Українська еміграція в боротьбі за україномовні передачі радіостанції «Голос Америки»: 40 – 50-ті роки ХХ століття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(74).2020.195782

Ключові слова:

українська редакція «Голосу Америки», українська діаспора, стандарти журналістики, газета «Українські Вісті», газета «Українська Думка», адепти «русского міра»

Анотація

Стаття написана на основі опрацювання автором матеріалів у бібліотеці-архіві імені Тараса Шевченка Союзу Українців у Великій Британії. Йдеться про добре сплановані та організовано проведені акції українців західної діаспори, пов’язані з кількарічними їх домаганнями відкрити при радіостанції «Голос Америки» українську редакцію, та про реалізацію прав українців отримувати правдиву інформацію про ситуацію в світі і в підрадянській Україні рідною мовою.
Проаналізовані передумови, форми і методи проведення громадської акції «Рух за українське радіо», яка розпочалася в німецькому Ульмі під проводом відомого публіциста Івана Багряного й поширилася на українські осередки у Великій Британії, Франції, США та Канаді. На основі рідкісних на сьогодні підшивок газет «Українські Вісті» (Ульм) та «Українська Думка» (Лондон) простежено еволюцію цієї ініціативи аж до її позитивного розв’язання.
Подається в перекладі українською мовою перше повідомлення про початок українського мовлення «Голосу Америки», яке було надруковане на сторінках The New York Herald Tribune (число європейського випуску від 23 листопада 1949 року).
Зроблено огляд протестів адептів «русского міра» проти україномовних передач світового радіо, які публікувалися на сторінках органу російської еміграції в Парижі «Русская Мысль».
Окремо йдеться про налагодження представниками презентативних організацій української діаспори громадського контролю за змістом радіопередач. Необхідність такої ініціативи була викликана тим, що на початковому етапі діяльності української редакції зміст її передач мав неправдивий щодо української історії характер.

Біографія автора

Mykola Tymoshyk, КНУКіМ

Микола Тимошик

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики КНУКіМ

Посилання

An Answer from the US Embassy in London. (Dec. 19, 1949). Ukrainska Dumka (London). [in Ukr.]

“Voice of America”. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80 % D0% B8% D0% BA% D0% B8 [in Ukr.]

Dziuba, I. (2010). Encyclopedia of the Ukrainian Resistance. Preface to the Book “Ukrainski Visti” in Europe and America (1945–2000). In: S. Kozak, comp., 1945–1967, Vol. 1 of Bibliographical Index of the Newspaper Content: In 2 Vol. Kyiv: Literaturna Ukraina – Yaroslaviv Val, p. 3. [in Ukr.]

Let’s Have “Voice of America” in Ukrainian! (Apr. 10, 1949). Ukrainski Visti (Ulm, Germany). [in Ukr.]

Karmazyn, A. The Ukrainian “Voice of America”: Over a Quarter Century as One Day. [online] Available at: https://web.archive.org/web/20180303021156/http://www.istpravda.com.ua/articles/2016/03/6/148991/view_print/ [in Ukr.]

Moscow Is Afraid of Ukrainian Radio Broadcasts. (Jan. 8, 1950). Ukrainska Dumka. [in Ukr.]

About the “Voice of America” to Ukraine. (Mar. 19, 1950). Ukrainska Dumka. [in Ukr.]

About Those Who “Once Called Themselves Ukrainians”, and the Rotten Sausage in “Voice of America”. (Oct. 8, 1950). Ukrainska Dumka. [in Ukr.]

Tymoshyk, M. (2018). How Our Emigrants Made “Voice of America” Speak in Ukrainian. Slovo Prosvity, Vol. 29. [in Ukr.]

Ukrainian Radio Broadcasting as an Important Factor in Promoting Our Liberation Struggle. (Apr. 21, 1949). Ukrainski Visti (Ulm, Germany). [in Ukr.]

Ukrainian Radio Broadcasting Has Already Started. (Dec. 4, 1947). Ukrainska Dumka. [in Ukr.]

Ukrainian “Voice of America” Broadcasting. (Dec. 18, 1949). Ukrainska Dumka. [in Ukr.]

UCC and Ukrainian “Voice of America” Broadcasts. (Aug. 20, 1950). Ukrainska Dumka. [in Ukr.]

We Want Auditions in Our Native Language. (May 29, 1949). Ukrainska Dumka. [in Ukr.]

The New York Herald Tribune (Europanian Issue). (Nov. 23, 1949). [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Україна і світ