«Зазирнути під стріху селянина»: пісня як етнічна автентика у дослідницьких практиках Зоріана Доленги-Ходаковського

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(74).2020.199406

Ключові слова:

спільнотна ідентичність, українознавство, інтелектуальна історія, усна словесність, старшинські автономісти, світоглядний імператив, лінгвістична революція, культурно-історичний контекст

Анотація

Розвиток вітчизняної гуманітаристики у першій чверті XІX ст. з особливою виразністю засвідчив вичерпаність «інтелектуальних пропозицій», на які спромоглася провідна в тогочасному українознавстві напрямна – історіографія. Суспільно-культурні та наукові стратегії, виформувані в системі координат «малоросійського автономізму», попри свою латентну опозиційність до офіціозного імперського дискурсу, виявилися неспроможними вийти за межі «кордонів росту» старшинської ідеології Гетьманщини. Йдеться насамперед про кордони адміністративні, які абсолютно не збігалися із межами етнічного розселення українців (Лівобережна Гетьманщина, на якій концентрували практично всю свою увагу творці пам’яток української історіографії окресленого періоду, була лише однією з частин нашого етнічного терену), та кордони конфесійні (православ’я продовжувало правити за визначальний маркер належності до «козако-руського народу», через що історія тієї частини українців, які сповідували греко-католицький варіант християнства, «козацьких канцеляристів» та їхніх інтелектуальних спадкоємців просто не цікавила).
Стати домінантою нової всестанової, конфесійно-плюралістичної та територіально-соборної ідеології українства (світоглядно-науковою репрезентацією якої українознавство у тих історичних умовах і поставало) не спромоглося ні локалізоване в гето «котляревщини» тогочасне українське письменство, ні новопостала етнографія, яка не здобулася ще на перспективність україноцентричного розмислу. Попри це у процесі розвитку української фольклористики, зокрема – у діяльності З. Доленги-Ходаковського, який першим почав системно збирати й осмислювати народну пісенність, вияскравилися тенденції, що окреслилися передвістям нових концепцій формування спільнотної ідентичності українців. Подвижницька праця З. Доленги-Ходаковського стала поштовхом до того, що збирання та осмислення усної народної словесності почало в просторі українознавства підноситися до рівня світоглядного імперативу інтелектуального пошуку.

Біографія автора

Oleksandr Khomenko, НДІУ

Олександр Хоменко

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Посилання

AIZENSHTOK, Ye. (1928). Kotlia­rev­skyi’s Heritage. In: Ukrainian Propylaea. Kotlyarevsky’s Heritage. Vol. 1. Kharkiv: DVU, 121 р. [in Ukr.]

ANDERSON, B. (2001). Imagined Communities: Considerations on the Origin and Propagation of Nationalism. Kyiv: Krytyka, 272 р. [in Ukr.]

[BODYANSKIY, I.] (1837). On the Folk Poetry of Slavic Tribes. Reasoning for a Master’s Degree of Osip Bodyansky, a Candidate of Moscow University, Philosophical Faculty, First Branch. Moscow: V tipografii Nikolaya Stepanova, 154 р. [in Rus.]

Burlesque and Travesty in Ukrainian Poetry of the First Half of the 19th Century. (1959). Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury, 599 р. [in Ukr.]

GOGOL, N. (1835). About Little-Russian Songs. In: Arabesques. Miscellaneous Works of N. Gogol. Saint Petersburg: V tipografii vdovy Plyushar s synom, рp. 99–117. [in Rus.]

GOGOL, N. (1940). A Letter to M. Maksimovich. November 9, 1833. In: Complete Works: In 14 Volumes. Vol. 10. Moscow: Academy of Sciences of USSR Press, рp. 283–285. [in Rus.]

HUREVYCH, Z. (1928). “Young Ukraine”. Celebrating the 80th Anniversary of the Cyril and Methodius Brotherhood. Kharkiv: DVU, 120 р. [in Ukr.]

DEI, O., MALASH, L. (1974). The Pioneer of Slavic Folklore and His Records. In: Ukrainian Folk Songs in the Records of Zorian Dolenha-Khodakovskyi (from Galicia, Volhynia, Podillia, Dnieper, and Polissia). Kyiv: Naukova dumka, рp. 19–60. [in Ukr.]

DOLENHA-KHODAKOVSKYI, Z. (2007). About Slavicism before Christianity: Translation from Polish and Commentaries by Liliia Pidhorna. In: Folklorystychni zoshyty: zbirnyk naukovykh prats (Folk Art Notes. Collected Scientific Works), Vol. 10. Lutsk, рp. 191–201. [in Ukr.]

DRAHOMANOV, M. (1883). Political Songs of the Ukrainian People in the 18th–19th Centuries. With Commentaries by M. Drahomanov. Part 1. Section 1. Geneva: “Hromady” Printing house, LV + 137 р. [in Ukr.]

YEFREMOV, S. (1995). History of the Ukrainian Writing. Kyiv: Femina, 688 р. [in Ukr.]

IHNATENKO, M. (1986). Genesis of the Contemporary Artistic Thinking. Kyiv: Naukova dumka, 288 р. [in Ukr.]

KYRCHIV, R. (2005). Pre-Scientific Interest in Ukrainian Folklore and Ethnography. Narodna tvorchist ta etnohrafiia (Folk Art and Ethnography), (3). Kyiv, рp. 52–65. [in Ukr.]

KYRCHIV, R. (2006). Beginnings of Scientific Interest in Ukrainian Folklore (Collection and Study). Narodna tvorchist ta etnohrafiia (Folk Art and Ethnography), (2). Kyiv, рp. 27–36. [in Ukr.]

MAIERCHYK, M. (2015). Folklore, Romantic Nationalism, and Sexuality: Theoretical Aspects of Studying the Record History of Shameful Folklore. Narodoznavchi zoshyty (Ethnology Notebooks), Vol. 6. Lviv, рp. 1362–1372. [in Ukr.]

MAKSIMOVICH, M. (1827). Foreword. In: Little Russian Songs, Published by M. Maksimovich. Moscow: V Tipografii Avgusta Semena, рp. І–XXXVІ. [in Rus.]

PAVLYSHYN, M. (2013). Literature, Nation, and Modernity. Lviv: Humanitarian Research Center; Kyiv: Smoloskyp, 88 р. [in Ukr.]

SHEVCHENKO, T. Preface to the Unpublished “Kobzar” Edition. In: Collected Works in Six Volumes. [online] Vol. 6. Аvailable at: http://litopys.org.ua/shevchenko/shev507.htm [in Ukr.]

SHPORLIUK, R. (2013). Publish or Disappear: Texts and Peoples. In: Formation of Modern Nations: Ukraine – Russia – Poland. Kyiv: Dukh i litera, pp. 405–427. [in Ukr.]

SHCHEPOTIEV, V. (2003). The Name of Ukraine in Folk Songs. Narodna tvorchist ta etnohrafiia (Folk Art and Ethnography), (3). Kyiv, рp. 3–9. [in Ukr.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українознавство в сучасній гуманітаристиці