Методологічні засади соціокультурного повороту в українознавстві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30840/2413-7065.1(74).2020.199397

Ключові слова:

українознавство, гуманітаристика, методологія, соціокультурний поворот, цивілізаційний підхід, антропоцентризм, міждисциплінарність, культура, людина

Анотація

З урахуванням новітніх праць з історіософії та методології гуманітаристики у статті з’ясовуються об’єктивна необхідність, мотиви, сутність, особливості та наслідки соціокультурного повороту в українознавстві. Він трактується як певний злам у методології, переорієнтація дослідницьких стратегій науковців, перенесення акцентів на дослідження пріоритетної ролі людини, культури і духовності в суспільному розвитку, зміна оптики наукового пізнання та оновлення його методів на основі цивілізаційної теорії Й. Гердера, О. Данилевського, О. Мірабо, А. Тойнбі, С. Хантингтона, О. Шпенглера, К. Ясперса та ін., синергетики та міждисциплінарності. Соціокультурне трактування історичного процесу розглядається як альтернатива марксистському монізму та партійно-класовому підходу до культури. Наголошено на культурологічній традиції українознавства як інтегративної системи знань про Україну і українців, започаткованій у працях В. Антоновича, М. Грушевського, М. Костомарова, П. Куліша, В. Липинського, І. Лисяка-Рудницького, І. Огієнка, І. Франка, Д. Чижевського, С. Шлемкевича та ін., показано значення її потужного пізнавального потенціалу для подальшого дослідження історії, змісту та світоглядних основ культури і освіти, подолання і запобігання негативних наслідків комунізації суспільства та масової культури доби постмодерну.
Розкрита взаємодія соціокультурного повороту з цивілізаційною парадигмою і антропологізмом українознавства як передумови утвердження людиноцентризму і подальшої інтеграції у світовий науково-інформаційний простір. В епіцентрі новітніх українознавчих студій В. Андрущенка, Л. Губерського, В. Горського, П. Кононенка, В. Крисаченка, М. Поповича, О. Рафальського, В. Шейка, М. Юрія та ін. перебуває українська людина як найвища цінність, безпосередній носій національної та цивілізаційної ідентичностей суспільства, алгоритм взаємодії людини, культури і соціуму як системи цінностей, морально-етичних норм та ментальності.
Аналізуються нові виклики, які постали перед українознавством, його інтелектуальним потенціалом на тлі глобалізації, тривалої воєнної і гібридної агресії путінської Росії проти України, активізації імперської парадигми «русского міра», намагань кремлівських науковців заперечити окремішність українського народу, нав’язати маніпулятивні міфи про так звану «общую історію» та «штучність» державності України.

Біографія автора

Yaroslav Kalakura, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ярослав Калакура

доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Hai-Nyzhnyk, P., ed., comp., (2016). Russia’s Aggression against Ukraine: Historical Prerequisites and Modern Challenges. Kyiv: MP Lesia, 586 p. [in Ukr.]

AleksiIevets, M., AleksiIevets, L., Yurii, M. (2014). Society and Culture as Key Components of a Civilization. In: Ukraina–Yevropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny (Ukraine–Europe–World. International Col­lection of Scientific Works. Series: History, International Relations), Vol. 14. Ternopil: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Peda­gogical University Press, pp. 249–264. [in Ukr.]

Hazizova, O. (2019). Transformation of Identity of Internally Displaced Persons in the Process of Their Sociocultural Adaptation and Integration into New Territorial Communities. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 4 (73), pp. 83–97. [in Ukr.]

Hai-Nyzhnyk, P., Chuprii, L. (2015). Formation of National Identity of Ukrainians in the Context of Contemporary Challenges. Hileia, Vol. 101, pp. 474–481. [in Ukr.]

Honcharevskyi, V. (2011). Civilizational Approach to History: Modern Ukrainian Experience (1991–2009). Kyiv: Lohos, 238 p. [in Ukr.]

HorIelov, M., MOTSIA, O., Rafalskyi, O. (2005). Civilization History of Ukraine. Kyiv: EksOb, 632 p. [in Ukr.]

HorIelov, M., MOTSIA, O., Rafalskyi, O. (2009). State and Civilization in the History of Ukraine. Kyiv: Eko-Prodakshn, 879 p. [in Ukr.]

Hrushevsky, M. (1998). The Great Ukraine. Kyiv, p. 87. [in Ukr.]

Huberskyi, L., Andrushchen­ko, V., Mykhalchenko, M. (2002). Cultural Dimensions of Civilization at the Turn of the Century: Problems of Definition. Kyiv: Znannia Ukrainy, 580 p. [in Ukr.]

DeKhtiar, V. (2019). Ukrainian Studies: From Ideology to Identity Politics. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 2 (71), pp. 31–39. [in Ukr.]

Dvozhuk, I., Popov, V., Atoian, A. et al. (2012). History and Theory of World Civilizations. Luhansk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University Press, 1088 p. [in Ukr.]

