№ 1(74) (2020)

DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(74).2020

Зміст

Українознавство в сучасній гуманітаристиці

Методологічні засади соціокультурного повороту в українознавстві PDF
Yaroslav Kalakura 8-24
«Зазирнути під стріху селянина»: пісня як етнічна автентика у дослідницьких практиках Зоріана Доленги-Ходаковського PDF
Oleksandr Khomenko 25-38

Гуманітарні виклики ХХІ ст.

Конституційні засади з’єдинення України: соборність vs федералізація PDF
Valentyn Krysachenko 39-64

Історичні студії

Матеріали департаменту поліції як джерело з історії анархістського руху в Україні (1903–1914 рр.) PDF
Svitlana Zelentsova 65-69

Військова історія

Військові символи Скіфії та Сарматії: тотемні звичаї та культ вовка PDF
Anton Bondarenko 70-82

Україна і світ

Українська еміграція в боротьбі за україномовні передачі радіостанції «Голос Америки»: 40 – 50-ті роки ХХ століття PDF
Mykola Tymoshyk 83-95

Освіта

Українознавство PDF
Anatolii Tsipko, Tetiana Boiko, Olena Hazizova, Svitlana Boiko 96-147

Джерела з українознавства

Результативність ініціатив Чернігівського рицарського кола на вигнанні у світлі сеймових ухвал середини – другої половини XVII століття PDF
Myroslava Vorobei 148-161
Документ до історії міського самоврядування Луцька 1614 р. PDF
Oksana Shtanko 162-168

Українська національна культура

Етнодизайн у декоративно-прикладному мистецтві кінця XX – початку XXI століття PDF
Alla Hotsaliuk 169-179
Етнокультурні традиції побутування та художнього оформлення кустарних виробів зі шкіри та хутра в Київській губернії у кінці ХІХ – першій половині ХХ століття PDF
Oksana Semenova 180-195

Визначні українські науковці

Причинки до біографії Гната Колцуняка (1888–1937): історія двох інскриптів PDF
Tamara Kutsaieva 196-207

Мовні виміри ідентичності

Анатолійські мови як основний субстрат української PDF
Viktor Lakyziuk 208-222

Рецензії, презентації

Феномен Криму у минулому, сьогоденні і майбутті України PDF
Yurii Fihurnyi 223-227