the History of Ukrainian-Russian Literature until 1890. In: Collected Works: In 50 Volumes. Vol. 41. Kyiv: Naukova dumka, рp. 194–470. [in Ukr.]

FRANKO, I. (1984). [A Plan for Presenting the History of Russian Literature. Special Courses. Motifs]. In: Collected Works: In 50 Volumes. Vol. 41. Kyiv: Naukova dumka, рp. 24–73. [in Ukr.]

KHOMENKO, O. (2013). Prerequisites for Developing a Scientific and Analytical Concept for the Development of the Ukrainian Language Arts. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2. Kyiv: National Research Institute of Ukrainian Studies Press, рp. 53–62. [in Ukr.]

Central State Historical Archives of Ukraine. [in Ukr.]

TSERTELIEV, M. (1996). About Old Little Russian Songs. In: History of Ukrainian Literary Criticism and Literary Studies. A Reader. In Three Books. Vol. 1. Kyiv: Lybid, рp. 57–62. [in Ukr.]

SHLIKHTA, N. (2000). Elements of the State Gentry Ideology and Political Practice in “History of the Rus”. Moloda natsiia. Almanakh: istoriia, filosofiia, politolohiia, literaturoznavstvo (A Young Nation. An Almanac: History, Philosophy, Political Studies, Literary Studies), (1). Kyiv: Smoloskyp, рp. 5–23. [in Ukr.]

YURCHUK, O. (2013). In the Shadow of the Empire: Ukrainian Literature in the Light of Postcolonial Theory. Kyiv: Akademiia, 224 р. [in Ukr.]

YAS, O. (2008). Romanticism and the Ukrainian Grand Narrative. Eidos. Almanakh teorii ta istorii istorychnoi nauky (Eidos: An Almanac of Theory and History of the Historical Science), Vol. 3. Kyiv: Smoloskyp, рp. 207–226. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Актуальне українознавство