Ivanets, A. (2019). Russia’s Use of Ukrainian Cultural Heritage in the War against Ukraine: The Crimean Case. Pamiatky Ukrainy: natsionalna spadshchyna (Ukrainian Sights: National Heritage), (4–6), pp. 23–27. [in Ukr.]

Kononenko, P., ed., (2011). History of Ukrainian Studies: A Textbook. Kyiv: Akademvydav, 512 p. [in Ukr.]

Kalakura, Ya., Rafalskyi, O., Yurii, M. (2017). Mental Dimension of Uk­ra­inian Civilization. Kyiv: Heneza, 560 p. [in Ukr.]

Kalakura, Ya. (2016). Methodology of Historiographic Research: A Scientific and Methodological Manual. Kyiv: Kyivskyi universytet, 319 p. [in Ukr.]

Kalakura, Ya. (2013). “Ukraine: Figures” as a Concenter of Ukrainian Studies. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3–4, pp. 10–18. [in Ukr.]

Kalakura, Ya. (2012). The Ukrainian Studies Research: Theory and Methodology. Ternopil: Dzhura, 294 p. [in Ukr.]

Kalakura, Ya., Rafalskyi, O., Yurii, M. (2015). Ukrainian Culture: The Civilizational Dimension. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 496 p.; Kalakura, Ya. (2014). Civilizational Landmarks in Modern Ukrainian Historiography. Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini (Historiographic Studies in Ukraine), Vol. 24. Kyiv: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 23–38. [in Ukr.]

Kalakura, Ya., Yurii, M. (2016). Methodological Foundations of Learning Culture through Civilization. Naukovi zapysky IPIEND (Kuras Institute of Political and Ethnic Studies Scientific Notes), (3–4 (83–84)), pp. 41–54. [in Ukr.]

Kononenko, P. (2006). Ukrainian Studies: A Textbook for Higher Education. Kyiv: Milenium, 312 p. [in Ukr.]

Constitution of Ukraine: [with amendments and additions according to the Law of Ukraine as of February 1, 2011, No. 2952-VI]. (2011). Kharkiv: Faktor, p. 3. [in Ukr.]

KosmYna, V. (2011). Civilizational Analysis of the Historical Process: Problems of Methodology. Zaporizhzhia: Zaporizhzhia National University, 309 p. [in Ukr.]

Krasnodemska, I. (2011). Diaspora Ukrainian Studies (20th Century). Kyiv: National Research Institute of Ukrainian Studies, 368 p. [in Ukr.]

Cultural Life in Ukraine. Western Lands. Documents and Materials: In 3 Volumes. (1995–2006). Kyiv: Naukova dumka. Vol. 1: 1939–1953, 748 p.; Vol. 2: 1953–1960, 537 p.; Vol. 3: 1961–1971, 855 p. [in Ukr.]

McClelland, D. (2007). Human Motivation: A Textbook. St. Petersburg: Piter, 672 p. [in Rus.]

Masnenko, V. (2001). Historical Thought and Nation-Building in Ukraine (end of the 19th – first third of the 20th century). Kyiv; Cherkasy: Vidlunnia-Plius, 440 p. [in Ukr.]

MYkhailIuk, O. (2016). Sociocultural Approach as a Methodology of Historical Research. Ukrainskyi selianyn: zbirnyk naukovykh prats (Ukrainian Peasant: Collected Scientific Works), Vol 16. pp. 9–14. [in Ukr.]

Mykhalchenko, N. (2016). A Great Civilizational Explosion at the Turn of the 19th–20th Centuries. Kyiv: Verkhovna Rada Publishing, 504 p. [in Rus.]

Mykhalchenko, N. (2013). Ukrainian Regional Civilization: Past, Present, Future. Kyiv, 340 p. [in Rus.]

Lytvyn, M., ed., (2017). Between War and Unity. Sociocultural Integration and Adaptation of Migrants from Donbas and Crimea. The West-Ukrainian Vector. Lviv: I. Krypiakevich Institute of Ukrainian Studies, 454 p. [in Ukr.]

MOTSIA, O. (2011). Ukrainians: People and Their Lands (Stages of Formation). Kyiv: Starodavnii Svit, 658 p. [in Ukr.]

Ovsiiuk, O., ed., comp., (2019). Bordering on the

Metropolis: Kyiv Suburbs in the Anthropological Optics (Irpin Case Study). Kyiv: Duliby, 160 p. [in Ukr.]

TOKAR, L., ed., (2012). Scientific Toolkit of a Ukrainian Scientist: A Guide. Kyiv: NRIUSWH, 376 p. [in Ukr.]

Pavlenko, Yu. (2001). History of the World: Civilizational

and Sociocultural Development of the Mankind. Kyiv: Lybid, 360 p. [in Ukr.]

Petrochko, Zh. (2017). National Values ​​as a Modern State and Social Priority. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: zbirnyk naukovykh prats (Theoretical and Methodological Problems of Upbringing Children and Students: Collected Scientific Works), Vol. 20, Book. 2. Kyiv: Institute of Educational Problems of NAESU, pp. 146–158. [in Ukr.]

Popovych, M. (1999). An Essay on the History of Culture of Ukraine. Kyiv: ArtEk, 727 p. [in Ukr.]

RafalskyI, O., Samchuk, Z. (2018). Civilizational

Crossroads of Modern Society. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 688 p. [in Ukr.]

Salata, O. (2017). Worldview and Methodological Provisions of the Formation and Civilization Approaches towards History. Tsyvilizatsiini dyskursy svitovoi ta ukrainskoi istoriohrafii (Civilizational Discourses of World and Ukrainian Historiography). Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University, pp. 9–20. [in Ukr.]

Salata, O. (2016). Civilizational Approach in History Teaching: From the Scientific Concept to School Audience. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Seriia Istoriia ta heohraphiia (Collected Scientific Works of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. History and Geography Series), Vol. 56, pp. 98–105. [in Ukr.]

Shulha, M., ed., (2017). The State of the Modern Ukrainian Society: A Civilizational Dimension. Kyiv: Institute of Sociology, NAS of Ukraine, 198 p. [in Ukr.]

Terletskyi, V. (2016). The Concept and the Problem of the Humanitarian Sphere in the Contemporary Ukrainian Discourse. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 3 (60), pp. 195–203. [in Ukr.]

Terletskyi, V. (2017). Ukraine on the Civilization Map of the Modern World: Historical Experience and Realities of the Present. Ukrainoznavstvo (Ukrainian Studies), Vol. 4 (65), pp. 231–244. [in Ukr.]

Tokar, L. (2017). Scientific Bases of Ukrainian Studies. 2nd, rev. and upd. Kyiv: NRIUSWH, 352 p. [in Ukr.]

Hai-Nyzhnyk, P. (2015). Ukrainian Studies: Conceptual,

Theoretical, and Methodological Foundations of Their Development. Kyiv, 504 p. [in Ukr.]

The 15th–18th Centuries, Vol. 2 of Ukrainian Land and People. Ukrainian Ethnicity in the Global Time and Space. A Collective Monograph. (2012). Kyiv, 736 p. [in Ukr.]

Dekhtiar, V. et al. (2020). The Ukrainian Frontier as a Sociocultural Phenomenon: Theoretical Foundations and Research Case Studies. Kyiv: Duliby, 208 p. [in Ukr.]

Kononenko, P. (2008). Ukrainians in the Global Civilization and Culture: A Collective Ukrainian Studies Monograph. Kyiv: NRIUSWH, 400 p. [in Ukr.]

FIHURNYI, Yu. (2009). Ukrainian Ethnos in Space and Time: Ukrainian Studies of Ethnic, State-Making, and Nation-Building Processes in Ukraine. Kyiv: RIUS, 522 p. [in Ukr.]

Pakhomov, Yu. et al. (2002). Civilizational Models of Modernity and Their Historical Roots. Kyiv: Naukova dumka; NAS of Ukraine, 632 p. [in Rus.]

Boichenko, I., Romanenko, O. (2003). Civilization: Structure and Dynamics. Kyiv: Publisher O. Kupriianov, 448 p. [in Ukr.]

Tsipko, A. (2015). Spiritual Ladder of Paradise of the Old-Ukrainian Literature. Kyiv: MP Lesia, 748 p. [in Ukr.]

Yurii, M. (2008). The Sociocultural World of Ukraine. 2nd ed. Kyiv: Kondor, 736 p. [in Ukr.]

Yurii, M. et al. (2012). Ukraine from the Oldest Times to the 18th Century: The Civilizational Context of Cognition. Book. 1. Kyiv–Chernivtsi–Ternopil: Aston, 700 p.; Book. 2. Ukraine of the 19th – Beginning of the 21st Century: The Civilizational Context of Knowledge, 696 p. [in Ukr.]

Yakovenko, R., Samsonova, K. (2011). Formation and Civilization Approaches in the Study of National Economy. In: Materialy VІІ Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2011”, 7–15 bereznia 2011 r. T. 7: Ekonomiczne nauki. Panstwowy zarzad (Economics. State Management, Vol. 7 of Proceedings of the 7th International Conference “Scientific Thought of the Information Eyelid 2011”, March 2011). Przemysl: Nauka i stadia, pp. 73–75. [in Ukr.]

Shakun, N. (2018). A Sociocultural Approach towards History as an Alternative to Historical Monism. Problemy sotsialnoi roboty: filosofiia, psykholohiia, sotsiolohiia (Problems of Social Work: Philosophy, Psychology, Sociology), (1 (11)). Chernihiv, p. 111. [in Ukr.]

Schwartz, S., Sagie, G. (2000). Value Consensus and Importance. A Cross-National Study. Journal of Cross-Cultural Psychology, [online] Vol. 31 (4). Available at: http://jcc.sagepub.com [in Eng.]

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Українознавство в сучасній гуманітаристиці